keskiviikkona, huhtikuuta 17, 2013

Alppilan tapahtumista

Olen tapani mukaan tässäkin asiassa myöhässä, eli ehdin vasta nyt kommentoida Alppilan tapahtumia. Teen sen lyhyesti, koska lähes kaikki olennainen on asiasta jo sanottu muualla.

Videon perusteella on mahdotonta saada kattavaa kokonaiskuvaa opettaja Antti Korhosen työsuhteen purkamiseen johtaneesta tapahtumasta (Youtube, HS video kohdasta 0:25). Videolla näkyy, kuinka Korhonen poistaa uhmakkaasti käyttäytyvän oppilaan koulun ruokalasta voimakeinoja käyttäen.

Vaikka Korhonen olisi tuossa rikkonutkin virkavelvollisuuttaan eli toimenpiteet olisivat tilanteeseen nähden kohtuuttomia (mitä ne eivät mielestäni ole), työsuhteen purkaminen on olosuhteisiin nähden ylimitoitettu rangaistus. Koulun nyt jo entinen rehtori Sari Aarniokoski puukotti alaistaan selkään ja pakeni paikalta Kauniaisten opetuspäällikön virkaan. Aarniokosken seuraaja allekirjoitti muodollisesti työsuhteen purkamisen tuntematta tapahtumia.

Antti Korhosen haastattelussa mies itse kertoo tapahtumat omasta näkökulmastaan. Korhonen oli valittanut perehdytyksen puutetta työsuhteen alkuvaiheessa luottamusmiehelle. Hän epäilee, että ex-rehtori Aarniokoski olisi kostoksi purkanut työsuhteen. Tämä ei välttämättä pidä paikkansa tai ole koko totuus.

Hyvä sisko -verkosto

Hätäinen ja melko todennäköisesti oikeudessa laittomaksi todettava työsuhteen purku herättää epäilyksiä, että tapahtumien takaa saattaisi löytyä muutakin kuin huonot henkilösuhteet opettajan ja rehtorin välillä.

Korhonen kertoo haastattelussa (ääni ja kuva eivät ole synkronissa), että ruokalasta poistettu oppilas olisi soittanut välittömästi äidilleen, joka saapuikin nopeasti paikan päälle. Oppilaan äiti on aiemmin työskennellyt Mannerheimin Lastensuojeluliitossa ja Ihmisoikeusliitossa. Ilmeisesti erään Alppilan yläasteella toteutetun projektin yhteydessä hän olisi tehnyt yhteistyötä rehtori Aarniokosken kanssa.

Oppilaan äiti on elänyt monikulttuurisessa avioliitossa turkkilaismiehen kanssa. Hän on kirjoittanut pro gradu -työnsä suomalais-turkkilaisten avioliittojen viestintäongelmista. Lisäksi hän on esiintynyt julkisuudessa kunniaväkivallan asiantuntijana. Kunnallisvaaleissa hän on ollut Kokoomuksen ehdokkaana Helsingissä. Hänen miehensä taas on tuomittu useista pahoinpitelyistä ja törkeistä lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista vankeuteen.

Lakimies Tiina Nystén edusti alaikäisiä lapsia turkkilaismiehen oikeudenkäynnissä. Hän on myös tällä hetkellä luokasta poistetun oppilaan asianajaja. Hän on Kauniaisten Suomenkielisen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen RKP:n mandaatilla. Sattumalta Alppilan yläasteen entinen rehtori Sari Aarniokoski palkattiin Kauniaisiin opetuspäälliköksi sen jälkeen, kun hän oli eronnut rehtorin virasta.

Alppilan yläaste on ollut monikulttuurisen samanaikaisopetuksen pilottikoulu, joka on käytännössä tarkoittanut tavallisten oppilaiden ja ”erityistuen tarvitsijoiden” yhtäaikaista opiskelua siten, että luokassa on samanaikaisesti kaksi opettajaa (aineopettaja ja erityisopettaja). Ex-rehtori Aarniokoski oli merkittävässä roolissa, kun projektiin haettiin pilottikoulua.

Verkostoon kuuluu myös Helsingin kaupungin opetuspäällikkö Marjo Kyllönen, joka oli mukana A-studion Stream-ohjelmassa perustelemassa, miksi Antti Korhosen työsuhteen purkaminen oli oikea toimenpide. Nettitietojen mukaan Kyllösen oma opetuskokemus rajoittuu kahteen vuoteen ala-asteen opettajana.

Sitten on vielä Helsingin opetustoimesta vastaava apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, joka hänkin on kommentoinut Korhosen potkuja ja pitänyt niitä asianmukaisina. Viljanen on entinen Sisäministeriön kansliapäällikkö, jonka presidentti Tarja Halonen aikanaan nimitti toiselle kaudelle vastoin silloisen Matti Vanhasen johtaman hallituksen tahtoa. Viljanen on tullut tunnetuksi monikulttuurin puolestapuhujana. Viljasen kommentointi ansaitsee erityishuomiota:

”Opettaja viskaa oppilaan portaikkoon eikä jää seuraamaan eikä huolehtimaan siitä, että miten oppilaalle kävi. Näin ei meillä Helsingin koulujen opettajat toimi. Tämä antaa väärän kuvan Helsingin koulujen opettajista. Koulurauhatilanne on Helsingissä yleislaadultaan varsin hyvä sekä opetustoimi ja opetus korkealaatuista.”

”Opettaja käy häneen fyysisesti kiinni kahteen kertaan ilman, että paikalla olleiden todistajien mukaan poika on ollut millään tavalla uhkaava, väkivaltainen tai aiheuttanut kenellekään vaaraa.”

Videot ja Korhosen oma kertomus ovat jonkin verran keskenään ristiriidassa. Viljanen liioittelee tarkoitushakuisesti tapahtunutta ja puheista käy myös ilmi, että tuntuma käytännön opetustyöhön puuttuu kokonaan.

Virheen peittely

Ex-rehtori Aarniokoski teki Alppilan tapahtumista ilmoituksen poliisille. Aluksi poliisi ei löytänyt oppilaan poistamisesta ruokalasta mitään rikokseen viittaavaa. Sen jälkeen apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske otti tapauksen itselleen. Poliisi on sen jälkeen tutkinut edelleen tapahtumia. Aikanaan asia etenee syyteharkintaan.

Mihin Kalsketta tarvitaan, jos kerran esitutkintaviranomainen ei nähnyt tapauksessa mitään rikokseen viittaavaa? Virallinen perustelu on asian saama julkisuus. Todellisesta perustelusta ei voi olla varma, mutta epäilyksiä voi esittää ja esitänkin sellaisen.

Suomalaisessa virkakoneistossa vallitsee periaate, jossa virhettä ei koskaan tunnusteta. Virallisesti viranomainen ei erehdy. Jos viranomainen jostakin käsittämättömästä syystä on väärässä, hän osoittaa silti hallintoalamaisille olleensa oikeassa. Tähän viimeiseen tarvitaan Kalsketta ja hänen kaltaisiaan.

Kalskeen tehtävänä on saada aikaan syyte. Suomalaisessa oikeusjärjestelmässä syytteen käsittely vie pitkään, joskus useita vuosia. Suomi on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta useita huomautuksia oikeustapausten pitkistä käsittelyajoista.

Tuomiota ei välttämättä tarvitse tulla, vaikka viranomaisten kannalta olisi kaikkein parasta, jos Antti Korhonen saisi minkä tahansa, vaikka kuinka lievän tuomion. Jos Korhonen todetaan syyttömäksi hovioikeudessa tai Korkeimmassa oikeudessa, prosessi on jo kestänyt kauan ja asia on julkisuudessa jo unohdettu. Oikeusprosessin tarkoitus on pitkittää asian juridista käsittelyä, ja mahdollinen tuomio lähinnä tarjoaisi viranomaisille tervetulleen perusteen Korhosen työsuhteen purkamiselle.

Korhonen vie työsuhteen purkamisen varmuudella Hallinto-oikeuteen, mikäli Opetuslautakunta ei 7.5.2013 pidettävässä kokouksessaan päätä palauttaa Korhosen työsuhdetta. Mahdollisessa oikeusprosessissa Korhonen on vahvoilla. En ole juristi, joten en tiedä miten hallinto-oikeudessa käy, jos Kalske saa Korhoselle syytteen aikaiseksi ja syyte menee alimmassa oikeusasteessa läpi.

Helsinkin kaupungin Opetusvirasto on myös laatinut dokumentin, jossa se selostaa oman näkemyksensä Alppilan yläasteen tapahtumista. Siinä selkeästi liioitellaan oppilaan kärsimyksiä:

”Sanaharkka jatkui vielä ruokalan oven edessä, jonka päätteeksi opettaja työnsi rinnuksista voimalla oppilas A:n ulos ruokalasta portaikkoon. Opettaja ei jäänyt seuraamaan, miten oppilaalle kävi, vaan poistui takaisin ruokalaan.”

Videolta näkee selvästi, että oppilas itse kiipeää portaita ylös ja jatkaa huuteluaan opettajalle. Opettaja palaa tämän jälkeen takaisin ruokalaan. Oppilaalle ei tapahtuneesta voinut millään syntyä fyysisiä vammoja. Tämä ei Opetusvirastoa haittaa:

”Opettaja vaaransi tilanteessa oppilas A:n turvallisuuden käymällä oppilaaseen kiinni kahdesti, jossa toisella kertaa hän työnsi oppilaan kohti portaikkoa aiheuttaen vakavan vaaran oppilaan terveydelle ja hänen psyykkiselle turvallisuudelleen.”

Jälkimmäisessä sitaatissa liioitellaan selkeästi. Mitään vakavaa vaaraa ei ollut, koska portaikko vei ylöspäin. Oppilas lisäksi itse pakeni portaikkoon, kuten videolta näkyi. Henkinen pipi taisi olla se suurin vamma, ja sen voimakkuutta on ulkopuolisen vaikea arvioida.

Opetusviraston dokumentin ei ole tarkoituskaan kuvata todellisia tapahtumia, vaan antaa ulkopuolisille kuva, että viranomaiset ovat toimineet oikein. Sen tarkoituksena on suojella rehtori Aarniokoskea, opetuspäällikkö Kyllöstä ja viime kädessä apulaiskaupunginjohtaja Viljasta.

Tapahtumien laajempi merkitys

Lienee selvää, että Korhosen erottaminen heikentää opettajien mahdollisuuksia puuttua häiriökäyttäytymiseen. Oppilaat osaavat jatkossa vedota ”oikeuksiinsa” ja uhkailla opettajia oikeustoimilla, jos heitä vastaan käytetään voimakeinoja. Pahimmillaan tämä antaa häiriköille vapaat kädet terrorisoida muiden oppilaiden opiskelua.

Viranomaiset haluavat lisäksi antaa julkisuuteen kuvan, että työrauhaongelmia ei ole ja opetustoimi ja opetus Viljasen sanoin ”korkealaatuista”. Tähän kiiltokuvaan eivät voimakeinot häiritsevästi käyttäytyvien oppilaiden poistamiseksi sovi. Siksi Korhonen pitää uhrata opetustoimesta vastaavien johtajien edun nimissä.

Toinen pyhä lehmä eli monikulttuuri liittyy myös asiaan. Julkisuuteen ei voida antaa kuvaa, että maahanmuuttajaoppilaiden suuri määrä aiheuttaisi järjestyshäiriöitä tai että maahanmuuttajataustaiset syyllistyisivät muita useammin häiriökäyttäytymiseen. Vaikka näin tapahtuisi todellisuudessa, sitä ei saa myöntää.

Liberaaliin ideologiaan kuuluu myös inklusiivisuus. Jos häiriöitä aiheuttavat oppilaat eristetään tarkkailuluokille, se ”leimaa” heitä. Siksi heitä pitää sijoittaa tavallisten oppilaiden joukkoon, ja Alppilan pilottiprojektissa tähän nimenomaan pyrittiin. Opetustoimen kannalta on tärkeää, että tämä projekti ei näyttäydy julkisuudessa koulun työrauhan kannalta tuhoisana.

Viimeisenä asiana voisi mainita Helsingin houkuttelevuuden asuinpaikkana. Jos työssä käyvät lapsiperheet pakenevat ympäryskuntiin, kuten monet niistä usein tekevät ennen lasten kouluikää, Helsingin koulut täyttyvät maahanmuuttajaoppilaista ja vähävaraisten kantaväestön edustajien jälkikasvusta. Siksi Helsingin koulutoimen imagoa ei saa pilata, ja siksi monikulttuurin pitää olla juuri niin ihanaa, kuin millaiseksi se Viljasen kaltaisten korulaiseissa kuvataan.

20 kommenttia:

Kumitonttu kirjoitti...

Tuo "erityisoppilaiden" sijoittaminen samoihin tiloihin leimaavuuden välttämiseksi on jäänyt tässä valitettavan vähälle huomiolle. On ollut jonkinlainen aikapommin odotella että jossain sitten räjähtää. Selvittelin hiukan erityisopettajien kouluttajien kanssa miten tällaisiin tilanteisiin opetetaan varautumaan.

Huomiota hakeva oppilas tulee ohjeiden mukaan ensisijaisesti poistaa sieltä, missä hän huomiota saa. Häiriökäyttäytymisen keskeisin syy on se, että oppilas hakee ja saa käytökselleen huomiota. Sattuneesta syystä näitä häiriökäyttäytymisiä ei tapahdu oppilaan ollessa yksin tai kaksi opettajan kanssa.

Eli opettaja oli toiminut täysin oikein halutessaan siirtää ongelmaoppilaan POIS siitä muiden näkyviltä, joka ruokki bensan lailla pojan toimintaa. Koska siirtyminen ei tapahtunut vapaaehtoisesti, on opettajan nimenomaisten ohjeiden mukaan sen jälkeen käytettävä voimaa suorittaakeen siirtymisen.

Toisin sanoen, opettaja toimi juuri niin kuin heidät on koulutettu toimimaan näissä tilanteissa. Jos tässä on joku vastuussa, niin se on erityisopettajien koulutuksesta vastaava taho.

Toinen asia, johon Yrjöperskeles ehkä osaa vastata tarkemmin on ykstyisyydensuoja. Erityisopettajia sitoo terveydenhuoltohenkilöstöön verrattava salassapito oppilaiden asioista. Tämä tarkoittaa, että kyseisen ongelmapojan asioita ei opettaja Korhonen voi käydä edes Alppilan koulun opettajanhuoneessa läpi muoden opettajien kanssa. Sen takia onkin ihmeellistä, että miten tämä asia nousi julkisuuteen, koska kaikkia tämän pojan ympärillä olevia viranomaistahoja sitoo vaitolovelvollisuus. Tätä tapausta eivät olisi siten saanet kommentoida rehtori, opetuslautakunnan jäsenet tai kukaan muukaan viran puolesta. Ainoat kommentteihin oikeutetut ovat pojan huoltajat ja tietenkin äiti (joka ei siis ilmeisesti ole huoltajana).

Kalske voisi tutkia, mistä nämä pojan tiedot ovat eri viranomaisille vuotaneet, koska ne ovat salassapidettävää tietoa. Ei muidenkaan potilaiden asioita aleta käsitellä viranomaisten puolesta julkisuudessa. Tästä hässäkästä on siis turha syyttää opettajaa vaan rehtoria, joka vetämällä veti tapauksen julkisuuteen.

Nämä näkemykset siis perustuvat tekemääni asiantuntijan haastatteluun, eivätkä ole omiani.

tlehtisaari kirjoitti...

Kiitos, erinomainen kooste tapahtumista.

Kalskeen sekaantuminen asiaan on todella hämmästyttävää. Miksi hän ei mitenkään puuttunut tuoreeseen Eerikan murhaan, joka on käsittämättömän julma lapseen kohdistunut väkivallanteko?
Se ei kuitenkaan valtakunnansyyttäjää kiinnostanut, mutta tämä 'työntäminen' onkin nyt ylimmän tason huomion kohteena? Miksi?

Vasarahammer kirjoitti...

"Se ei kuitenkaan valtakunnansyyttäjää kiinnostanut, mutta tämä 'työntäminen' onkin nyt ylimmän tason huomion kohteena? Miksi?"

Kuten tekstissä sanoin, tarkoituksena lienee peitellä viranomaisten virheitä ja saada asiat näyttämään ainakin virallisesti siltä, että viranomaiset ovat toimineet oikein.

Jos Kalske ei nosta syytettä, hän toimii "populistisesti". Sen jälkeen hyvä sisko -verkosto on asiassa omillaan ja tarvitsee mahdollisesti jonkun muun apua.

"Ainoat kommentteihin oikeutetut ovat pojan huoltajat ja tietenkin äiti (joka ei siis ilmeisesti ole huoltajana)."

Pojan asioita kommentoi hänen asianajajansa Tiina Nystén. Mistä olet löytänyt viranomaisten julkisia kommentteja, jotka koskevat pojan asioita?

Vuodot ovat asia erikseen, ja niiden alkuperän selvittäminen on työlästä.

Embo kirjoitti...

Kalske saattaa olla tässä sopassa mukana siksi, että haluaa vivun nettikirjoittelun suitsimiseen:

http://www.hs.fi/kotimaa/Kalske+Rikoslakia+koettelevasta+nettikirjoittelusta+tullut+kansallisurheilua/a1305558486580

Myös Ritva Viljanen on ilmaissut aiemmin paheksuntansa nimetöntä nettikirjoittelua kohtaan.

Mikä olisikaan parempi tapa saada kansalaisten ja päättäjien mielipide netin suitsimisen tarpeellisuuden puolelle kuin tämän oppilaan tietojen levittely netissä ja siitä oppilaalle koitunut vahinko?

Yrjöperskeles kirjoitti...

Kumikselle, kun ihan nimeltä huudettiin.

Ensinnäkin, tuo ns. erityisoppilaitten sijoittaminen tavallisiin luokkiin on hölmön tölmäys. Se vaan vie resursseja pois niiltä oppilailta, jotka ehkä haluaisivat jotain ehkä tehdäkin. Ns. leimautumista se ei estä, sillä nämä oppilaat osaavat kyllä leimautua ihan omin neuvoin.

Toiseksi: kouluttajilta saamasi tieto on oikeaa. Myös meillä laitospuolella tiedetään, että mitä enemmän on yleisöä, sen enemmän on showta. Näin ollen showsta poistetaan yleisö ja tilanne yleensä jo siinä rauhoittuu puolella. Jos se tapahtuu niin, että shown pitäjä kannetaan paikasta A paikkaan B, se on hänellekin helpompaa, sillä hän ”säilytti kasvonsa”, eikä antanut periksi, vaikka tosiasiassa sen niskaperse-episodin jälkeen olisikin ohjaajan kanssa lauhkea kuin lammas.

Kolmanneksi siitä salassapitovelvollisuudesta: minähän puhun sosiaalipuolen laitostyöntekijän kokemuksesta, mutta koska meillä on kyseessä huostaanotetut nuoret, niin ei meidän salassapitovelvollisuus ainakaan lievempi ole. Mutta laitoksessa totta kai työntekijät vaihtavat keskenään plus sijoittavan sosiaalityöntekijän plus tarvittaessa poliisin kanssa laitokseen sijoitettuja nuoria koskevia tietoja. Sehän on aivan olennaista, koska tiedoista riippuu sekä nuoren hyvinvointi sekä kasvun ja kehityksen turvaaminen, näin hienosti sanottuna. Ei ole olemassa sitä, että työntekijä A tietää asian A ja työntekijä B asian B ja he salaavat sen toisiltaan. Ehkä me olemme tässä mielessä lakiteknisesti "erityisopettajia" kaikki. Mutta salassapitovelvollisuus tässä tarkoittaa sitä, että noitten edellämainittujen lisäksi ei laitoksen ulkopuolelle nuoren asioista puhuta kenellekään. Ei yksityishenkilöille, ei medialle.

Unknown kirjoitti...

Saanko oikaista hieman?

Videolla ei näy sen oistetun opilaan mitään liikkeitä vaan kyseinen loppu on videon kuvanneen oppilaan, joka ilmeisesti poistetun kaveri ja video on otettu tarkoituksella todisteeksi, joka menee ovelle.

Videon kuvannut on ilmeisesti tarkoituksella sijoittunut erittäin hyvin videon kuvaamiseen ja juuri oikealla hetkellä kääntää videon, ei kehenkään, niin ettei tuosta juurikin kiinniottamisesta tule kuvaa vaan ainoastaan pois työntämisestä jolloinka videolle tulee käsitys vain poistamisesta. Poistetun toiminnasta siis jää uupumaan hänen tekemiset, tekikö poistettu juuri tuolloin jonkin uhkaavan eleen tai kovasti käytössä olevan kansainvälisen sormi merkin, kuten islamisteilla on tapana heittää kengällä?
Videolta kuitenkin paljastuu selkeästi naisoopettajan rauhalliset kehoitukset useampaan kertaan poistumiseen ja Korhosen asenne jossa ei kuuluu, ja joita ei ole, hänen kommenttejaan yhtäkään.

Mielestäni näin nähtynä on tuo tilanne tehty tahallisesti provokatoorisesti.

Rauno Rasanen kirjoitti...

Tasapainoisesti koottu ja harkiten kirjoitettu teksti. Jälleen kerran.

Itse en ole periaatteessa monikulttuurisuuden vastustaja, joskin pidän itselläni täyden vapauden kritikoida monikulttuurisuus-idealisteja.

Toisaalta en kannata mitään 'vapaata kasvatusta' [esim. Summerhill-sekoilu] enkä usko 'vapaan ryhmädynamiikan' pelkästään hyvää tekevään vaikutukseen opetus-/oppimistilanteessa, en ainakaan ihan samassa mielessä kuin Hesari-kolumnisti Jani Kaaro asian ymmärtää Japanin opetuskulttuuria kuvatessaan ja sitä omiin ihmisluonto-utopioihinsa soveltaessaan - [kirjoitin äsken julkaisua odottavan ‘korjaavan’ lisäkommentin Kaaron tekstin herättämistä ei-niin-kovin-uusista yhteiskuntafilosofisista teemoista].

Näistä hyvin yleisistä lähtökohdista katsoen voin ainakin tähänastisten tietojen valossa maltillisesti kompata tekstistäsi ilmenevää tulkintalinjaa.

Sen sijaan ‘yksityisesti, yksisilmäisesti ja epävirallisesti’ jopa hekumoin absurdilla ajatuksella, että kaikki Helsingin kaupungin miesopettajat eroaisivat työsuhteistaan/viroistaan protestina Antti Korhosen erottamiselle. Ja vielä enemmän: että kaikki Suomen miesopettajat julistaisivat Helsingin kaupungin opetusviraston alaiset koulut hakusaartoon. Kukkahatut hoitakoon hommat. - - No – siinä voisi käydä niinkin, ettei kurinpito-ongelmia tule, koska [opetustilannetta-käytännössä-sangen-vähän-tunteviin-stereotypioihini tukeutuen] eiväthän naisopettajat ole pojille samanlaisia auktoriteetti-kohteita kuin miehet. Miksi rettelöidä sellaista vastaan, jota ei koe auktoriteetiksi. - - Hmm. Tulikohan nyt loukattua jotakuta feministiä? Odotan kritiikkiä. Ruoska toisessa kädessä ;\].

Unknown kirjoitti...

pahoitteluni blogistilta, katsoessani videon uudelleen ja huomattavasti tarkemmin.

Lopussa näkee kuinka tuo räävä suu tosiaankin kiipeää noita portaita ylös ja sieltä tasanteelta huutelee vielä jonka jälkeen jatkaa ylöspäin menoa.
Pyydän anteeksi blogistilta omaa virhettäni ja väärää oikaisua joka nyt oikaistakoon oikeaksi.

Kaikesta huolimatta demlaviljasen lausunto on vääränlaisen kuvan antava ja asenteellinen.

IDA kirjoitti...

"Sen sijaan ‘yksityisesti, yksisilmäisesti ja epävirallisesti’ jopa hekumoin absurdilla ajatuksella, että kaikki Helsingin kaupungin miesopettajat eroaisivat työsuhteistaan/viroistaan protestina Antti Korhosen erottamiselle."

Itse esitin vastaavan ajatuksen puolijulkisesti heti kun kuulin uutisesta radiosta.

Valkea kirjoitti...

Hienosti kirjoitettu ja koottu. Itselläni on jostain syystä vain vähän motiivia kirjoittaa blogiini ajankohtaisista aiheista, mutta olen iloinen, että muut kirjoittavat niistä. Tapahtuman tiedot ovat levinneet laajalti julkisuuteen (myös mainstream-median kautta), ja se lisää omalta osaltaan white flight ilmiötä. Tapahtumaan liittyvä salailu ja likainen poliittinen peli huonontaa niiden mielikuvaa, jotka tietävät tapahtuman taustat; se merkitsee, että ongelmia ei haluta hoitaa, riittää, että ne lakaistaan maton alle, syytöntä syytetään ja levitetään väärää tietoa. Naamari on pudonnut helsinkiläisten päättäjien päästä ja paljastanut rumat kasvot.

Vasarahammer kirjoitti...

Helsingin Opetustoimen johtaja Rauno Jarnila jatkaa virkamiesten lausuntokierrosta:

mtv3

Jarnila valitteli pari vuotta sitten, kun Helsingin monikulttuurisilla alueilla asuvat kantasuomalaisvanhemmat hakevat lapselleen koulun muilta alueilta.

Octavius

Jarnilalla tai Viljasella tuskin olisi estoja pakottaa vanhemmat valitsemaan paikallinen koulu, jos heillä valta siihen olisi.

Kimmo kirjoitti...

Pidän työsuhteen purkamista asiallisena menettelynä siinä tapauksessa, että opetushallituksen tutkinnassa esiin tulleet seikat liittyen opettajan ja oppilas A:n käyttäytymiseen ennen videokuvauksen alkamista pitävät paikkansa.

"Tilanne ruokalassa alkoi toisesta välikohtauksesta. Oppilaiden ruokailun alettua opettaja pyysi ruokapöydässä istuvaa oppilas B:tä ottamaan hupun pois päästä. Voimakkain sanakääntein opettaja totesi heittävänsä oppilaan ulos ruokalasta, jos tämä ei ota huppua pois. Oppilas B poistui ruokalasta. Samassa pöydässä istui oppilas A, joka jatkoi ruokailuaan tämän jälkeen. Tilanne ruokalassa oli rauhallinen.

Ruokailtuaan oppilas A meni opettajan luo, ja pyysi tätä pyytämään anteeksi käytöstään oppilas B:ltä. Tästä alkoi väittely oppilas A:n ja opettajan välillä. Opettaja tarttui oppilasta kiinni rinnuksista ja kaulaliinasta. Opettaja yritti saada oppilaan poistumaan ruokalasta repimällä häntä vaatteista ja työntämällä hänet selkä seinää vasten. Sanaharkka jatkui vielä ruokalan oven edessä, jonka päätteeksi opettaja työnsi rinnuksista voimalla oppilas A:n ulos ruokalasta portaikkoon. Opettaja ei jäänyt seuraamaan, miten oppilaalle kävi, vaan poistui takaisin ruokalaan."

On erittäin valitettavaa, jos tapahtui niin kuin raportissa lukee, koska siinä tapauksessa on toimittu monin verroin epäasiallisemmin kuin jos olisi ollut kyse pelkästä ulos työntämisestä. Nuoren suusanallisesti esitettyyn kritiikkiin on vastattu fyysisellä tylyttämisellä, mikä on täysin epäasiallista jo pelkästään kasvatuksellisesta näkökulmasta.

Unknown kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Vasarahammer kirjoitti...

Kimmo kirjoitti:
"Pidän työsuhteen purkamista asiallisena menettelynä siinä tapauksessa, että opetushallituksen tutkinnassa esiin tulleet seikat liittyen opettajan ja oppilas A:n käyttäytymiseen ennen videokuvauksen alkamista pitävät paikkansa."

Niin minäkin pidän noilla oletuksilla. Toisaalta kysyä sopii, oliko ratkaisu purkaa työsuhde liian hätäinen tai liian ankara siinäkin tapauksessa, että opettaja olisi menetellyt epäasianmukaisesti.

Opetusviraston raportin sanavalinnat kertovat tarpeesta selittää asiat tehtyä päätöstä puoltavasta näkökulmasta.

"Ruokailtuaan oppilas A meni opettajan luo, ja pyysi tätä pyytämään anteeksi käytöstään oppilas B:ltä. Tästä alkoi väittely oppilas A:n ja opettajan välillä. Opettaja tarttui oppilasta kiinni rinnuksista ja kaulaliinasta. Opettaja yritti saada oppilaan poistumaan ruokalasta repimällä häntä vaatteista ja työntämällä hänet selkä seinää vasten. Sanaharkka jatkui vielä ruokalan oven edessä, jonka päätteeksi opettaja työnsi rinnuksista voimalla oppilas A:n ulos ruokalasta portaikkoon. Opettaja ei jäänyt seuraamaan, miten oppilaalle kävi, vaan poistui takaisin ruokalaan."

Oikeinko "pyysi" pyytämään anteeksi?

Mikä ihmeen väittely?

Miksi opettajan olisi pitänyt seurata portaisiin kiivennyttä oppilasta?

Oppilaiden A ja B teot selitetään neutraalissa sävyssä ja opettajan teot värikkäin sanankääntein.

Raportissa puhuttiin myös "vakavasta vaarasta".

Mielestäni ei ole syytä olettaa, että Opetusviraston raportissa pyrittäisiin totuudenmukaiseen ja puolueettomaan kuvaukseen tapahtumista.

Jos silminnäköijöiltä kysytään, on todennäköistä, että oppilaiden ja opettajien versiot poikkeavat toisistaan merkittävästi.

Vasarahammer kirjoitti...

Sirkku Ruokkeinen:
"Älkää nyt ihmeessä tälläistä jakako. Itse asia sikseen; ottakaa huomioon että kyseisen ala-ikäisen oppilaan henkilöllisyyttä on tähän asti suojattu medioissa, ja tässä taas melko suoraan sanotaan ainakin KENEN lapsi on kyseessä. Mikäli väärinkäytöksiä tapahtui, niiden selvitteleminen ei ole nettikirjoittelusta kiinni, ja lapsella on oikeus jatkaa koulunkäyntiään rauhassa tapauksen lopputuloksesta huolimatta."

Sirkku Ruokkeinen on hyvä ja esittää kommenttinsa Facebookin tai minkä lie some-palvelun sivuilla.

Tämä ei ole kommentti kirjoituksen sisältöön.

oscari kirjoitti...

Minä kysyn; milloin tekemätön on teko?

Nyt uudelleen poliisi toteaa, että ei täytä rikosen tunnusmerkkejä eli ei ole tapahtunut mitään rikokseen viittaavaa.

Kutenkin valtakunnansyyttäjät toteavat, että heitä ei sido poliisin näkemys. Tästä herää vain yksi kysymys, eli miten valtakunnansyyttäjät aikovat todistaa tekemättömän teoksi?

Mutta voihan valoinenkin olla mustaa tai sininen punaista, joten eiköhän se ole jo enneältä sovittu, että opettaja tuomitaan ja kuten blogisticus toteaa, hallintoeliitti suojelee itseään ja koskemattomuuttaan.

Unknown kirjoitti...
Blogin hallinnoija on poistanut tämän kommentin.
Vasarahammer kirjoitti...

Sirkku Ruokkeinen:
"Blogirutinasi tulokset (oletan että tähtäät johonkin hyväsiskoverkoston paljastamiseen) alittavat satanolla sen haitat."

Sirkku Ruokkeisen rutina päättyi tässä blogissa tähän. Jos haluat jatkaa jeesustelua, tee se jossain muualla.

Sinivihreä kirjoitti...

Ihan yleiseksi tiedoksi, ennen kuin alkaa kuulua syytöksiä Vihreitä, ”kukkahattutätejä”, ”kulttuurimarxisteja” ja ”mädättäjiä” kohtaan:

Olen itse samalla kannalla kuin useimmat täällä kommentoijat, eli että opettaja Antti Korhosen erottaminen oli väärin. Olisi pitänyt antaa pelkkä varoitus jos sitäkään. Ongelma on juuri tämä, että nykyoppilaat ovat entistä tietoisempia siitä, mitä opettaja ei saa tehdä, ja käyttävät tätä hyväkseen. Siksi kuria ei pidä löystää liikaa, vaikka fyysisellä kurinsa toki on oltava rajansakin. (Joka ei mielestäni tässä ylittynyt.)

Olin viime viikolla koolla Vihreisiin kuuluvien ystävieni kanssa. Kukaan ei ollut Antti Korhosen tapauksesta eri mieltä kanssani.

Sinivihreä kirjoitti...

Hieman ihmettelen tätä Sirkku Ruokkeisen bännäyspäätöstä? Toistaiseksi ei voi nähdä muuta kuin että hän oli eri mieltä VH:n kanssa? Etkö VH halua erimielisiä kommentteja? Jos minä pitäisin blogia, haluaisin.

Ja pysyvätkö nyt kaikki muutkaan aina siinä täsmäaiheessa, eiköhän itse kukin vähän rönsyile sen sijaan että tasan tarkkaan kommentoisi juuri sinun kirjoitustasi...