sunnuntaina, heinäkuuta 16, 2017

Bussikuski ja poliittinen korrektius


Nobina Finland Oy on osa kansainvälistä Ruotsissa päämajaansa pitävää konsernia, joka toimii joukkoliikenteen operaattorina Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Joukkoliikenteen operaattori osallistuu joukkoliikenteen järjestäjien tarjouskilpailuihin ja saa hoidettavakseen joukon linjaliikenteen linjoja. Matkustaja ei siis ole Nobinan asiakas vaan joukkoliikenteen järjestäjän eli Pääkaupunkiseudulla HSL:n. Käytännössä veronmaksaja maksaa noin puolet matkan kustannuksista ja lipun ostaja toisen puolen.

Bussikuski ja potkut

Gleb Simanov -niminen henkilö toimi Nobinan palvelukssa linja-auton kuljettajana. Hän oli työssään nähnyt, kuinka somalitaustaiset henkilöt pyrkivät usein linja-autoon ilman kelvollista matkalippua. Kuljettajan velvollisuus on tarkistaa, että jokaisella autoon nousevalla on voimassa oleva matkalippu.

Gleb Simanov kuvasi omalla kamerallaan tilanteen, jossa kaksi somalityttöä pyrki linja-autoon ilman kelvollista matkalippua. Toinen tytöistä väitti, että kännykän akku on lopussa eikä hän näin ollen voi näyttää matkalippua. Linkin takaa löytyy myös toinen tilanne, jossa somalitaustainen matkustaja väittää, että kännykän akku on lopussa.

Monissa linja-autoissa on kamerat, joiden tarkoituksena on suojella kuljettajaa ja matkustajia mahdolliselta väkivallalta. Simanovin kuljettamassa Nobinan autossa ei sellaista kameraa ole vaan hän käyttää kuvaamiseen omaa kännykkäkameraansa.

Myöhemmin Simanov sai työntantajaltaan potkut, joiden perusteluna oli sopimaton ja rasistinen käytös. Itse kukin voi päätellä videoilta, onko Simanovin käytös ollut sopimatonta tai rasistista siinä määrin, että se oikeuttaisi työsuhteen päättämiseen. Jokainen voi myös mielessään kuvitella, olisiko Simanov saanut potkut, jos videolla esiintyneet ihmiset olisivat olleet kantasuomalaisia.

Monikulttuurisessa yhteiskunnassa jotkut väestöryhmät menestyvät keskimäärin huonommin kuin toiset. Tämän syynä pidetään virallisen ideologian mukaan näiden ryhmien kohtaamaa rasismia ja syrjintää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että syrjintää kohtaavien vähemmistöjen edustajilta ei edellytetä samoja käyttäytymissääntöjä kuin kantaväestöltä.

Videoilta voi ainakin päätellä sen, että bussiin pyrkijät ovat somaleja ja he yrittävät päästä kyytiin ilman kelvollista matkalippua. Kuljettajan tehtävänä on päässään miettiä, kannattaako heidät päästää sisään ja riskeerata bussivuoron mahdollinen myöhästyminen vai ryhtyä penäämään matkalippua.

Simanovin tapauksen perusteella on selvää, että lipun penääminen ei kannata. Jos kuljettaja tekee työnsä eli vaatii, että kyytiin pyrkivällä on kelvollinen matkalippu, hän joutuu vaikeuksiin erityisesti, jos pyrkijä edustaa virallisen ideologian mukaan syrjittyä väestöryhmää. Uskon, että kaikki Suomen linja-autonkuljettajat saivat tämän viestin Simanovin kohtelusta ja tietävät tulevaisuudessa, että huijausta yrittävä somali kannattaa mieluummin päästää kyytiin kuin vaatia tätä esittämään matkalippu.

Kantasuomalaiselta lipun voi edelleen vaatia, koska tällä ei ole esittää uhristatuksen edellyttämää rasistikorttia kuljettajalle. Näin joukkoliikenteen matkustajissa on kahta eri kastia eli niitä, joilta matkalippu vaaditaan, ja niitä, jotka voivat keksiä minkä tahansa selityksen lipun puuttumiselle. Säännöt eivät siis ole samat kaikille, mikä on yksi monikulttuurisen yhteiskunnan tunnusmerkeistä.

Vaikka joku pitäisikin Simanovin oma-aloitteista kuvausta ja sen julkaisua eettisesti kyseenalaisena, veronmaksajan edun mukaista on saada tietoa siitä, jos veronmaksajan suurelta osin kustantamaa joukkoliikennettä yritetään käyttää ilman maksettua matkalippua. Myös tieto siitä, että tiettyjen väestöryhmien edustajat syyllistyvät tähän muita useammin on kansalaiselle tärkeää tietoa. Se on tärkeää myös tämän väestöryhmän edustajille ja merkki siitä, että moista käytöstä ei hyväksytä.

Kaksoisstandardin seuraukset

Sillä, että etnisesti edistykselliseltä väestönosalta ei edellytetä samojen sääntöjen noudattamista kuin kantaväestöltä, on pitkällä tähtäimellä vakavat seuraukset. Ensinnäkin se johtaa siihen, että osa etnisesti edistyksellisen väestönosan edustajista käyttäytyy röyhkeästi tietoisena siitä, että tarvittaessa sääntöjen noudattamattomuudesta selviää rasistikortilla. Toiseksi se johtaa siihen, että linja-autonkuljettajat ja muut etnisesti edistyksellisen väestönosan kanssa tekemisissä olevat eivät edes yritä valvoa sääntöjen noudattamista vaan katsovat rikkeitä ja jopa rikoksia sormien läpi. Kun yksittäinen henkilö joutuu syytetyksi rasismista, hänellä ei ole juuri mahdollisuuksia puolustautua. Syytös itsessään on yhtä kuin tuomio, minkä etnisesti edistyksellisen väestönosan edustajat nopeasti oppivat ja ovat jo oppineet. Opin sisällön voi itse kukin katsoa tältä videolta.

Myös kantaväestö oppii selviytymään uudessa todellisuudessa. Kantaväestön edustajan tulee ymmärtää, että säännöt ovat olemassa häntä varten eikä etnisesti edistyksellisen väestönosan edustajan tarvitse niistä piitata. Kantaväestön edustajan tulee myös ymmärtää, että mahdollisessa konfliktitilanteessa etnisesti edistyksellisen väestönosan edustajan kanssa kantaväestön edustaja on lähtökohtaisesti alakynnessä ja häviää suurella todennäköisyydellä.

Kantaväestön edustajan on myös sisäistettävä, että viranomaiset ovat virallisen ideologian kyllästämiä ja näiden edustajat pelkäävät yhtä paljon rasismisyytöksiä kuin kuka tahansa. Viranomaiselta tai sellaiseen rinnastettavalta ei ole odotettavissa apua konfliktitilanteissa etnisesti edistyksellisen väestönosan kanssa. Suomalaiselta valtamedialta ei myöskään kannata odottaa sympatiaa, koska sen tehtävänä on edistää valtion virallista ideologiaa. Simanovin kaltaisille ainoa tuki löytyy sosiaalisesta mediasta ja vaihtoehtomedioista.

Taloudellisessa mielessä työssä käyvällä on vain hävittävää. Jos työpaikka menee, voi uuden löytäminen olla vaikea. Tämä taas voi aiheuttaa ongelmia asuntolainan maksussa. Siksi kannattaa pitää mölyt mahassaan, jos joutuu todistamaan etnisesti edistyksellisen väestönosan huonoa käytöstä, huijausyrityksiä tai jopa rikoksia.

Etnisesti edistyksellisen väestönosan edustaja taas tietää, että hänen sosiaalitukensa eivät lakkaa riippumatta siitä, miten paljon hän yrittää huijata tai miten röyhkeästi hän käyttäytyy. Tämä johtaa halveksuntaan lammasmaisesti käyttäytyvää kantaväestöä kohtaan mutta ei mitenkään paranna kyseisen vähemmistön sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Poliittisen korrektiuden vaikutukset

Äskettäin Maaseudun tulevaisuus julkaisi kolumnin, jossa arvosteltiin ns. suvaitsevaisuutta valtamedian mittapuulla erittäin kärkevästi. Valitettavasti kirjoitus jäi puolitiehen, koska siinä käsiteltiin vain vaikutuksia julkiseen keskusteluun. Virallisen ”suvaitsevaisuuden” ja sitä ylläpitävän poliittisen oikeaoppisuuden vaikutukset ulottuvat paljon pitemmälle ja vaikuttavat todelliseen elämään ja viranomaisten käyttäytymiseen.

Gleb Simanovin potkut näyttivät, että myös tavallinen duunari voi saada potkut, jos hänen esiin tuomansa ongelma saa etnisesti edistyksellisen vähemmistön näyttäytymään huonossa valossa. Tämä taas rajoittaa merkittävästi kansalaisen poliittisia toimintavapauksia. Aiemmin ainoastaan etnisesti edistyksellisen väestönosan kanssa tekemisissä olevat julkisen sektorin työntekijät saivat varoa sanomisiaan. Nykyisin myös tavallinen bussikuski on vaarassa menettää työpaikkansa, jos hänen lausuntonsa ovat ristiriidassa virallisen ideologian kanssa. Toisaalta Nobina Finland Oy:n asiakas ei ole linja-auton matkustaja vaan julkinen sektori ja sitä edustava HSL. Ei olisi mitenkään yllättävää, jos HSL tai sitä ylemmät tahot Helsingin kaupungin johdossa olisivat painostaneet Nobina Finlandia antamaan potkut Gleb Simanoville.

Meitä pitemmälle ehtineissä monikulttuurisissa yhteiskunnissa poliittinen korrektius halvaannuttaa viranomaisten toiminnan ja vaikeuttaa puuttumista törkeisiinkin rikoksiin. Esimerkiksi Rotherhamissa ja muissa Englannin kaupungissa tapahtuneet alaikäisten tyttöjen värväykset prostituutioon tuskin olisivat jatkuneet pitkään, mikäli poliittinen korrektius ja sen mukanaan tuoma pelko leimautumisesta rasistiksi eivät olisi hidastaneet puuttumista rikoksiin varhaisessa vaiheessa.