tiistaina, joulukuuta 27, 2022

Elefantti olohuoneessa


Kun lueskelin lääkärilehden artikkelia Onko koronakuolemia paljon, vai mihin täällä kuollaan?  Mielessä kävi ajatus, että artikkelista puuttuu jotakin ja siinä vältellään koskettelemasta tiettyjä asioita, jotka liittyvät koronarokotteeseen. Minulla ei ole mitään tietoa siitä, miksi rokotteen mahdollisesti aiheuttamat kuolemat olisivat tabu, koska se, että koronarokote aiheuttaa äkkikuolemia, jotka johtuvat esimerkiksi sydänlihastulehduksesta, on yleisesti tiedossa. Myös verihyytymän aikaansaama aivoinfarkti voi olla koronarokotteen aikaansaama.

Tiedetään myös, että koronarokotteen synnyttämä piikkiproteiini voi olla vaarallista, jos se pääsee ihmisen verenkiertoelimistöön.

Kun katsoo, mitä Lääkärilehti kirjoittaa ja mitä äskettäin julkaistuista vuoden 2021 kuolleisuustilastoista näkee, voidaan melko suurella varmuudella sanoa, että rokoteen aiheuttamista kuolemista vain pieni murto-osa näkyy rokotehaittojen kategoriassa. Tämä ei johdu pahantahtoisuudesta vaan siitä, että esimerkiksi sydänlihastulehdukseen kuolleelle ihmiselle ei syystä tai toisesta tehty ruumiinavausta. Tällöin mahdollinen rokotteen osuus kuolemantapauksessa jää ikuisiksi ajoiksi pimentoon.

Lääkärilehti ei sanallakaan mainitse koronarokotteen mahdollista osuutta kuolemantapauksiin. Sen sijaan lehti tarjoaa ”poliittisesti korrektit” selitykset ja syyttää ylimääräisistä kuolemista koronan jälkitauteja, jotka ovat osittain täysin samanlaisia kuin rokotehaitat:

” Hän huomauttaa, että koronan tiedetään lisäävän kuolemien määrää sekä suoraan että välillisesti. Ihmisiä kuolee koronan jälkeen esimerkiksi veritulppiin tai infarkteihin. Mahdollisesti kuolemia lisää sekin, että muita sairauksia jää diagnosoimatta ajoissa, kun ihmiset eivät pääse tai uskalla mennä lääkärille.”

Lääkärilehti ei mainitse veritulppaa tai infarktia rokotteen mahdollisena haittavaikutuksena vaan liittää nämä pelkästään sairastettuun koronaan.

Myös iltapäivälehtien palstoilla viihtyvä HUS:n diagnostiikkajohtaja Lasse Lehtonen väistää mahdolliset rokotehaitat ylikuolleisuuden mahdollisena syynä.

” Pää- ja myötävaikuttavan kuolinsyyn määrittely ei ole yksinkertaista. Onko esimerkiksi aivoinfarkti aiheutunut koronasta vai onko korona ollut sivulöydös, vaihtelee tapauksittain”

Lääkärilehden mukaan ylikuolleisuus on niin valtavaa, että Suomen edellä kuolleisuustilastoissa on ainoastaan Yhdysvallat.

Yhdysvalloista tiedetään sen verran, että siellä sairaalat ”yliraportoivat” koronakuolemia taloudellisista syistä eli koronakuoleman kriteerit olivat erittäin väljät.

Suomessa, jossa sairaalat eivät ole liikeyrityksiä, vastaavaa ei tapahdu ainakaan taloudellisista syistä. Joka tapauksessa THL muutti äskettäin koronakuolemien laskentatapaa tiukentamalla koronakuoleman kriteerejä. Tässä vaiheessa muistutan, että HUS:n diagnostiikkajohtaja ja Kokoomuksen kansanedustajaehdokas Lasse Lehtonen väitti  vähän aikaa sitten suoralta kädeltä ilman todisteita, että ylikuolleisuus johtuukokonaisuudessaan koronasta. Lääkärilehden juttu ei tue tällaista käsitystä.

Tosin Lääkärilehti kiertää rokotteen mahdollista osuutta ylikuolleisuuteen kuin kissa kuumaa puuroa, mutta kirjoittaa kuitenkin seuraavasti:

” Suomessa ylikuolleisuus lähti jyrkkään nousuun syksyllä 2021, delta-variantin myötä. Ylikuolleisuus oli tuon vuoden jälkipuoliskolla 3100 kuolemaa, mutta koronakuolemia ilmoitettiin vain 783. Tälle erotukselle ei Jantusen tietojen mukaan ole esitetty selitystä. Tämän vuoden alusta lukien ylikuolleisuus ja koronakuolemat ovat paremmin seuranneet toisiaan.”

Siis Delta-variantti oli syy ylikuolleisuuteen syksyllä 2021?  Lääkärilehti unohtaa mainita, että kesällä ja syksyllä 2021 toteutettiin suurin osa koko väestöön kohdistuvista massarokotuksista, joissa kukin rokotettu sai yhteensä kaksi annosta Pfizerin mRNA-rokotetta.

Lääkärilehti haastattelee myös Kansanterveyslaitoksen tutkimusprofessori emeritus Matti Jantusta. Tämä kertoo ylikuolleisuudesta seuraavaa:

Suomessa ylikuolleisuus lähti jyrkkään nousuun syksyllä 2021, delta-variantin myötä. Ylikuolleisuus oli tuon vuoden jälkipuoliskolla 3100 kuolemaa, mutta koronakuolemia ilmoitettiin vain 783. Tälle erotukselle ei Jantusen tietojen mukaan ole esitetty selitystä. Tämän vuoden alusta lukien ylikuolleisuus ja koronakuolemat ovat paremmin seuranneet toisiaan.

Hänen mukaansa Suomessa on suurin koronakuolemien ja ylikuolleisuuden ero Euroopassa.

Ylikuolleisuus siis on mitattavissa oleva tosiasia, mutta sen syyt ovat suuri mysteeri. Tai eivät ole. THL:n Hanna Nohynek on tutkinut rokotekuolleisuutta.

Lukemisen perusteella tietyt kohda antavat aiheen epäillä, että tutkimuksen ääneen lausumattomana tavoitteena on esittää rokote suotuisassa valossa ja riskeiltään vähintäänkin kohtuullisena, vaikka englantilaiskardiologi Aseem Malhotran mukaan joka 800:s  pistos johtaa vakavaan rokotehaittaan. Tämän Malhotra sanoo selvittäneensä Pfizerin aineiston perusteella. Malhotra on myös sanonut, että vakava rokotehaitta on todennäköisempi tapahtuma kuin joutuminen sairaalaan koronaviruksen aiheuttaman hengitystieinfektion takia.

Nohynekin tutkimuksesta

Koronarokotuksiin liittyy tunnetusti harvinaisia vakavia haittavaikutuksia. Koronarokotteita on 19.9.2022
mennessä jaettu Suomessa lähes 13 miljoonaa. Fimean saatavilla olevien tietojen perusteella koronarokot-
teiden on vuoden 2021 aikana arvioitu myötävaikuttaneen yhdeksään kuolemaan ja niiden epäillään aiheut-
taneen alle viisi kuolemaa.

Nämä luvut ovat samat kuin Tilastokeskuksen julkaisemissa kuolleisuustilastossa vuodelta 2021.

On kuitenkin syytä olettaa, että tutkimus ei ole saanut kiinni läheskään kaikkia rokotteen aiheuttamia kuolemantapauksia erityisesti silloin, kun henkilö on kuollut äkillisesti esimerkiksi sydänlihastulehdukseen. Tällaista kuolemaa on mahdotonta erottaa tavanomaisesta sydänkuolemista ilman ruumiinavausta.Koska ruumiinavauksia tällaisissa tapauksissa ei ole tehty, kuolemat on todennäköisesti tilastoitu tavanomaisiksi sydänkuolemiksi.

Internetissä suurta huomiota on herättänyt tutkimuksen tämä lause:

  Uudeksi koronarokotukseksi hyväksyttiin yli 14 päivän sisällä henkilön edellisestä koronarokotuksesta
olevat rokotusrekisterin rokotuskirjaukset, alkaen 26.12.2020, jolloin annettiin ensimmäiset koronarokotuk-
set Suomessa. Tässä analyysissa mukana ovat ne rokotetuotteet ja annokset, joita on Suomessa annettu merkittävästi, eli ensimmäisen kahden annoksen osalta Comirnaty, Spikevax ja Vaxzevria, sekä kolmannen ja
neljännen annoksen osalta Comirnaty ja Spikevax”

Tämä on kriitikkojen mielestä antanut aiheen olettaa, että alle 14 päivän sisällä hankkittu toinen rokotus olisi tutkimuksen kannalta ”mitätön” eli sen aiheuttamaa kuolemaa ei katsottaisi rokotteesta johtuvaksi.

Itse en osaa lonkalta sanoa, kuinka suuri vaikutus tällä rajauksella on tutkimuksen tuloksiin.

THL:n ja ministeri Kiurun ristiriidat

Vaikka THL ei esiinny minään koronarokotteen kriitikkona, laitoksen käytännön toimet  kertovat, että rokotetta ei enää pidetä mitenkään erityisen tärkeänä osana pandemian hoitoa. Ministeri Krista Kiuru penäsi THL:ltä vastausta tähän Iltasanomien juttuun liittyen. Jutussa ihmeteltiin, miksi THL ei laajenna rokotussuosituksia muun maailman tavoin.

Luonnollisesti THL kiisti väitteet.

Tietysti THL ei ole mikään ”antivaxxerien pesä”, vaikka laitos ei kovin suurella innolla ole tyrkyttänyt uusimpia tehosterokotuksia kansalaisille. On toki mahdollista, että laitoksen sisällä rokotteen suurehko riski piikin vastaanottajalle ja vaatimaton teho taudin torjunnassa ovat käyneet selviksi. Tätä ei kuitenkaan uskalleta sanoa ääneen. Todettakoon, että IS:n esittämä kysymys: haluaako THL sairastuttaa Suomen koronaan on täysin mieletön, koska rokote ei estä tartuntoja. Koska Suomessa koronavirustoimissa mukana olleet tahot näyttävät pyrkivän  toimillaan suojelemaan rokotetta enemman kuin selvittämään totuutta ylikuolleisuuden syistä, mahdolliselta selvitykseltä ei kannata odottaa paljon. Suomi tuskin on eturintamassa tässä suhteessa. Liiallinen höntyily voi vain johtaa suoraan väärille jäljille.

Suomessa massiivinen propaganda ja yksipuolinen tiedottaminen ova aiheuttaneet sen, että ihmiset ovat naiiveja rokotteen turvallisuuden suhteen. Suomessa onkin melko huolettomasti jaettu rokotetta lapsille ja nuorille, jotka eivät rokotetta tarvitse ja joille rokotteen mahdollisesti aiheuttamista haitoista ei tiedetä kovin paljon.

Tässä uutisessa on hyvä esimerkki naiivista suhtautumisesta koronarokotteeseen. Iltasanomien haastattelema nainen oli käynyt hakemassa koronarokotteen Ruotsin risteilyn yhteydessä, koska ”Suomi on kummajainen,josta rokotetta ei saa.

Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet on ollut mukana ajamassa lasten rokotuksia Pfizerin koronarokotteella. Rokottamiselle ei ole lääketieteellistä perustetta ja rokottaminen muutenkin vaikuttaa lääketeollisuuden vetämältä hankkeelta, jossa rokotettavien turvallisuutta ei välttämättä erityisemmin mietitty.Äskettäin uutisoitiin, että sosiaali- ja terveysministeriö suunnittelee asetusmuutosta, jonka myötä koronarokotuksia voitaisiin antaa kuusi kuukautta täyttäneille ja sitä vanhemmille lapsille.

Rämetin työ lasten rokottamiseksi ei jäänyt vaille huomiota. Rämet palkittiin syyskuussa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Palkitsijana toimi Tampereen yliopisto.

Itse olen hämmästynyt mutta eri syistä kuin Iltasanomien haastattelema nainen. Tässä vaiheessa luulisi kaikille olevan selvää, että rokottamalla ja ottamalla aina vaan uusia tehosterokotuksia tauti ei katoa mihinkään.

Paradoksaalisesti maissa, jotka ovat rokottaneet vähiten, koronaviruksen aiheuttamia tautitapauksia on myös vähiten. Yleensä tällaiset maat kuuluvat maailman kehittymättömimpiin. Yksi tällainen maa on Haiti, jossa on koko pandemian aikana ollut 13164 tautitapausta ja 264 kuolemaa. Haitissa on 11 miljoonaa asukasta eikä maassa ole annettu yhtään ainutta koronarokoteannosta.

Itse kysyin jossain vanhassa blogikirjoituksessa, että eikö rokottamisesta voitaisi päästä eroon Yksi tapa päästä eroon koronarokotuksista on kieltää mRNA-rokotteet, kuten Aseem Malhotra on ehdottanut. Perusteluna on se, että rokotteen teho on vähäinen ja riski piikitettävälle on liian suuri.

Lopuksi kerron, että Iltalehti on liittynyt niihin, jotka haluavat kunnollista selvitystä ylikuolleisuuden syistä Olen Iltalehden pääkirjoituksen kanssa samaa mieltä. Toisaalta en usko, että Suomen viranomaiset kykenevät moiseen selvitykseen. Liian monilla on kytköksiä lääketeollisuuteen, minkä johdosta tietyt vaihtoehdot, joihin liittyy koronarokote, ovat poissuljettuja. Valitettavasti meidän pitää odottaa, että jokin muu maa ensin tekee vastaavan tutkimuksen ja mieluiten sellainen maa, jossa ei ole suurta tarvetta mielistellä lääketeollisuutta.

Iltalehden pääkirjoituksen pahin vika on se, että kirjoitus siteeraa samat Lasse Lehtosen paskapuheet kuin minäkin. Erona on se, että Iltalehtli luulee Lehtosen puheita vakavasti otettaviksi.

Liitän tähän vielä linkin norjalaisen Dagbladet-lehden juttuun. Siinä Trondheimissa toimiva hautausurakoitsija kertoo, miten ylikuolleisuus on vaikuttanut hänen hautaustoimistoonsa. Siellä ruumiiden säilytykseen tarkoitetut tilat ovat loppuneet ja ruumiille on jouduttu raivaamaan lisää tilaa autotallista.

Myös Suomessa hautausurakoitsijat tietävät melko hyvin sen, milloin ylikuolleisuutta on ilmennyt ja minkä ikäisiä ihmisiäa on kuollut normaalia enemmän. Hautausurakoitsija Jani Kuusela kertoo tällä videolla  oman käsityksensä ylikuolleisuudesta ja sen syistä.

Kuusela kertoo ensimmäistä koronakeväästä, jolloin minkäänlaista ylikuolleisuutta ei hänen hautaustoimistossaan ollut havaittavissa. Kuuselan mukaan ylikuolleisuus alkoi syksyllä 2021 eli samoihin aikoihin, kun Suomessa suoritettiin koko väestöön kohdistuvat massarokotukset koronaviruksen aiheuttamaa tautia vastaan. Kuusela viittaa myös asiantuntijoihin, jotka pyrkivät selittämään ylikuolleisuutta kaikella muulla paitsi ”tutkitulla ja turvallisella”, joka siis viittaa Pfizerin toimittamaan mRNA-rokotteeseen. Kuuselan mukaan ylikuolleisuus lähti nousuun syksyllä 2021 ja on sen jälkeen vain kiihtynyt.

Kuuselan työssä ylikuolleisuus näkyy täsmälleen samalla tavalla kuin hänen Trondheimilaisen kollegansa hautaustoimistossa eli ruumiiden kylmäsäilytystilat eivät tahdo riittää. Kuuselan mukaan hänen toimistossaan on jouduttu turvautumaan ruumiskontteihin. Kuuselan mukaan juuri nyt,kun vuosi on vaihtumassa, ylikuolleisuus on huipussaan.

Tässä vaiheessa on syytä muistuttaa  Heidelbergin yliopistossa tutkituista äkkikuolematapauksista. Tutkimuksessa, johon viittasin edellisessä kirjoituksessani,  tutkittiin vainajia,joilla ei ollut mitään perussairautta ja jotka olivat kuolleet vähän Covid-rokotuksen jälkeen.Nämä ihmiset kuolivat todennäköisesti koronarokotteen aikaansaamaan sydänlihastulehdukseen.

Eli jos ja kun ylikuolleisuuden syitä aletaan tosissaan tutkia, pitää varmistaa, että tutkijoilla ei ole taloudellisia sidoksia lääketeolllisuuteen. Tämä voi olla hurskas toive mutta välttämätön tutkimuksen uskottavuudelle.

Lisäys: Tämä mediuutisten artikkeli liittyy kirjoituksen aiheeseen.  Siinä Kokoomuksen lääkärikansanedustaja Mia Laiho on huolissan ruumiinavauksista. Hänen mukaansa niiden vähyys vaarantaa oikeustuvan. Ruumiinavauksista olisi hyötyä myös ylikuolleisuuden selvittämisessä, koska tilastoon ilman ruumiinavausta ilmoitettu kuolinsyy voi olla epätäydellinen ja näin tuhansien ylikuolleisuuden syyt voivat jäädä ikuiseksi mysteeriksi.

Lisäys 2. Lääkärilehden jutussa ja Iltalehden siitä referoidussa pääkirjoituksessa kaikki haastatellut asiantuntijat eli Jantunen, Rotkirch ja Lehtonen kuuluvat koronan tukahduttamisstrategiaa kannattavaan Eroon Koronasta -ryhmään.

9 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

Erinomainen juttu. Kissa on päässyt pussista ja nyt on menossa sellainen 'damage control' -vaihe. Törmäsin juuri Surgical Neurology International -lehdessä lokakuussa julkaistuun artikkeliin. Siinä kirjoittaja koronaepidemian innoittamana alkoi tutkia lääketeollisuuden vaikutusvaltaa. Vaikutusvalta ilmenee monin tavoin:

- Koska lääketeollisuus tekee suurimman osan tutkimuksesta, se myös vaikuttaa siihen mitä tutkitaan, miten tutkitaan, kuinka tulokset esitetään ja kuinka niistä raportoidaan.

- Intressiristiriidat ja korruptio kaikissa muodoissaan ovat arkipäivää lääketeollisuudessa.

- Lääkkeiden haittavaikutuksia peitellään yhdessä median kanssa.

- Lääketeollisuuden jakama tieto sekä lääkkeistä että sairauksista on osin harhaanjohtavaa.

Kirjoittaja menee päätelmissään niin pitkälle, että hän vertaa lääketeollisuutta järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja syyttää sitä rikoksista ihmisyyttä vastaan.

Loppupäätelmänään kirjoittaja toteaa näin:

"Based on all the observations described in this article, it seems legitimate to ask the question: could COVID-19 be an event organized to create a “pandemic”? However, there is no doubt that this is an event manipulated by governments, international agencies, pharmaceutical industries, and the media."

Viittauksia on 167, suurin osa vertaisarvioituihin tutkimuksiin tai julkaisuihin. Viittauksia näytti olevan myös oikeudenkäynteihin ja erilaisiin hallituselimien mietintöihin. Eli pitäisi olla hyvä artikkeli vaativampaankin makuun.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9610448/

maallikko

Vasarahammer kirjoitti...

Tuntematon: "Kirjoittaja menee päätelmissään niin pitkälle, että hän vertaa lääketeollisuutta järjestäytyneeseen rikollisuuteen ja syyttää sitä rikoksista ihmisyyttä vastaan. Loppupäätelmänään kirjoittaja toteaa näin: "Based on all the observations described in this article, it seems legitimate to ask the question: could COVID-19 be an event organized to create a “pandemic”? However, there is no doubt that this is an event manipulated by governments, international agencies, pharmaceutical industries, and the media."

Malhotra muistaakseni nimitti lääkeyhtiöiden toimintaa psykopaattiseksi. Vaikka lääke epäonnistuisi, tappaisi ihmisiä, vedettäisiin markkinoilta ja lääkeyhtioö tuomittaisiin miljardikorvauksiin, lääke voi silti olla taloudellinen menestys lääkefirmalle.

Pfizerkin on tuomittu historiansa aikana miljardikorvauksiin. Koronarokotteen kohdalla näin ei voi käydä, koska Pfizerin rokote on Yhdysvalloissa markkinoilla poikkeusluvalla eikä yhtiötä voi haastaa rokotehaitoista oikeuteen.

Anonyymi kirjoitti...


Saksalainen tutkimus paljastaa järkyttävän totuuden sydänlihastulehduksesta.
mRNA-COVID-rokote vahingoittaa kuolettavasti sydänlihassoluja
https://www.youtube.com/watch?v=IJA-HkxSMkg&t=1s

Videossa (14,5 min) valittavissa automaattikäännös!

JT

Pilakuvakisa pedofiilikulttien edustajia kohtaan on jokaisen ihmisoikeus. Ihmisoikeuksiin ei kuulu tulla loisimaan toisten lompakolla pedofiilirikollisina sotarikollisina vastikkeettomasti eläen kirjoitti...

Lukuisat haastettu, nyt myös #Vasarahammer kuten #LauraHuhtasaari etc #Sinimustat haastettu https://keskustelua-julkisesti.blogspot.com/2022/12/on-aika-haastaa-vaarin-perustein.html?spref=tw #Kansanedustajaehdokas #SeppoLehto haastaa julkiseen keskusteluun #eduskuntavaaliehdokkaat , sekä lainsäätäjät lakien valmistelijoineen #Vaikenemisen aika ohi, on sitten kyse miehittäjä-#Ryssästä erilaisista #pedofiliakulttien #edustajista

Vasarahammer kirjoitti...

"Saksalainen tutkimus paljastaa järkyttävän totuuden sydänlihastulehduksesta" Linkki anonyymin mainitsemaan videoon on julkaistu tässä blogissa aiemmin. Niiden, jotka eivät ole videota nähneet kannattaa katsoa se, niin ymmärtävät, mistä on kysymys.

Äskettäin sain linkin myös tähän tapaukseen:
https://www.is.fi/terveys/art-2000009251392.html?utm_medium=social&utm_content=android.is.fi&utm_source=whatsapp&utm_campaign=whatsapp-share

Siinä kerrotaan, kuinka 44-vuotias heinolalainen mieshenkilö sai koronataudin ns. "vakavan muodon"

Miehellä oli kaksi rokotusta mutta se ei riittänyt estämään keuhkokuumetta ja siihen liittyvää sytokiinimyrskyä, joka vahingoitti vakavasti miehen keuhkoja.

Itse olen jonkin verran IS:n heinolalaismiestä vanhempi, minulla on myös riskitekijöitä (astma) ja olen saanut kaksi rokotusta. Minun koronatautini oli lievä eikä missään vaiheessa ollut vaaraa, että tauti etenisi keuhkokuumeeksi.

IS:n valokuvista kannattaa katsoa lääkepöytää, jossa näkyy verenohennuslääke. Ilmeisesti sairaallassa antavat sitä koronapotilaille.

Verenohennuslääkkkeestä kannattaa kysyä lääkäriltä, jos on sairastanut koronan. Verenkiertoon päässeet verihyytymät ovat monesti vaarallisempia kuin itse tauti.

Anonyymi kirjoitti...

Satoja ruotsalaisia kuolee viikoittain koronaan - yhdeksän kymmenestä kuolleesta on rokotettuja

Covid-19:n voimakas leviäminen Ruotsissa jatkuu edelleen, kertoo Kansanterveysvirasto. Nyt on satoja tapauksia viikossa, jotka kuolevat tautiin ja sairaalat ovat täynnä tartunnan saaneita. Kuolleista lähes yhdeksän kymmenestä on rokotettuja.

Ruotsin sairaaloissa hoidetaan lähes 2 200 koronapotilasta, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen viimeisimmistä luvuista.

Se on jo enemmän kuin viime talven huippulukema, joka saavutettiin tammikuun alussa.
Tehohoidossa on arviolta 48 potilasta, joilla on covid-19, kirjoittaa Läkartidningen.
Yli 200 vahvistettua kuolemantapausta, joissa on todettu covid-19, on tähän mennessä raportoitu viikolla 50. Vertailun vuoksi mainittakoon, että keskimäärin 122 kuolemantapausta kolmen edellisen viikon aikana.

Yhdeksän kymmenestä rokotettuja

Valtaosa kuolleista on rokotettuja. Sekä viikolla 49 että viikolla 51 rokotettujen osuus kuolemantapauksista oli FHM:n tilastojen mukaan 86 prosenttia.

Torstaihin mennessä ilmoitetut kuolemantapaukset viikolla 51, 75 on rokotettuja ja 3 (eli vain 4 prosenttia) rokottamattomia.

86 prosenttia Ruotsin väestöstä on myös rokotettu vähintään kahdesti.
Myös teho-osastoilla suuri enemmistö sairaalahoitoon joutuneista koronatautipotilaista, noin kolme neljästä, on rokotettu.

FHM:n (Kansanterveyslaitos) mukaan lomakauden vuoksi ilmoitetuissa tiedoissa voi olla viivettä, ja diagnosoitujen tapausten määrään voivat vaikuttaa tilapäiset muutokset hoitoon hakeutumisen ja testaamisen malleissa.

– Me ovat havainneet covid-19-tapausten määrän lisääntyvän kotihoidossa ja hoitolaitoksissa. Me arvioimme leviämisen yhteisössä olevan laajaa ja vaikuttavan terveydenhuoltopalveluihin ja kuolemantapausten määrään. On liian varhaista sanoa, milloin huippu tartunnoissa saavutetaan", sanoo valtion epidemiologi Anders Lindblom.

Vahvistetut influenssatapaukset ovat lisääntyneet 60 prosenttia viikkojen 50 ja 51 välillä. Sen jälkeen, kun kausi alkoi viikolla 48, tapausten määrä on lisääntynyt jyrkästi. Toistaiseksi A-tyypin influenssa on ollut hallitseva.

RS-virus tapaukset lisääntyivät 14 % viikolla 51 verrattuna viikkoon 50. Tehohoitoon RS-viruksen tai flunssan vuoksi otettujen henkilöiden määrä on lisääntynyt viime viikkoina.

https://www.friatider.se/hundratals-svenskar-dor-i-corona-varje-vecka

JT

Vasarahammer kirjoitti...

JT: https://www.friatider.se/hundratals-svenskar-dor-i-corona-varje-vecka

Näissä uutisissa on usein se huono puoli, että kuolleiden ikäjakaumasta ei kerrota. Tyypillinen koronaan kuollut on yli 80-vuoatias. On ollut pandemian alusta asti.

Jos nuoria alkaa kuolla koronaan, silloin on kyse jostain muusta. Yksi teoria on immunosuppressio, jossa immuunijärjestelmän kyky poistaa koronainfektiota heikkenee jatkuvien buustereiden myötä. Tämä lienee toistaiseksi todistamaton teoria.
https://www.forbes.com/sites/williamhaseltine/2021/12/29/new-evidence-of-immune-suppression-by-sars-cov-2/

https://www.physiciansweekly.com/immune-suppression-impacts-risk-for-breakthrough-infection-after-covid-19-vaccination/

Anonyymi kirjoitti...

Tere.
Nuoremmat veljeni ovat rokotettuja. Toinen kertaalleen ja toinen kahteen kertaan. Kumpikin on saaneet sen koronan rokotuksista huolimatta tai siksi juuri. Itse olisin saanut ekan piikin jo heti kun niitä ruvettiin jakamaan, mutta sanoin kiitos, mutta ei kiitos.
Ainakaan vielä ei ole pöpö tarttunut. Ja niitä riskitekijöitä (tauteja) on vaikka muille jakaa. Vaan enpä ole niitä jakanut, pitäny ittelläni visusti:)
Huru-ukko

Vasarahammer kirjoitti...

Huru-ukko:

"Ainakaan vielä ei ole pöpö tarttunut. Ja niitä riskitekijöitä (tauteja) on vaikka muille jakaa. Vaan enpä ole niitä jakanut, pitäny ittelläni visusti:)"

Korona on tautina ikärasistinen, joten rokotuksestakin on eniten hyötyä iäkkäämmille ihmisille. Nuoremmilla rokotuksen riskit saattavat ylittää hyödyt ja luultavasti ylittävätkin.

Itse haluaisin, että ihmisillä oisi tiedot myös riskeistä, jotta he pystyisivät tekemään omalta kannaltaan parhaan valinnan rokotuksen suhteen.Näin ei oe ollut koko sinä aikana, kun rokotuksia on annettu.