tiistaina, joulukuuta 30, 2014

Betlehemin joulu


Journalismi harvoin yllättää positiivisesti, etenkään Helsingin Sanomien journalismi. Jukka Huuskon jouluaiheinen artikkeli ei sekään yllätä mutta on oppikirjaesimerkki siitä, miten journalisti saa tarinaansa halutun näkökulman ilman, että hänen tarvitsee valehdella suoraan.

Artikkelissa on kyse kristittyjen asemasta nykypäivän Betlehemissä eli Jeesuksen syntymäkaupungissa. Kristittyjen määrä kaupungissa on vähentynyt ja he edustavat nykyisin vain 25 prosentin vähemmistöä.

Huuskon kirjoituksen alkupuolella esitellään Kairos Palestine -niminen asiakirja. Esittelijänä on Betlehemin evankelisluterilaisen kirkon pastori Mitri Raheb. Huusko ei kuitenkaan kerro, että kyseinen asiakirja määrittelee Israelin ”apartheid-valtioksi” ja vaatii Israelin taloudellista boikotointia. Kun Saksan entinen presidentti Roman Herzog päätti palkita Rahebin, Israelin Saksan suurlähetystö esitti asiasta vastalauseen.

Huuskon jutusta voi myös päätellä, että suomalainen veronmaksaja on osallistunut avokätisesti Rahebin toiminnan tukemiseen. Juttu pysyy tässä vaiheessa enimmäkseen asiallisena muutamaa lipsahdusta lukuun ottamatta. Kirjoittajalla on ollut ilmiselviä vaikeuksia peitellä vastenmielisyyttään kristinuskoa kohtaan:

”Nykytutkijat ovat epäilleet Jeesuksen syntytarinan paikkaansapitävyyttä. Kuitenkin jo 300-luvulta alkaen Betlehemissä on ollut Jeesuksen syntymäkirkko.

Betlehemin suosio turistikohteena on vähentynyt. Huusko vertaa kaupunkia Ranskan Lourdesiin, joka vetää huomattavasti enemmän turisteja. Tämä vertailukin olisi ehkä kannattanut jättää tekemättä, koska Lourdes ei paikkana ole kristityille samalla tavalla merkittävä, vaikka turistikohteena peseekin Betlehemin.

Tässä vaiheessa lukijaa johdatellaan syihin, miksi Bethlehem näivettyy. Huusko ei itse kerro syitä, vaan antaa Bethlehemin pormestarin, katolisen Vera Babunin kertoa:

”Babun latelee työpöydän takaa suoria sanoja: miehitys, muurit ja Betlehemiä ympäröivien siirtokuntien jatkuva laajeneminen uhkaavat tukehduttaa kristinuskon syntymäkehtoonsa, hän sanoo.”

Tämä on perinteistä palestiinalaisten propagandaa. Kaikki on juutalaisten syytä. Palestiinalaisten harjoittamaa terrorismia ei mainita.

Huusko antaa haastateltaviensa myös vastata kysymykseen, miksi kristityt katoavat Betlehemistä. Ensin tulee se väärä vastaus:

”Jotkut israelilaiset poliitikot ovat esittäneet, että joukkopaon syynä on muslimien kristittyihin kohdistama vaino.”

Eihän se noin voi olla. Antaa Rahebin ja Babunin kertoa:

”Tämä on törkeä valhe, sanovat Babun ja pastori Raheb.”

Raheb vielä jatkaa:

”Äärijuutalaiset ja kristityt sionistit käyttävät Palestiinan kristittyjä keppihevosena perustellessaan islamkammoaan.”

Kristittyjen poismuuton syyt liittyvät artikkelin mukaan ”miehityksen tuomaan turvattomuuteen, vapauden puutteeseen ja taloudelliseen toivottomuuteen”. Ja nämähän olivat juutalaisten syytä, eikö niin, tyhmä lukija?

Lopussa kerrotaan Kairos Palestine -julistuksen luovasta vastarinnasta, joka ei kuulemma ole muuttanut alueen poliittista todellisuutta. Jutussa eritellään syitä:

”Rahebin mukaan yksi syy epäonnistumiselle on se, että kansainvälinen yhteisö yhä jatkaa Israelin tukemista.”

Hänen mukaansa Suomen pitäisi seurata Ruotsia ja tunnustaa Palestiinan valtio. Raheb toivoo, että vaalien jälkeen näin tapahtuisi, vaikka se ei ruohonjuuritasolla vaikuttaisikaan mitään.

Avoimet kysymykset

Huuskon artikkelista paistaa selkeä puolueellisuus, yksipuolinen näkökulma ja riittämätön taustojen selittäminen. Viimeisin koskee niin haastateltavia kuin syitä kristittyjen poismuutolle Lähi-idästä. Myös kristittyjen historiallinen asema islamilaisessa yhteiskunnassa jätetään selittämättä.

Kristityt elivät islamilaisessa yhteiskunnissa toisen luokan kansalaisina ns. dhimmin asemassa. Kristittyjen oikeutta harjoittaa uskontoaan oli rajoitettu ja heidän oikeutensa olivat heikommat kuin muslimeilla. Vainoja esiintyi silloin tällöin ja esiintyy Palestiinalaisalueella vielä nykyäänkin, vaikka ei mitenkään poikkeuksellisen paljon verrattuna alueen arabimaihin. Kristittyjen suhteellinen määrä vähenee osin muslimien korkeamman syntyvyyden takia ja absoluuttinen määrä maastamuuton takia. Alueelliset konfliktit ja militantin islamin nousu valta-asemaan kiihdyttävät muuttoliikettä.

Kristittyjen kato Lähi-idästä ei ole mikään tuore ilmiö, joka johtuisi Israelin miehityksestä. Kristittyjen määrä Länsirannalla väheni jo ennen Kuuden päivän sotaa, jolloin alue oli Jordanian hallinnassa.

Osmanivaltakunnan romahdus ensimmäisen maailmansodan jälkeen toi länsimaiset siirtomaavallat Ranskan ja Britannian Lähi-itään. Heidän mukanaan tuli lähetyssaarnaajia, lääkäreitä ja koulutusta. Moni kristitty tarttui mahdollisuuteen ja muutti pois Lähi-idästä Amerikkaan ja Australiaan, joissa sai elää vapaasti pelkäämättä vainoa ja taloudelliset mahdollisuudet olivat Lähi-itää paremmat. Jos Jukka Huusko haluaisi tietää oikeat syyt kristittyjen lähdölle, hänen kannattaisi kysyä niitä poismuuttaneilta itseltään eikä palestiinalaisten propagandaa suoltavalta luterilaiselta pastorilta.

Olisi kannattanut myös todeta, että kristittyjen määrä vähenee kaikissa Lähi-idän maissa. Ainoa maa, jossa kristittyjen määrä kasvaa, on Israel. Maassa asuu 158 000 kristittyä, joista 80 prosenttia on arabeja. Naapurimaa Libanonissa kristityt muodostivat aiemmin enemmistön. Nykyisin 60 prosenttia Libanonissa syntyneistä kristityistä asuu ulkomailla.

Kristittyjen historiallinen asema islamilaisessa yhteiskunnassa selittää osaltaan myös sen, miksi niin moni palestiinalainen kristitty johtaja liputtaa palestiinalaisuuden puolesta jopa innokkaammin kuin alueen muslimit. Uskollisuuttaan osoittamalla he toivovat, että heidät seurakuntineen jätetään rauhaan. He selittävät syyn kristittyjen määrän vähenemiseen miehityksellä, kuten pastori Raheb. Kyseessä on vuosisataisen islamilaisen sorron synnyttämä tapa selviytyä vihamielisissä olosuhteissa.

Lopuksi sanon, että Helsingin Sanomat toimii moraalisesti alhaisella tavalla, kun lehti tekee juutalaisista syyllisiä kristittyjen vähenemiseen palestiinalaisalueilla. Kristittyjä vainotaan kaikkialla muslimienemmistöisillä alueilla Nigeriasta Pakistaniin. Siellä ei Israelin miehitystä voi käyttää tekosyynä. Tämä taas ei sovi vihervasemmistolaisen toimittajakunnan agendaan eli vainosta mieluiten vaietaan.

5 kommenttia:

Kumitonttu kirjoitti...

Kannattaa muistaa että kirjoitus julkaistiin jouluna, mikä tekee siitä vielä irvokkaamman. Jos vastaava tehtäisiin ramadanin aikaan islamista, kyse olisi kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Huusko lienee jollain tavalla humaltunut omasta asemastaan Suomen suurimman sanomalehden toimittajana. Normaali ihminen kokisi vastuun objektiivisesta tiedonvälityksestä itselleen kunnia-asiana, mutta ilmeisesti Sanoman yrityskulttuuri on aika sairaan narsistinen.

Vasarahammer kirjoitti...

Huusko oli kommentoinut Twitterissä:

https://twitter.com/juhuus/status/550015957318778880

https://twitter.com/juhuus/status/550015658227163137

Puolustelee omia toimintatapojaan mutta unohtaa, että lopputulos on se, joka merkitsee. Ei luonnollisesti puolustele sitä, mitä on jättänyt tekemättä.

HS muuten teki isäinpäiväjutun Jani Toivolasta eli oikeaa ideologiaa saarnataan kaikkina juhlapäivinä.

Kumitonttu kirjoitti...

Huuskon kommentointi Twitterissä on luokatonta. Hän ei voi myöntää olleensa täysin tarkoitushakuinen.

Vai Toivolasta isänpäiväjuttu...

Yksi Turkkulaanen kirjoitti...

Huuskokin kuuluu siis niihin, joille ei ole tärkeää, mitä on tapahtunut vaan se, että saadaan joku juutalainen leimattua syylliseksi.

Tällaisesta toiminnasta käytetään kaikenlaisia nimityksiä, en nyt taida viitsiä toistaa niitä.

IDA kirjoitti...

Sen verran korjausta loppuun, että noilla alueilla oli kristitty enemmistö vielä 1950 - luvulla ja ottomaanienkin aikana kristityillä oli oma hallintonsa. Eli niistä on tullut islamilaisia alueita ihan viime vuosina vasta.

Nykyisin busilla Jerusalemista reilu tunti ja bussi kulkee 2 tunnin välein. Tiedä sitten miten muuri ja raja vaikuttavat matkustusintoon, mutta muurista ei kyllä voi yksipuolisesti syyttää Israelin valtiota.

Perusjuttu on kuitenkin se, että nimenomaan Palestiinan, Libanonin, Syyrian jne... kristitty väestö on koko ajan vähentynyt toisen maailmansodan jälkeen. Ja vaikuttaa vähenevän edelleen. Irakissa tapahtui todellinen romahdus.