maanantaina, huhtikuuta 30, 2007

Jaakko Hämeen-Anttila – islamin puolustelija

En ole kirjoituksissani varsinaisesti käsitellyt syytä, miksi tämän blogin aikanaan perustin. Kirjoittelen harvakseltaan, koska minulla ei yleensä ole riittävästi aikaa keskittyä kirjoittamiseen perhesyiden takia.

En kiinnostunut islamista, kun Ajatollah Khomeini julkaisi fatwan Salman Rushdien Saatanalliset Säkeet –kirjan takia. Uskoin Khomeinin olevan fundamentalisti, jonka näkemyksillä ei ollut laajaa kannatusta.

Samalla tavalla en etsinyt syitä islamista, kun äärimuslimit myöhemmin tekivät terroritekoja Lähi-idässä. En myöskään kyseenalaistanut näkemystä, jonka mukaan 9/11-terrori-iskujen tekijät edustivat fundamentalistista islamia, joka vääristää kuvaa islamista rauhanomaisena uskontona.

Heräsin todellisuuteen vasta, kun tanskalaislehti Jyllands Postenin julkaisemat Muhammad-karikatyyrit saivat aikaan mielenosoituksia sekä Euroopassa että islamilaisessa maailmassa. En niinkään ihmetellyt muslimien kiihkeitä reaktioita pilakuviin kuin maailman median käsittämätöntä pidättyväisyyttä pilakuvien julkaisussa.

Yksikään suomalaislehti ei julkaissut pilakuvia eikä niitä näytetty television ajankohtaisohjelmissa. Pilakuvat olivat nähtävissä vain internetissä. Suomalainen kansallismielinen sivusto www.suomensisu.org julkaisi pilakuvat, ja tämän seurauksena Suomen Sisua vastaan käynnistettiin poliisitutkinta, jossa epäiltiin Suomen Sisu –järjestön syyllistyneen kiihotukseen kansanryhmää vastaan. Oikeus voitti lopulta, koska syyttäjä ei katsonut syyteharkinnassa aiheelliseksi nostaa syytettä. Asiantuntijana kuultiin professori Jaakko Hämeen-Anttilaa, jonka mukaan kuvat olivat loukkaavia muslimien silmissä.

Virallinen Suomi oli hiljaa eikä tukenut vaikeuksiin joutunutta toista pohjoismaata. Lehdissä vihjailtiin muslimien reaktion olleen seurausta Tanskan rasistisesta ulkomaalaispolitiikasta, eli kaikki oli tanskalaisten syytä, ja muslimien reaktio oli ymmärrettävä seuraus.

Suomen johdon käyttäytymistä voi toki selittää kansallisella edulla. Suomelle joutuminen konfliktiin yli miljardin ihmisen tunnustaman uskonnon kanssa olisi merkinnyt merkittävää taloudellista menetystä. Useilla suomalaisyrityksillä on liiketoimintaa islamilaisessa maailmassa, ja on näiden yritysten ja samalla Suomen edun mukaista välttää pilakuvakiistan kaltaisia konflikteja.

Silti pilakuvakohu toi mieleen suomettumisen ajan pahimmat vuodet, kun kaikki kritiikki kommunismia ja neuvostojärjestelmää kohtaan tulkittiin neuvostovastaisuudeksi. Median ja johtavien poliitikkojen pidättäytyväinen ja suorastaan pelkurimainen esiintyminen pilakuvakriisissä oli omiaan vahvistamaan käsitystä Suomesta maana, joka ei arvosta sananvapautta vaan on valmis uhraaman sen konfliktien välttämiseksi.

Islamin selittäjä

Aiemmassa kirjoituksessani Suomen virallinen islamin selittäjä arvostelin Jaakko Hämeen-Anttilan kirjan Islamin käsikirja. Ihmettelin silloin, miksi Hämeen-Anttila tuntuu selittävän asiat islamin kannalta parhain päin.

Myöhemmin etsin Hämeen-Anttilan kirjoituksia islamista ja törmäsin tähän. Kirjoituksen otsikko kertoo itse asiassa kaiken oleellisen: ”Armeliaan islamin äänitorvi”. Tässä kirjoituksessa Hämeen-Anttila toteaa: ” Islamin myönteisistä puolista kertominen on tärkeää, sillä kielteiset puolet tulevat esiin omalla painollaan. Islamilaista kulttuuria tuntevilla on siksi velvollisuus tuoda esille sitä, että islam on paljon laajempi asia kuin se kuva, joka meille välittyy uutisia katselemalla.”

Jos lähtökohta on tuollainen, on turha ihmetellä, miksi Hämeen-Anttila kirjoittaa Islamin käsikirjan kaltaisia kirjoja. Tavoitteena ei ole kertoa totuus sellaisena kuin se on, vaan esittää ”monipuolisempi” kuva islamista. Kyynikko sanoisi, että Hämeen-Anttila kuvaa islamin juuri sellaisena, kuin me haluamme sen nähdä. Omasta puolestani voin sanoa, että Hämeen-Anttilan islam vastaa omaa aikaisempaa toivekuvaani islamista. Valitettavasti se ei täysin pidä yhtä todellisuuden kanssa.

Olen seurannut uutisia aktiivisesti ja minusta Hämeen-Anttilan käsitys islamin mediakuvasta ei täysin pidä paikkansa. Muslimien tekemien terroritekojen syiksi ei tarjota islaminuskoa, vaan vääryyksiä, joita muslimit ovat kärsineet ”Palestiinassa”, Irakissa ja Afganistanissa. Selitykseksi tarjotaan myös sosioekonomisia syitä tai ”globaalia eriarvoisuutta”, jolla dosentti ja kehitysmaatutkija Pentti Multanen selittää Allahin nimessä tehdyt terroriteot.

Tietysti ihmiset voivat mielessään yhdistää terroriteot islamiin, koska niitä tekevät enimmäkseen muslimeiksi itsensä tunnustavat ihmiset. Siksi onkin välttämätöntä todistella kaikissa mahdollisissa yhteyksissä, että valtaosa muslimeista on rauhanomaisia eikä heitä voi syyllistää heidän uskontonsa nimissä toteutetuista terroriteoista.

Islamia ei levitetty miekkalähetyksellä

Olen lukenut Islamin käsikirjan lisäksi myös Hämeen-Anttilan teokset Islamin monimuotoisuus ja Johdatus Koraaniin. Hämeen-Anttila korostaa näissä teoksissa yhtä asiaa. Islamia ei hänen mukaansa voida sanoa levitetyn miekkalähetyksellä. Itse ihmettelin tätä jo Islamin käsikirjan arvostelussani. Ihmettelen edelleen, mutta luulen löytäneeni selityksen.

Kaikki riippuu siitä, miten miekkalähetys määritellään. Jos käännytettävän on valittava joko kääntyminen tai kuolema, kyse on miekkalähetyksestä. Jos taas kolmantena vaihtoehtona on suojelurahan eli jizyan maksu, kyse ei enää ole miekkalähetyksestä. Lisäksi täytyy todeta, että islam ei kaikkialla levinnyt sotajoukkojen mukana, vaan arabialaiset kauppiaat levittivät uskontoa Afrikassa. Myöskään nykyisen Indonesian alueella islam ei levinnyt valloitusretkien mukana.

Hämeen-Anttila ei voi kuitenkaan kiistää, että islam levisi, koska arabit valloittivat Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueita, joilla aiemmin tunnustettiin kristinuskoa, juutalaisuutta ja zarahustralaisuutta. Hänelle tuntuu riittävän, että islamisoituminen kesti vuosisatoja. Ei-muslimien kohtalo islamin vallan alla ei hänen mielestään ole merkittävä asia, johon pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota.

Myös Intian niemimaalle islam tunkeutui väkivaltaisesti. Hindut olivat selkeästi monijumalaisia, eli sinällään muslimien halveksunnan arvoisia. Käytännön tekijät, ei islam, pakottivat kuitenkin ulottamaan pelkästään ”kirjan kansoille” eli juutalaisille ja kristityille tarkoitetun jizya-veron myös hinduille.

Buddhalaisuus ei ole varsinainen uskonto vaan agnostinen filosofia. Tästä huolimatta tai ehkä juuri tästä syystä buddhalaiset ”kuvainpalvojat” ovat joutuneet kärsimään islamin valloituksista ehkä enemmän kuin mikään muu uskonto. Moni muistaa, kuinka Afganistanissa talebanit räjäyttivät Bamyanin Buddha-patsaat. Nämä patsaat olivat jäänteitä ajalta, jolloin buddhalaisuus oli valtauskonto Keski-Aasiassa. Miksi buddhalaisuus katosi kyseiseltä alueelta? Oliko syynä islamin voittokulku? Nykypäivän esimerkkejä buddhalaisuuden ja islamin kohtaamisesta kannattaa etsiä Thaimaan eteläosista, jossa konflikti on jo vaatinut yli 2000 ihmisen hengen.

Teknisesti Hämeen-Anttila on oikeassa myös siitä syystä, että islamin valloitusten tavoitteena ei ollut suoranainen käännytys vaan islamilaisen sosiaalisen järjestyksen levittämien. Islam siis hallitsee ja muut uskonnot (juutalaisuus ja kristinusko) ovat sille alisteisia. Tällä ei ole mitään tekemistä suvaitsevaisuuden tai uskonnonvapauden kanssa etenkään, jos nämä käsitteet ymmärretään länsimaisella tavalla.

Oman aikansa ilmentymänä islamin väitetyllä suvaitsevaisuudella on kuitenkin sosiaalinen tilaus nimenomaan nykypäivänä, kun muslimit sankoin joukoin pyrkivät siirtolaisiksi Eurooppaan. Siksi Hämeen-Anttilakin pyrkii korostamaan islamin roolia kreikkalaisen filosofian välittäjänä keskiajan Eurooppaan, joka Hämeen-Anttilan teoksissa kuvataan takapajuiseksi paikaksi. Hämeen-Anttila kuitenkin tuntuu unohtavan, että islamin valloitukset kohdistuivat nimenomaan kristillisen kulttuurin ydinalueisiin, joihin Eurooppa ei tuolloin lukeutunut. Myös Bysantin rooli islamin tulppana ja kreikkalaisen filosofian välittäjänä jää vaille ansaitsemaansa huomiota.

Kulttuurien konflikti

Lännessä ja islamilaisessa maailmassa kohua herättänyt Samuel Huntingtonin kirja Clash of Civilizations and the Remaking of World Order saa tuomionsa myös Jaakko Hämeen-Anttilalta. Jaakko kuitenkin ilmaisee asian toisella tavalla: ” Ongelma-alueiden konfliktien syyt eivät ole kulttuurissa tai uskonnoissa. Terrorismin ja väkivallan syyt niin Palestiinassa kuin New Yorkissakin ovat taloudellisia ja sosiaalisia: köyhä, työtön ja turhautunut ihminen turvautuu helposti väkivaltaan. Parempi vaihtoehto on, että tällainen ihminen juo liikaa alkoholia ja mukiloi lähiympäristöään, huonommassa vaihtoehdossa ihminen tekee samanlaisia asioita, mutta paljon tehokkaammin -- eli ryhtyy terroristiksi.” Voiko ihminen enempää olla uskollinen marxilaiselle historiankäsitykselle kuin Hämeen-Anttila?

Vaikka islamilainen jihadisti selkeästi ilmaisisi motivaation teoilleen löytyvän islamin opetuksista ja profeetta Muhammadin esimerkistä, tällä ei ole merkitystä. Marxisti Hämeen-Anttila löytää selityksen köyhyydestä ja turhautumisesta.

Itse asiassa Hämeen-Anttila on mennyt jopa pitemmälle. Hänen mielestään islam, kristinusko ja juutalaisuus omaavat yhteiset juuret ja ovat osa samaa monoteistista perintöä. Teknisesti Hämeen-Anttila on jälleen oikeassa samalla tavalla kuin kysymyksessä miekkalähetyksestä. Islamin pyhistä kirjoituksista löytyy samoja henkilöitä kuin juutalaisuudesta ja kristinuskosta: Abraham, Mooses, Joosef, ja Jeesus (Isa). Lisäksi islaminuskosta löytyy käsite helvetti, joka löytyy myös muista ”abrahamilaisista” uskonnoista.

Islamin yhteys muihin uskontoihin ja kulttuureihin rajoittuu kuitenkin pelkästään käsitteiden tasolle. On mahdotonta ymmärtää, miten islamilainen laki shari’a on yhteensopiva länsimaisen oikeuskäsityksen kanssa. Islam lisäksi ulottaa vaikutuksensa myös yhteiskunnan järjestämisen ja sodankäynnin alueille, joihin kristinusko ei ota kantaa. Tämän asian jopa Hämeen-Anttila myöntää kirjoissaan. Itse asiassa on mahdollista väittää, että islamilaisen kulttuurin ja länsimaisen kulttuurin välillä on perustavaa laatua olevia ristiriitoja, jotka johtuvat uskontojen erilaisesta käsityksestä uskonnon roolista. Islam on kokonaisvaltainen oppi elämän ja yhteiskunnan järjestämisestä. Kristinusko on uskonto siten, kuin se länsimaissa ymmärretään. Tätä ristiriitaa ei mikään väitetty yhteinen historia riitä sovittamaan.

Miten löytää totuus?

Jaakko Hämeen-Anttilan kirjat kertovat totuuden islamista tiettyyn rajaan saakka. Kirjojen riittämättömyys tulee ilmi vain, jos haluaa tietää koko totuuden eikä vain sitä osaa, jonka haluaa kuulla.

Siksi kannattaa kiinnittää huomiota asioihin, jotka eivät käy ilmi Hämeen-Anttilan ja hänen kaltaistensa kirjiotuksista. Miksi islamin nimissä tehdään niin paljon väkivaltaisia tekoja? Miksi muslimit suhtautuvat niin ylimielisesti toisiin uskontoihin? Miksi islamilaisissa maissa uskonnonvapaus ei toteudu? Miksi islamilaisissa maissa naisen asema on niin huono kuin se on?

Näihn kysymyksiin löytyy helpoimmin vastaus joko Koraanista, Hadith -kirjoituksista tai profeetta Muhammadin elämästä. Itse asiassa alkuperäiset islamilaiset lähteet ovat näissä asioissa kaikkein rehellisimpiä. Nykyaikaiset länsimaiset tutkimukset lähinnä pyrkivät joko selittämään asiat islamin kannalta parhain päin tai sumuttamaan tiedonjanoista länsimaalaista keskittymällä epäolennaisuuksiin.

Islam on perustaltaan vihamielinen toisuskoisia kohtaan. Islam jakaa maailman tiukasti uskovien ja toisuskoisten maailmaan. Islam ei pidä sisällään käsitystä ihmiskunnan yhteisyydestä ns. kultaisen säännön muodossa. Näitä asioita Jaakko Hämeen-Anttila ei omissa teoksissaan mainitse. Syytä tähän voi kysyä kirjoittajalta itseltään.

10 kommenttia:

reino kirjoitti...

”Ongelma-alueiden konfliktien syyt eivät ole kulttuurissa tai uskonnoissa. Terrorismin ja väkivallan syyt niin Palestiinassa kuin New Yorkissakin ovat taloudellisia ja sosiaalisia: köyhä, työtön ja turhautunut ihminen turvautuu helposti väkivaltaan. Parempi vaihtoehto on, että tällainen ihminen juo liikaa alkoholia ja mukiloi lähiympäristöään, huonommassa vaihtoehdossa ihminen tekee samanlaisia asioita, mutta paljon tehokkaammin -- eli ryhtyy terroristiksi.”

Ilmeisesti ratkaisu terrorismiin on Hämeen-Anttilan mukaan se, että homma kääntyy parhain päin, kunhan musulmaanit alkavat juoda viinaa. ;)

Vasarahammer kirjoitti...

Siksi on hyvä, että esim. Turkissa alkoholi on edelleen sallittua. Jos Suomen EU-komissaari Olli Rehn kovasti painostaa Turkkia pysymään demokratian tiellä, voi olla, että viinanjuonti Turkissa kielletään.

KGS kirjoitti...

Hi VH, please send me an email at kegs59@mail.com , I have touched on the very same subject Jaakko Hämeen-Anttila many times, and agree with you 100%.

Cheers/ KGS

www.tundratabloid.blogspot.com

KGS kirjoitti...

kegs59@gmail.com

Pilakuvat muhammedista vuosisataista hupia kristityille juutalaisille ja islamilaisille tosikoille. Lapsiinsekaantuva sotarikollinen profeetta esikuvana seuraajilleen kirjoitti...

Pistetään paremmaksi jotta islamistit eivät luule saavuttaneensa jtkn uhkailuillaan

Kulinaristeille purtavaa olit sitten muslimi tai kristitty http://prophet-muhammed-cartoon-contest.blogspot.com profeetta Muhammed ja sika-kuvat jaossa

Tiedostusvälineille ja muslimeille purtavaa - Alibi-lehden päätoimittaja Mika Lahtonen kieltäytyi tekstiviestillä julkaisemasta Seppo Lehdon tekemää Muhammed pilakuvaa lauantaiaamuna 29.9.2007 "Valitettavasti ei julkaista. Mika" - viestillään.

Ohessa näette mistä Alibi-lehti ja päätoimittaja Mika Lahtonen kieltäytyivät:

Prophet Muhammed Caricatures published in Finland Profeetta Muhammedin Pilakuvat Suomessa

Prophet Muhammed Caricatures published in Finland Profeetta Muhammedin Pilakuvat Suomessa julkaistu ja julkaistaan lisää kun vaan saadaan lisää pilakuvia pedofiiliprofeetta Muhammedista Pilakuvia voitte lähettää pilakuvakilpailuun: e-mail: pilakuvat(at)gmail.com ja muslimeille: info@muslimnews.co.uk - He kiittänevät

Thursday, 27 September 2007
Profeetta Muhammedin pilakuvat Suomessa = Prophet Muhammed Caricatures in Finland. Send yours to contest e-mail: pilakuvat(at)gmail.com

Ottakaa rennosti näin Ramadanin aikana ja antakaa Profeetta Muhammedin laueta sian suoleen ;) mielikuvituksessanne

Tamperelainen ajattelija ja ihmisoikeusaktivisti islamisaatiomme ja neekeröittämisemme vastustaja Seppo Lehto Hervannan punttisalilla 23.9.2007 näyttää "Kudonnan mallia"-tyylisesti kuinka urheilu edistää ajattelua koko kansakunnan eduksi mm. maahanmuuton muuttamisella, niin että kotoutukset muutetaan kotiutuksiksi.

Laittakaa tämä profeetta Muhamed pilakuva-viesti tuttavapiirissänne kiertämään, kuten Seppo Lehto on laittanut oman verensä kiertämään punttisalilla.

Oletettavaa että tämä julkaisu laittaa kiihkomuslimeilla ja heidän yliymmärtäjillään veren kihisemään kun heille ohjaatte oheisen muhammed pilakuvan ;) - Uskon että kansakunnan on aika pysähtyä miettimään minkälaisia arvoja haluamme suosia jatkossa: Mustaa huumoria mieluummin vai mustia ruumiita kiihkoisten muslimien, neekerien ja somalien jäljiltä?


Profeetta Muhammedin pilakuvat Suomessa = Prophet Muhammed Caricatures in Finland. Send yours to contest e-mail: pilakuvat(at)gmail.com - Ohessa mallia maailmalta:) Pistäkää paremmaksi. Toivomme erityisesti valtionsyyttäjä Mika Illman ( mika.illman@om.fi) että te osallistutte tähän pilakuvakisaan

http://prophet-muhammed-cartoon-contest.blogspot.com/

kerta toisensa jälkeen huumorintajunne on osoittautunut toistaiseksi heikonlaiseksi ja lähinnä vain neekeröintien ja ählämiväkivaltarikosten yliymmärtämiseen kansakuntamme vahingoksi, kuten yleisemminkin syyttäjä- ja tuomaritoiminnassa on otettu linjaksi.

- Profeetta Muhammediin kohdistuvan pilakuvakisan yksi motiiveista on ajaa Suomeen yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa rasistisen neekerien ja ählämien RL:n vastaisen suosinnan sijaan, sekä pitää Suomi asuttuna suomalaisten toimin ilman ilmaan ammuskelevia rättipäiden asuttamia itsemurhakoulutusleirejä.

Tervetuloa osallistumaan profeetta Muhammed pilakuvakisaan islamisaatiotamme ja kansakuntamme väkivaltaistamista vastaan

Lähettäkäämme kritiikkiä ja palautetta islamisteille oheiseen tapaan:

New muhammed prophet caricature contest in Finland - Look at the shame of Muhammed with
pig.

Muhammed pilakuvakisan vaihtoehtoinen linkki: Look at: http://prophet-muhammed-cartoon-contest.blogspot.com

There is miss piggy and his slave master Prophet Muhammed doing something ;)

Look at carefully:

http://bp2.blogger.com/_Cq2P0ssFV0Q/RvVCaS5CZ1I/AAAAAAAAAAM/hCEUQYQTUMs/s1600-h/Propeht+Muhammed+Contest+in+Finland.JPG

Greetings from Finland to e-mail: info@muslimnews.co.uk alike in this blog and this:
http://prophet-muhammed-cartoon-contest.blogspot.com
--------
Suosittelemme lopuksi perehtymään Seppo Lehdon ajatuksiin paremmin mm. oheisen Kavkaz.fi 15.9.2007 poliittisyhdeiskunnalista sanomaa sisältävän videohaastattelunsa perusteella, missä sivutaan mm. Suomen Nato-jäsenyyttä, Karjalan palauttamista, sekä Tarja Halosen kgb-ja stasikytkyjä: http://video.google.com/videoplay?docid=1759446439720547347

Pj. Seppo Lehto Tampere silvottu tynkä-Suomi

Anonyymi kirjoitti...

Hämeen-Anttila väittää olevansa evankelis luterilainen mutta minusta hän puhuu kuin muslimi islamista!

Islam: Mitä lännen tulee tietää
(ISLAM: What the West Needs to Know)
http://www.youtube.com/watch?v=sbLfpqBx2TU&feature=PlayList&p=3C7052B7ADA587B6&index=0&playnext=1

Kertoo aika hyvin samat asian kuin tässä blogissa Vasarahammer toteaa.

Muslimi voi olla rauhaa rakastava ja suvaitsevainen mutta islam ei.

Unknown kirjoitti...

Jaakko Hämeen-Anttilan antama kuva on ehdottomasti harhaan johtava. Islamin omat lähteet, Koraani ja sunna antavat siitä väkivaltaisen kuvan.
Johtavat muslimisaarnaajat vakuuttavat islamin maissa toista, mitä lännessä puhutaan.

Unknown kirjoitti...

Islamin pakanallista ja antikristillistä olemusta ei voi ymmärtää sellainen, joka ei tunne Raamattua ja usko siihen. Siksi maamme "viralliset asiantuntijat"
kuten Hämeen-Anttila puhuvat asian vierestä. Suomi kuuntelee heitä omaksi vahingokseen.
Kirjani "Islam Raamatun valossa" antaa riittävän laajan kuvan siitä mitä islam oikeasti on. Muslimien päämäärä on valloittaa Suomi islamille. Suomalaisten tulee herätä ja nähdä tämä vaara.Emme voi vastustaa sitä herjaamalla islamia ja Muhammedia. Parempi keino on rukoilla Jumalan varjelusta ja samalla evankelioida muslimeja. He tarvitsevat kuulla pelastuksen sanaa Jeesuksesta. Myös valtiovaltaa ja muita viranomaisia tulee informoida, etteivät olisi niin sinisilmäisiä kuin nykyään ovat.

Seida Sohrabi kirjoitti...

Loistava kirjoitus ja hyvin rehellinen. Tuot alussa omaa henkilökohtaista suhdettasi tähän uskontoon esille, sen seikan, ettet uskonut iskujen ja pahan islamin nimissä liittyvän uskontoon itseensä. Onneksi olet ollut kriittinen ja havainnut, että vaikka kuinka yrittää asian kiillottaa, on selvää, että islam on ongelma. Se elää edelleen 600-luvun Arabiassa ja se ei suostu reformoitumaan nykypäivään. On helppoa selittää Euroopan terrori-iskuja syrjäytymisellä. Voidaan kysyä, mikseivät muiden uskontojen edustajat, jotka ovat syrjäytyneitä tee iskuja. Voidaan kysyä, ovatko kaikki terroristit myös Lähi-idässä syrjäytyneitä ja niitä, jotka kokevat ulkopuolisuutta ja rasismia. Selityksiä on saanut kuulla vaikka kuinka paljon, mutta on niin kovin vaikeaa myöntää, että itse islam on juuri se nimenomainen ongelma, koska sen opinkappaleet elävät yhä menneessä, ei vuodessa 2017. Islam ei ole hengellinen uskonto nimenomaan, vaan se on poliittinen, institutionaalinen ideologia, jossa annetaan vain yhdelle kannanotolle tilaa. Kaikki muut ovat väärässä, koska on olemassa yksi totuus ja se on Jumalan totuus ja tuo Jumalan viesti on islamissa. Islam on päivitettävä ja muslimien on alettava havaitsemaan "uskontonsa" ongelmallisuus. Selitysten aika on ohi. Silmien avaaminen on kaikkien etu, erityisesti sorrettujen musliminaisten, joita alistetaan islamin nimissä.

Unknown kirjoitti...

Sain juuri Islamin Käsikirjan luettua ja pakko sanoa, että ajatuksesi opuksesta vastaavat täysin omia kokemuksiani.

Kirjasta oppii hyvin Islamilaisia perinteitä ja Arabimaiden historian pääpiirteittäin. Kun kirjan loppuvaiheilla Hämeen-Anttila alkaa tulkita nykypäivän tilanteita Islamin kannalta, tulee hänen puolueellisuutensa hyvin selville. Hämeen-Anttila aivan selvästi vääristelee Islamin perimmäistä olemusta ja sortuu juurikin tuohon Marxilaiseen historiantulkintaan.

Hyvä teksti sinulta, kiitos.