perjantaina, helmikuuta 12, 2010

Kirjaston kirjoja

Sain kirjastosta vihdoin käsiini kaksi kirjaa. Toinen on Walter Laqueuerin Euroopan viimeiset päivät. Toinen taas on Suvi Keskisen, Anna Rastaan ja Salla Tuorin toimittama En ole rasisti mutta... Ensimmäisestä olisin voinut maksaakin täyden hinnan mutta jälkimmäisestä en koskaan.

Asiantuntijoiden puheenvuoro

En ole vielä lukenut kumpaakaan kirjaa, joten en lähde tarkemmin analysoimaan niiden sisältöä vaan lähinnä kirjoihin kohdistuvia ennakko-odotuksia. Aloitetaan jälkimmäisestä, jossa monikulttuurin ja maahanmuuton asiantuntijat pyrkivät saamaan äänensä kuuluviin ympäristössä, jossa median uutisointi ja ns. maahanmuuttokriitikkojen äänekäs nettikeskustelu heidän mukaansa hallitsevat maahanmuutosta käytävää keskustelua.

Erään sanonnan mukaan asiantuntijaksi sanotaan sellaista, joka tietää yhä enemmän yhä vähemmästä, kunnes hän tietää kaiken ei mistään. Monikulttuurin asiantuntija tietää paljon maahanmuutosta ja maahanmuuttajien elämästä uusissa kotimaissaan. Sen sijaan hän ei ole erityisen kiinnostunut maahanmuuton vaikutuksista kantaväestön elämään. Jos onkin, niin kantaväestön tehtävänä on sopeutua uuteen ihanneyhteiskuntaan. Mikä tahansa muu olisi rasismia.

Monikulttuuriasiantuntijan ongelma on sama kuin monilla muillakin, eli hän kyllä tiedostaa oman erikoisalueensa ongelmat, mutta ei osaa analysoida ongelman syitä eikä oman toimintansa vaikutuksia. Tämä on erityisen totta monikulttuuri- ja maahanmuuttokeskustelussa, koska monikulttuuriasiantuntijan näkökulma on sama kuin maahanmuuttajan ja siinä maahanmuuttaja nähdään yhtä aikaa uhrina ja apua tarvitsevana lapsena.

Uhria pitää tietysti auttaa, jolloin monikulttuuriasiantuntijan johdolla etsitään syy huonoille kokemuksille ja lääke, jolla ongelmat ratkaistaan. Syy huonoille kokemuksille löytyy rasismista ja vastaus ongelmiin Kelasta ja rasisminvastaisesta työstä.

Kun monikulttuuriasiantuntija lähtee etsimään ratkaisua ongelmiin, hän yrittää vähentää rasismia ja lisätä kotouttamiseen käytettäviä resursseja. Se mahdollisuus, että maahanmuuttaja itse olisi ensijaisesti vastuussa omasta kotoutumisestaan, ei juolahda asiantuntijan mieleen. Kerettiläistä olisi myös väittää, että maahanmuuttajan omilla tavoilla, arvoilla ja asenteilla olisi jotakin tekemistä kotoutumisen kanssa.

Kun mukaan lisätään monikulttuuriasiantuntijan oma relativistinen maailmankuva, jonka mukaan maahanmuuttajan omat tavat, arvot ja asenteet eivät millään voi olla huonompia kuin kantaväestön vastaavat, soppa on valmis. Jo entisestään monikulttuuriasiantuntija tietää, että Suomi kansallisvaltiona on vain viime vuosisadalla syntynyt keinotekoinen konstruktio, jolla ei ole mitään itseisarvoa. Koska kansallisvaltio Suomi haittaa maahanmuuttajan kotoutumista, kansallisvaltiosta pitää luopua ja siirtyä aidosti monikulttuuriseen yhteiskuntaan.

Ensisijaisesti siirtyminen uuteen ihanneyhteiskuntaan tapahtuu muokkaamalla kantaväestön asenteita ”suvaitsevaisemmiksi” eli myönteisemmiksi uudelle yhteiskuntakokeilulle. Toissijaisesti käytetään myös pakkoa, vaikka tätä ei ääneen lausuta.

En ole rasisti mutta... -kirjassa ”asiantuntijat” yrittävät esittää itsensä kovaäänisen median ja maahanmuuttokriitikkojen hiljentäminä toisinajattelijoina, vaikka asia on täsmälleen päin vastoin. Asiantuntijoilla on raha ja valta, eli monikulttuuri on osa valtion virallista politiikkaa, jota tuetaan verovaroista. Ns. maahanmuuttokriitikot ovat tavallisia kansalaisia, jotka yrittävät pysäyttää negatiivisen kehityksen, ennen kuin on liian myöhäistä.

Ne, jotka pyrkivät kohti ihanneyhteiskuntaa käyttämällä ylhäältä ohjattuja pakkokeinoja, yleensä onnistuvat tuhoaikeissaan mutta eivät kykene luomaan mitään uutta. Kun toimitaan vastoin ihmisluontoa, epäonnistumista ei voi välttää.

Asiantuntijat pyrkivät myös asettamaan kyseenalaisiksi ns. maahanmuuttokriitikkojen motiivit ja leimaamaan heidät rasismin poltinmerkillä. Todellisuudessa ns. maahanmuuttokriitikot pyrkivät ulkomaiden kokemusten perusteella osoittamaan, että monikulttuurinen yhteiskunta johtaa jälkikasvun kannalta nykyistä huonompaan lopputulokseen. Lisäksi epäonnistuneen yhteiskuntakokeilun tulokset ovat peruuttamattomia, eli alkutilaan paluu ei onnistu ilman väkivaltaa.

Museo

Walter Laqueurin kirjaa olen lukenut sen verran, että tiedän kirjoittajan ennusteen Euroopan tulevaisuudesta. Euroopasta tulee museo, jota kaukoidästä tulevat matkailijat ihastelevat. Euroopan kansainvälinen merkitys on pienentynyt ja pienenee edelleen väestökehityksen ansiosta. Euroopan maiden väki vähenee, eli siinä mielessä Laqueur on samaa mieltä Mark Steynin kanssa.

Laqueurin mukaan Eurooppa ei muutu puhtaasti islamilaiseksi maanosaksi, vaikka islamin merkitys lisääntyykin. Esimerkkeinä Laqueur käy läpi suurimmat Euroopan maat ja sen, miten nämä ovat onnistuneet kolmannesta maailmasta tulleen maahanmuuton kanssa.

Tulos ei ole erityisen rohkaiseva lähestymistavasta riippumatta. Brittiläinen monikulttuuripolitiikka ei ole sen menestyksekkäämpää kuin ranskalainen sekularismi. Lopputuloksena maahanmuuttajapopulaatiot syrjäytyvät ja kieltäytyvät koulutuksesta. Islamilaisen fundamentalismin roolia ei ylikorosteta mutta ei myöskään aliarvioida.

Laqueur ei hyökkää samalla tavalla länsimaisen konsumerismin kimppuun kuin Timo Vihavainen kirjassaan Länsimaiden tuho. Hän kuitenkin kylmästi toteaa, että Euroopan ajat ovat menneet eikä vanhaan ole paluuta. Syntyvyyttä ei saada nousuun, vaikka valtio tarjoaisi porkkanoita.

45 kommenttia:

Anonyymi kirjoitti...

http://enolerasisti.wordpress.com

Jukka kirjoitti...

Vaikka Suomi ei ole varsinaisesti DDR, valtio ja sen kustantamat tilaustutkimukset ja "tilausmedia" on yhä suuressa roolissa ihmisten manipuloinnissa.

Suomaliset hankkivat viihteen Internetistä ja kaupallisesta mediasta, mutta uskovat vielä näitä virallisia totuuksia.

Enemmistö kansasta valitsee presidentiksi Tarja Halosen, joka jättää breshneviläisyydessään mennen tullen varjoonsa Erich Honeckerin. Jos Erichillä - joka sentään todistetusti omasi edes tietynlaisia sosiaalisia kykyjä ja huumorintajuakin - olisi ollut suomalaisten kaltainen kansa - narisemiseen taipuvainen mutta lojaali hyvällä keisarille - DDR olisi vieläkin olemassa.

Soinilaisuus ja haloslaisuus ovat oikeastaan saman kolikon kaksi puolta - luotetaan sokeasti johonkin hyviin herroihin jotka pistävät pahat herrat kuriin.
Vastenmilisintä tässä herravihassa.ilman-todellista-kapinaa on se että hyviksi herroiksi valitaan ne typerimmät narrit ja pillipiiparit.

Vasarahammer kirjoitti...

Olen samaa mieltä Jukan kanssa.

Hyvinvointivaltio lisää myös rasismia. Kun tulijat eivät työllisty vaan jäävät sosiaalitukien varaan, se herättää katkeruutta valtaväestössä. Tulijat nähdään sosiaalipummeina ja järjestelmän hyväksikäyttäjinä.

Jos halutaan säilyttää korkean verotuksen, jäykkien työmarkkinoiden ja anteliaiden sosiaalitukien hyvinvointivaltio, maahanmuuttoa on syytä rajoittaa.

Jukka kirjoitti...

Vaikka tuo havainto, että hyvinvointiyhteiskunta ja korkea maahanmuutto yhdessä ovat erityisen suuri ongelma, on ollut ilmassa jo jonkin aikaa - itse asiassa jo taloustieteilijä Gunnar Myrdal puhui siitä että hyvinvointiyhteiskunta edellyttää homogeenisuutta - nyt kun Ylen MOT sanoi sen alkaa väki herätä.

(-1) + (-1) = -4

tai

(+1) + (+1) = - 4

Hiukan nyt katsannosta riippuen.

Tiedemies kirjoitti...

Minusta näyttää siltä, että Vasarahammerin ja monen muun "maahanmuuttokriittisen" tms. kirjoittajan on ollut vaikea myöntää sitä, että median suhtautuminen kysymykseen on, joskin hienoisesti, muuttunut viimeaikoina.

Esimerkiksi muutkin YLE:n toimittajat kuin MOTin tekijät ovat esittäneet kiusallisia kysymyksiä maahanmuuttoon liittyville viranomaisille. Esimerkiksi sisäasiainministeriön joltakin maahanmuuttojohtajalta kysyttiin suoraan, ovatko nämä tietoisia siitä, minkä verran sosiaalitukien väärinkäytöksiä (tai suhteettoman suuria sinänsä laillisia tukia) esiintyy maahanmuuttajien parissa. Sävy oli hyvin vaativa, ja viranomainen ahdistettiin todella nurkkaan sen suhteen, että kiinnostaako asia lainkaan niitä viranomaisia, jotka asioista päättävät.

Muutenkin kriittisten äänepainojen esittäminen - kuten tässä - jotenkin täysin marginalisoituina ja virallisen "monikultuuritotuuden" täysin läpitunkevana koko mediassa, on karkeaa liioittelua. Ns. monikulttuuriasiantuntijat on jo pidemmän aikaa, ainakin viimeisen puoli vuotta, esitetty lähes säännönmukaisesti hieman naurettavassa valossa mediassa. Syy on toki ollut pitkälti näiden tahojen oma, heidän käyttämänsä eufemistinen ja holhoava kielenkäyttö on ilmeistä kenelle vain.

Jukka kirjoitti...

No,

Tässä on minusta myös se uusi näkökulma että kannattaa miettiä, että kummasta nyt ensi sijassa luovutaan. Hävelistä maahanmuuttopolitiikasta vai hövelistä hyvinvointivaltiosta. Jos ne kerran eivät sovi yhteen niin mistäpäin aletaan purkamaan vaan annetaanko luonnon purkaa.

Vasarahammer kirjoitti...

"Ns. monikulttuuriasiantuntijat on jo pidemmän aikaa, ainakin viimeisen puoli vuotta, esitetty lähes säännönmukaisesti hieman naurettavassa valossa mediassa. Syy on toki ollut pitkälti näiden tahojen oma, heidän käyttämänsä eufemistinen ja holhoava kielenkäyttö on ilmeistä kenelle vain."

Vaikka mielelläni uskoisin tämän todeksi, en voi täysin allekirjoittaa väitettä, että monikulttuuriasiantuntijat olisi tyystin marginalisoitu julkisesta keskustelusta.

Jos ja kun monikulttuuri lakkaa olemasta osa valtion virallista politiikkaa ja jos rahoitus loppuu, uskon Tiedemiehen kertoman väitteen todeksi.

Kun sanoin, että raha ja valta ovat monikultuuriasiantuntijoiden puolella, puhuin totta. Tilanne voi toki olla muuttumassa ja muuttua radikaalisti toiseen suuntaan.

Tiedemies kirjoitti...

Ei monikulttuuriasiantuntijoita ole marginalisoitu, mutta heitä haastatellaan nykyään, ei asiantuntijoina, vaan jonkinlaisina altavastaajina, joilta kysytään suoraan että mitä hyötyä tästä touhusta on, eikä hyväksytä mitään "työvoimapula" tai "huoltosuhde" tai "rikkaus"-läppää. Eikä tämä rajoitu Enbuskeihin ja MOT:hen, vaan kiusallisia kysymyksiä tuntuu tulevan vähän väliä.

En tiedä, mitä tarkoitat rahoituksella. Rahaa annetaan kaikenlaisiin bongorumpukarnevaaleihin, mutta väittäisin, että ne ovat hiluja, niissä puhutaan ehkä sadoista tuhansista, tuskin useammasta miljoonasta. Isommat luvut saadaan toki, jos katsotaan jotain vastaanottokeskusten syömiä rahoja ja vielä suuremmat, kun lasketaan maahanmuuttajien saamat sosiaalituet.

Näitä ei minusta voi pitää "monikulttuurin" rahoituksena, vaan niiden mahdollinen epätarkoituksenmukaisuus pitäisi perustella jotenkin muuten. Tämä on yksi heikkous näissä kriittisissä puheenvuoroissa.

Jukka kirjoitti...

HS:n toimittaja Huuskonen osoittaa tänään taas missä mediassa mennään:

Suomesta tuli EU:hun littyessään entinen siirtomaavalta joka on vastuussa Belgian hirmutöistä Kongossa ja Espanjan hirmutöistä Inkavaltiossa.

Sairasta.

Jukka kirjoitti...

Kirjastot ovat ihmelaitoksia. Ne ostelevat tällaisia ns. suomalaisia tietokirjoja valtavin määrin ja tukevat tällä tavalla tietokirjojen tuotantoa. Aivan avuttomiakin kirjoja tuetaan tällä tavalla, mitä kukaan ei lue.

Kunnon tietokirjoja saa paljon helpommin kääntämällä hyviä englanninkielisiä kirjoja. Terra Cognita on tehnyt tässä valtaisan työn. Kimmo Pietikäinen on kääntänyt valtavan määrän korkeatasoista tietokirjallisuutta suomeksi. Pietikäinen valitteli jossain että tätä ei juuri valtio tue. Kirjastot toki ostavat näitäkin kirjoja, mutta suuri osa rahoista tuntuu menevän aivan ala-arvoiseenkin kotimaiseen tietokirjallisuuteen, joka on usein ns. toisenkäden tietoa ja vanhentunutta tietoa.

Elokuvasäätiö taas rahoittaa suomalaista elokuvatuotantoa ja Yle palkkaa puheliaita ihmisiä toimittajiksi. Kaikki tämä tapahtuu julkisrahoituksella.

En nyt periaatteessa vastusta julkisrahoitteista median tuotantoa, mutta en koe että se media jota valtio tuottaa on sen arvoista että valtion toimintaa voisi pitää järkevänä.

Valtion toiminta pitäisi hiljalleen rajoittaa neuvoloihin, maanpuolustukseen, rokotuksiin, vammaishuoltoon, peruskoulutukseen, tutkimukseen ja poliisi- ja oikeuslaitokseen.

Varsinkaan kun rahaa ei ole.

Urban kirjoitti...

Kirjastot hankkivat niin paljon erilaista kirjallisuutta, että varmasti mukaan mahtuu turhaakin kirjallisuutta.

Kirjastojen lakkauttaminen tai siirtäminen maksullisiksi olisi täysin järjetöntä toimintaa. Lukeminen laskisi ja eläkeläisiltä vietäisiin lehtilukusalit.

Vasarahammer kirjoitti...

"Näitä ei minusta voi pitää "monikulttuurin" rahoituksena, vaan niiden mahdollinen epätarkoituksenmukaisuus pitäisi perustella jotenkin muuten. Tämä on yksi heikkous näissä kriittisissä puheenvuoroissa."

Minusta tässä on kyse ennakoimattomista seurauksista. Ne tuet luotiin aikanaan täysin toisenlaiseen yhteiskuntaan. Pitäisikö olla itsestään selvää, että suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä on samoilla ehdoilla käytössä niin omille kansalaisille kuin rajan yli päässeille turvapaikanhakijoille tai oleskeluluvan saaneille?

Hyvinvointivaltiokritiikki on oma aihealueensa, jota en ole tässä blogissa käsitellyt.

Libertaristisesta näkökulmasta ongelmaa on käsitelty esim. täällä.

Libertaristien vastaus ongelmaan on siis valtiollisen sosiaaliturvajärjestelmän lakkauttaminen ja vapaa maahanmuutto. En pidä tätä realistisena ratkaisuna, vaikka en erityisemmin pidä hyvinvointivaltiosta, koska siitä on ennakoimattomia seurauksia ja se muuttaa ihmisten käyttäytymistä.

Kumitonttu kirjoitti...

Libertaristien vastaus ongelmaan on siis valtiollisen sosiaaliturvajärjestelmän lakkauttaminen ja vapaa maahanmuutto.

En tiedä onko näin oikeasti, mutta minulla on käsitys, että jokainen, joka tulee Suomeen tekemään töitä ja vaurastuttamaan yhteiskuntaamme, on todellakin tervetullut - myös kansan syvissä riveissä, ei pelkästään liberaalien joukoissa. Ei työperäisellä maahanmuutolla ole mitään tekemistä sosiaaliturvan väärinkäytön kanssa. Valtiollinen sosiaaliturva eli hyvinvointivaltio on tiensä päässä. Kuten kaikki sosialistiset kokeilut, siinäkin oli taustalla "kaunis ajatus", mutta sillä ei pitkälle pötki kun vastassa on taloudelliset tosiasiat. Kun joka neljäs valtion kassaan tuleva raha on lainaa, on pakko todeta, että lehmä on lypsetty loppuun.

Jukka kirjoitti...

Kyllä hyvinvointiyhteiskunta on toiminut hyvin silloin kun vapaamatkustamisen ongelma on rankaisemisella torjuttu.

Hutteriitit ovat ylläpitäneet jopa tasajakoa - hyvinvointiyhteiskunnan äärimuotoa - pitkään.

Ongelma ei ole sosialismi vaan se että vapaamatkustajia ei mitenkään rangaista. Aiemmin on ollut irtolaislakia yms. joilla vapaamatkustamista torjuttiin.

Mutta tässä historiallisessa tilanteessa hyvinvointiyhteiskunta ei tule toimimaan. Maahanmuutto tuo siihen lisäpainetta mutta olisi se muutenkin kaatunut.

Haloslaiset populistit uskovat siihen vielä kuin joulupukkiin.

Anonyymi kirjoitti...

Euroopan viimeiset päivät on kirjana pettymys. Aivan kuin samoja asioit ei olisi kirjoitettu auki jo monta kertaa. Itsestäänselvyyksien toistamista ja idiooteillekin selvien faktojen toistamista, odotin edes jotain historialliasta taustaa kehitykselle, mutta se kai on liikaa pyydetty jenklle.

Jukalle pointsit. Terra on ollut jo kymmenisen vuotta Suomen paras kustannustalo. Ainakin minä luen sen julkaisut kaikki ja aiheesta riippumatta. Kimmolle kyllä suuri käsi täältä.

Aivan kuin keskustelussa on todettu, niin hyvinvointivaltio on kuollut. Se ei toimi Vihreässä monikulttuurissa. Pitää olla jo elämää suurempi idiootti, jos sitä ei ymmärrä.

Kaikkien hulluinta on se, että hyvinvointiyhteiskunna tuhotuminen monikulttuurin tullessa johtaa siihen mitä itse inhoan. Se johtaa väistämättä itsekkyyteen, libertalismiin, oman edun tavoittelluun ja ultrakapitaslismiin.

No, saavat mitä tilasivat. Ei kannata vinkua, ettei asiasta olisi varoitettu loogisin perustein.

Fiksut pärjäävät onneksi aina.

Jukka kirjoitti...

Summa summarum, on olemassa selvästi kaksi toimivaa mallia:

a) korkeahko maahanmuutto yhdistettynä hyvin alhaiseen sosiaaliturvaan

b) alhainen tai ainakin hyvin hyvin säädelty maahanmuutto yhdistettynä hyvinvointivaltioon, joka perustuu yhteisiin usein uskonnollisiin arvoihin, kovaan työmoraaliin, vapaamatkustajien rankaisuun jne.

Se kumpi malli milloinkin on parempi riippuu tilanteesta. Mutta jos hypoteesi pitää paikkansa siitä nyt seuraa aika triviaalisti ainakin yksi "lause":

Jos syystä tai toisesta päädytään laajaan maahanmuuttoon, joka ei perustu maahanmuuttajien pisteytykseen, sosiaaliturvan tasoa on reippain ottein ja innostuneesti alennettava

Hyvinvointivaltion lakkauttaminen on siinä tapauksessa ehkä viimeinen suuri kansallinen projekti.

Juha Kettunen kirjoitti...

Jukka: En nyt periaatteessa vastusta julkisrahoitteista median tuotantoa, mutta en koe että se media jota valtio tuottaa on sen arvoista että valtion toimintaa voisi pitää järkevänä.

Sinun mielipidettäsi ei kysytä. Näin julkisrahoitteinen median tuotanto toimii. Sinulta otetaan rahat ja sitten joku kasvoton virkamies päättää omien motiiviensa mukaan, millaista median tuotantoa rahoitetaan. Ainoa tilanne, jossa pitäisit valtion tuottamaa mediaa hintansa arvoisena olisi, jos itse olisit kyseinen virkamies.

Aiemmin on ollut irtolaislakia yms. joilla vapaamatkustamista torjuttiin.

Sinun oikeustajuusi siis sopii se, että on rikollista olla omistamatta määrää X omaisuutta ja kuljeskella kadulla tyhjätaskuna?

Vasarahammer: Libertaristien vastaus ongelmaan on siis valtiollisen sosiaaliturvajärjestelmän lakkauttaminen ja vapaa maahanmuutto. En pidä tätä realistisena ratkaisuna

Kerro nyt toki, mitä epärealistista siinä sitten on?

Octavius1: Kaikkien hulluinta on se, että hyvinvointiyhteiskunna tuhotuminen monikulttuurin tullessa johtaa siihen mitä itse inhoan. Se johtaa väistämättä itsekkyyteen, libertalismiin, oman edun tavoittelluun ja ultrakapitaslismiin.

Blogikirjoitustesi perusteella en olisi odottanut tuollaista sosialistien käsikirjasta kopioitua lausuntoa sinulta. Olet kirjoittanut sijoittamisesta yms. aiheista hyvinkin kapitalistisesta näkökulmasta. Kaikki motiivit ovat pohjimmiltaan itsekkäitä – oman edun tavoittelu on kirjoitettu ihmisen geeneihin. Kerro tarkemmin, mikä ihmisen luontaisessa perusluonteessa sinua kiusaa?

Minusta tuntuu, että teillä ja muillakin kirjoittajilla yllä on erilainen käsitys kapitalismista kuin minulla.

Jukka kirjoitti...

Sinun oikeustajuusi siis sopii se, että on rikollista olla omistamatta määrää X omaisuutta ja kuljeskella kadulla tyhjätaskuna?


En sanonut näin - älä valehtele.
Totesin vain että noin aiemmin toimittiin. Totesin miten noita kahta mallia on onnistuneesti pyöritetty.

Ei aina kannattaisi riidellä.

Olleellista on että libertaarit, kansalliskonservatiivit yms. voivat löytää Yhteisen Suuren Projektin, jossa on todella järkeä.

Laitetaas nyt henkilökohtaiset jutut syrjään. En siedä sinua ja sinä et siedä minua, mutta sillä nyt ei ole merkitystä.

Jukka kirjoitti...

Juha, tavallaan tulen siis vastakkaisista lähtökohdista tässä historiallisessa tilanteessa samaan taktiikkaan kuin sinä.

Eli eikö tässä nyt olisi pikemmin yhteistyön paikka kuin riitelemisen.

Tiedemies kirjoitti...

Minusta tässä on kyse ennakoimattomista seurauksista. Ne tuet luotiin aikanaan täysin toisenlaiseen yhteiskuntaan.

Juuri niin. Kyse on ennakoimattomista seurauksista. Tarkoitin vain, että on epärehellistä väittää että sosiaalituet ovat osa "monikulttuurin rahoitusta".

Pitäisikö olla itsestään selvää, että suomalainen sosiaaliturvajärjestelmä on samoilla ehdoilla käytössä niin omille kansalaisille kuin rajan yli päässeille turvapaikanhakijoille tai oleskeluluvan saaneille?

Minä en ole sellaista sanonut, itseasiassa olen täysin päinvastaista mieltä. Sosiaaliturvan tarkoitus on toimia eräänlaisena vakuutuksena. Minusta on selvää, ettei tällaista riskihallinta-aspektia liity mitenkään turvapaikanhakijoiden tänne tulemiseen.

Tämä ei kuitenkaan liity ns. monikulttuuriasiantuntijoiden rahoitukseen tai asemaan asiantuntijoina.

Vaikka vihreitä voi syyttää monesta asiasta ja monenlaisesta typeryydestä ja naiviudesta tämän kysymyksen edessä, niin maahanmuuttokysymyksen ja sosiaaliturvan tapauksessa se on kuitenkin jokseenkin ohi maalistaan. Oikeastaan tämän genren kirjoittajien tavaksi otettu vihreiden haukkuminen on lapsellista ja raukkamaista.

Vihreät eivät ole nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa ja sosiaaliturvaa toteuttaneet, ja toisin kuin joku kokoomus tms., vihreät ovat - kieltämättä tosin monesti tyhmät - mielipiteensä julkisesti ilmoittaneet ja alistaneet kritiikille. Niiden vaikutusvaltaisuus on kuitenkin vähäisempi kuin näissä annetaan ymmärtää ja myös niiden kannatus vähemmän homogeeninen kuin näissä puhutaan. Oma pesäeroni vihreisiin johtuu pitkälti siitä, että tämän homogeenisuuden puute pyritään kuitenkin vaientamaan monissa asioissa.

Kumitontun yllä esittämä käsitys kansalaisten mielipiteistä on minusta oikean suuntainen. Ei suurinta osaa suomalaisista harmita kebabin vääntäjät, bussikuskit, siivoojat, virolaiset farmaseutit ja lääkärit, vaan sosiaalipummit.

Juha Kettunen kirjoitti...

Jukka:

Mistä riitelemisestä oikein puhut? Kirjoitit, että hyvinvointiyhteiskunta on muuten bueno, paitsi että vapaamatkustajia ei torjuta. Jatkoit, että ennen vapaamatkustajia torjuttiin irtolaislailla. Tulkitsin tämän niin, että irtolaislaki oli sinusta siksi myönteinen asia ja kysyin, sopiiko se todella oikeustajuusi. En käsitä, mitä henkilökohtaisuuksiin menemistä tässä sitten on.

Olleellista on että libertaarit, kansalliskonservatiivit yms. voivat löytää Yhteisen Suuren Projektin, jossa on todella järkeä.

Mikähän se olisi? Arvattavasti vastaukseni olisi "ei kiitos". Haluan itse päättäää omista rahoistani ja muistakin henkilökohtaisista asioistani.

Valkea kirjoitti...

Jukka: "a) korkeahko maahanmuutto yhdistettynä hyvin alhaiseen sosiaaliturvaan"

- No sitten pitäisi lakkauttaa myös demokratia. Suomalaiset voivat itseään suojellakseen äänestää maahanmuuton lisääntyessä hyvinvointivaltion alas, mutta maahanmuuttajien lisääntyessä he äänestävät hyvinvointivaltion takaisin, eikä siihen tarvita läheskään 51% maahanmuuttajia, koska aina joku osa suomalaisista äänestää hyvinvointivaltion puolesta.

Korkean maahanmuuton tapauksessa joko demokratia lakkautetaan tai sitten maahanmuuttajille ei voi antaa kansalaisuutta ja oikeuksia, kuten tapahtuu persianlahden pienissä emiirivaltioissa.

Ehkäpä demokratian ja hyvinvaltion lakkauttaminen on EU:n maahanmuuttopolitiikan takana oleva final solution.

Jukka kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Jukka kirjoitti...
Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.
Jukka kirjoitti...

Valkea:

Jukka: "a) korkeahko maahanmuutto yhdistettynä hyvin alhaiseen sosiaaliturvaan"

- No sitten pitäisi lakkauttaa myös demokratia.


En ehdottanut mallia a). Totesin että mallit a) ja b) ovat molemmat toimineet eräissä historiallisissa tilanteissa todella hyvin.

Malli b) ei varmasti toimi enää. Eikö kaikki nyt ole tästä samaa mieltä.

Tiedemies kirjoitti...

Itse pidän ns. hyvinvointivaltiota osin tarkoituksenmukaisena, mutta libertaari kritiikki sitä kohtaan on pitkälti aiheellista. Juhan kannattaa huomioida, että yhteisestä vihollisestaan huolimatta kansalliskonservatiivinen näkemys on monissa suhteissa vähemmän libertaarin näkökulman kanssa yhteensopiva kuin esimerkiksi maltillinen sosialidemokraattinen näkemys.

Jukka kirjoitti...

Juhan kannattaa huomioida, että yhteisestä vihollisestaan huolimatta kansalliskonservatiivinen näkemys on monissa suhteissa vähemmän libertaarin näkökulman kanssa yhteensopiva kuin esimerkiksi maltillinen sosialidemokraattinen näkemys.

Ehkäpä näin.

Yhteistyötä pitääkin tehdä case by case. Kun jokainen sanoo selvästi ja rehellisesti sen, mihin pyrkii, niin yhteisiä projekteja voidaan löytää.

Vedän pitkin hampain tukeni hyvinvointivaltiolta periaatteella

Jos joku ei toimi, niin ei toimi.

Ei minulla tässä ole sen suurempaa agendaa.

Juha Kettunen kirjoitti...

Tiedemies, tiedän kyllä ja olen samaa mieltä. Olen usein kirjoittanut, että täkäläiset "konservatiivit" ja "sosiaalidemokraatit" eroavat toisistaan hyvin vähän - ainakin jos verrataan esim. Amerikkaan. Amerikkaan verrattuna esim. Kokoomus on lähempänä Demokraattipuoluetta kuin republikaaneja; sosdemit ja vihreät puolestaan kuuluisivat Amerikassa johonkin äärivasemmistolaiseen liikkeeseen. Täkäläiset "oikeistolaiset" ja "vasemmistolaiset" (täkäläisyydellä tarkoitan suunnilleen koko Eurooppaa) ovat kaikki eriasteisia sosiaalidemokraatteja.

Jukka kirjoitti...

Lisäksi en nyt tarkoita, että kirjastot ja neuvolat ja poliisi pitäisi lopettaa. Kannatan valtion supistamista enkä likvidaatiota.

Tässä suhteessa kuitenkin maltillinen sosialidemokratia on vastakkaista mieltä Kettusen kanssa.

Jukka kirjoitti...

Olen usein kirjoittanut, että täkäläiset "konservatiivit" ja "sosiaalidemokraatit" eroavat toisistaan hyvin vähän - ainakin jos verrataan esim. Amerikkaan. Amerikkaan verrattuna esim. Kokoomus on lähempänä Demokraattipuoluetta kuin republikaaneja

No tämä mun kannanotto oli nyt tällainen taidatte sittenkin olla oikeassa, vaikka perusteluni ovat erilaiset kuin teidän.

Koette tällaisen konsensuksen siis jotenkin hankalana ?

Juha Kettunen kirjoitti...

Jukka, on toki myönteistä, että suhtaudut valtioon ja julkisrahoitteiseen toimintaan kriittisemmin kuin ennen. Koska selvästi haet nyt vimmaisesti jotain yhteistä säveltä ulkomailta tuotujen sosiaalipummien ongelmaan, niin kirjoitin omasta ratkaisustani joskus näin. Tuohon lisäisin oikeastaan vain sen, että kansalaisuuden saamisen edellytyksenä pitäisi olla myös huomattava taloudellinen panostus, sillä nykyisellään kansalaisuus tarkoittaa potentiaalisesti myös huomattavia taloudellisia etuja.

Mainitsit poliisin esimerkkinä julkisrahoitteisesta palvelusta, jonka haluat säilyttää. Onko poliisin toiminta sinusta nykyisin hyvällä mallilla? Tutkiiko poliisi mielestäsi riittävästi tavalliseen kansalaiseen kohdistuvia "vähäisiä" omaisuus- tai väkivaltarikoksia? Saavatko pahoinpitelijät yms. oikeudenmukaisen rangaistuksen? Miksi yksityisillä vartiointi- ja turvafirmoilla menee paremmin kuin koskaan?

Jukka kirjoitti...

Poliisi oli vain yksi potentiaalinen esimerkki.

En halua nyt tässä vaiheessa syöttää omia mielipiteitäni siitä, mitä tuollainen minimaalinen valtio sisältäisi, kenellekään muulle. Tai minkä kokoinen se on vai onko tyhjä.

Pitää löytää yhteisiä nimittäjiä jotta yhteistyö on mahdollista.

Koska selvästi haet nyt vimmaisesti jotain yhteistä säveltä ulkomailta tuotujen sosiaalipummien ongelmaan, niin kirjoitin omasta ratkaisustani joskus näin

Luen sen.

Voi kai sitä "vimmatuksi"'kin kutsua.

Olen kirjoitellut niitä näitä 4-5 vuotta niin joskus pitäisi tulla johonkin pragmaattiseen johtopäätökseenkin. Sinänsä en tykkää tehdä yhteistyötä ihmisten kanssa. Mieluiten antaisin kyllä toisten tehdä kaiken työn jos rehellisiä ollaan :)Ps. En ole mielestäni blogillani leimannut maahanmuuuttajia erityisesti miksikään pummeiksi.

Jukka kirjoitti...

Vastaan nyt vielä siihen Tiedemiehen väitteeseen, että ihmiset inhoavat enemmän pummeja kuin kebabin paistajia.

Ehkä näin. Minä ainakin inhoan enemmän suomalisia pummeja kuin turkkilaista kebabin myyjää, sillä jälkimmäistä en inhoa pätkääkään.

Itse olen moneen kertaan sanonut blogillani, että yksi syy siihen miksi maahanmuuttajat eivät sopeudu on se että osa suomalaista alaluokkaa on sellaista juoppoa roskaväkeä ja että suomalaiset nuoret naiset räkivät, huoraavat, huutavat ja ryyppäävät, että maahanmuuttajat eivät halua integroitua tollaseen sakkiin.

Olen myös useaan kertaan kertonut miten minua ällöttää Malmin sairaalassa öykkäroivät narkkarit ja juopot, jotkla luulevat olevansa jotain englantilaisia söörejä jotka voivat komennella muita.

Se, että olen nyt kertakaikkiaan saanut tarpeekseni koko hyvinvointivaltiosta ei todellakaan johdu pelkästäään tästä että hyvinvointivaltio passivoi hieman karrikoiden maahanmuuttajat sosiaalipummeiksi ja saa Suomen ottamaan tänne aivan liikaa pohjasakkaa ulkomailta.

Hyvinvointivaltio on tehoton monessa muussakin suhteessa.

Sen sijaan minulla ei ole mitään aatteellisesti hyvinvointivaltiota vastaan. Mutta kun ei toimi niin ei toimi.

Anonyymi kirjoitti...

Octavius1: Kaikkien hulluinta on se, että hyvinvointiyhteiskunna tuhotuminen monikulttuurin tullessa johtaa siihen mitä itse inhoan. Se johtaa väistämättä itsekkyyteen, libertalismiin, oman edun tavoitteluun ja ultrakapitaslismiin....Blogikirjoitustesi perusteella en olisi odottanut tuollaista sosialistien käsikirjasta kopioitua lausuntoa sinulta.

Tarkennetaan hieman – tarkoitan siis, että minun mielestäni ok yhteiskunnassa hoidetaan yhteisesti turvallisuuden lisäksi sairaat ja hullut sekä tasoitetaan eroja turvaamalla köyhemmistä oloista tulevien lahjakkaiden lasten opintomahdollisuudet. Tämä on hoidettavissa öpaut max 20 % julkisen puolen rakenteilla. Nyt se on Suomessa aika tarkkaan puolet. Vielä, mutta ei kauan, koska tämä (taloudellinen kehitys) ei tule päättymään hyvin.

Olet siinä oikeassa, että olen aika tarkaan lukenut Tannerin tuotannon ja hyvin pitkälle olen hänen kanssaan samoilla linjoilla.

Samaan aikaan täytyy sekin muistaa, että Tanner luokiteltaisiin nykypäivän Suomessa äärioikeistolaiseksi sekopääksi.

Vielä tuosta itsekkyydestä sen verran off-topic, että kyllä minä esim. lapsieni eteen tekisin aivan mitä tahansa. Se tuskin sosialismia lienee?

Tiedemies kirjoitti...

Epäilen, että mikään "monikultuurisuus" ei ole ns. hyvinvointivaltion todennäköisen alasajon primus motor, se on korkeintaan jonkinlainen muutoksen katalyytti.

Kokonaisveroaste saavutti Suomessa huippunsa vuoden 2001 paikkeilla ja julkinen sektori on siitä lähtien supistunut. Erilaisten "monikulttuurisuuskarnevaalien" vaikutus on pyöristysvirheen luokkaa. Edes maahanmuuttajien nettokustannukset - sosiaalitukineen ja terveydenhuollon kuluinen päivineen - eivät nosta kustannuksia prosentin kymmenyksiä.

Jos oletetaan, että Suomen BKT oli vuonna 2009 175 miljardia (hiha-arvio, 2008 tasosta -5%) niin prosentin kymmenys tästä on 175 miljoonaa euroa. Yllättäen tämä on likipitäen tarkalleen se, mitä maahanmuuton kustannusten arvioidaan olevan.

En väheksy tätä lukua sinänsä, se on iso könttä rahaa. Ja voi olla, että luku on todellisuudessa kymmenkertainen. Mutta se on silti kohtuullisen pieni verrattuna koko järjestelmän kustannuksiin.

En ole sinänsä eri mieltä julkisen sektorin supistustarpeesta. Se on pöhöttynyt ja epätarkoituksenmukainen. Mutta "mokuilu" on vain näkyvä osa siitä, ei edes jäävuoren huippu, vaan jotain paljon vähemmän, varoitusvalo tms. Se antaa syyn Octaviuksen ja muiden periaatteessa positiivisesti hyvinvointivaltioon suhtautuvien haukkua koko systeemi lyttyyn.

Kyynikko väittäisi, että tämä on suomalaisen oikeiston pitkän aikavälin tavoite. Itse en sellaiseen usko.

Jukka kirjoitti...

Se antaa syyn Octaviuksen ja muiden periaatteessa positiivisesti hyvinvointivaltioon suhtautuvien haukkua koko systeemi lyttyyn.

Kyynikko väittäisi, että tämä on suomalaisen oikeiston pitkän aikavälin tavoite. Itse en sellaiseen usko.


Hyvivointivaltiossa on paljon hyvää. Teoriassa. Eugeenikko ja kansallimielinen sosialisti Karl Pearson - Galtonin työn jatkaja ja yksi merkittävimpiä varhaisia tilastotieteilijöitä - on todennut:

"Riippumatta siitä saako ryhmien [kansakuntien] välinen taistelu sodan vai taloudellisen kilpailun muodon, ryhmä jonka sisällä kilpailu [ryhmän jäsenten välillä] on luonut laajan proletariaatin, tuhoutuu ensimmäisenä" (Vapaa käännös Karl Pearsonin kirjasta "Socialism and Natural Selection").

Mutta hyvinvointivaltio ei nykyisessä koossaan - ja nykyisissä olosuhteissa - valitettavasti näyttäisi toimivan.

Juha Kettunen kirjoitti...

Isot pojat ovat sanoneet, että myös kommunismi oli teoriassa hyvä järjestelmä, ryssät vaan menivät ryssimään sen toteutuksen ihan miten sattui.

Jukka kirjoitti...

Minulle taas isot pojat ovat kertoneet että valtiota tarvitaan, jotta libertaarit voidaan työllistää virastoissa.

Juha Kettunen kirjoitti...

Että sellainen ad hominem tällä kertaa.

Jukka kirjoitti...

No kauheeta,

Tuohon sun sosialismi huomautukseen voisi todeta että hutteriiteilla sosialismi on kuitenkin toiminut pari sataa vuotta. Ei niin että minä soialismia kenellekään suosittelisin.

Missäs libertarismi toimii ns. puhtaana ?

Jukka kirjoitti...

Israelin uskonnolliset kibbutsit ovat aika pitkään kyenneet ylläpitämään kaikille-tarpeittensa-mukaan-tyyppistä sosialismia. Maalliset kibbutsit sen sijaan eivät, mikä juuri viittaa siihen että uskonnolla on koheesiota vahvistava vaikutus.

Hienoa joka tapauksessa että joku harrastaa sosialismiakin. Ihmisten ymmärrys erilaisista yhteistyön muodoista kasvaa.

Luin Samin suosittelemaa somalikirjaa, joka kertoi somalien perinteisestä valtiottomasta järjestelmästä. Ei se nyt minusta ihan libertarismista käynyt, mutta hieno systeemi. Onko tätä libertarismia siis kokeiltu jossain ?

Juha Kettunen kirjoitti...

Hutteriiteilla? Miten muutaman kymmenen tuhannen ihmisen kokoinen ääriuskovainen, sisäsiittoinen ja suljettu yhteisö liittyy keskusteluun nykyaikaisesta monikulttuurisesta hyvinvointivaltiosta? Entä miten libertarismi-jankutuksesi liittyy siihen?

Tämän postauksen 42 kommentista 21 kpl eli 50 % on Jukan kirjoittamia. Sisältönäytteitä:

(-1) + (-1) = -4 … (+1) + (+1) = - 4 … Ei aina kannattaisi riidellä. … Laitetaas nyt henkilökohtaiset jutut syrjään. En siedä sinua ja sinä et siedä minua, mutta sillä nyt ei ole merkitystä. … Eli eikö tässä nyt olisi pikemmin yhteistyön paikka kuin riitelemisen. … Kirjoittaja on poistanut tämän tekstin. … Kirjoittaja on poistanut tämän tekstin. … Eikö kaikki nyt ole tästä samaa mieltä. … Koette tällaisen konsensuksen siis jotenkin hankalana ? … Minulle taas isot pojat ovat kertoneet että valtiota tarvitaan, jotta libertaarit voidaan työllistää virastoissa.

Kukin tyylillään, mutta itse en tuhlaa tuollaiseen kirjoitteluun aikaani enää tämän enempää.

Jukka kirjoitti...

Ok - ei keskustella.

Tiedemies kirjoitti...

En ota kantaa riitoihin, mutta kommentoin libertaarin ajattelun ja hyvinvointivaltion/liberaalin demokratian suhteesta omassa ajattelussani.

Itse en pidä libertarismia sellaisenaan varteenotettavana kokonaisen yhteiskunnan mallina. Se olisi on vähän samanlaista kuin joisi 60 prosenttista rommia raakana.

Libertaari analyysi ja libertaarin vaihtoehdon esittäminen jokaiselle yhteiskunnalliselle toimenpiteelle on kuitenkin luonteva vertailukohde, jonkinlainen "benchmark". Tavallaan todistustaakka sille, että jokin toimenpide on yhteiskunnan (joka koostuu ihmisistä, ei esimerkiksi ammattiryhmistä, teollisuudenhaaroista, yhteisöistä, puolueista tms.) edun mukainen, on sillä, joka esittää ei-libertaarin vaihtoehdon.

Minulle, ja useimmalle muullekaan ei-libertaarille, joka kuitenkin on jossain määrin "poliittisesti libertaari" (tämä on toki jonkinlainen oxymoroni), kysymys on viimekädessä loogis-empiirinen. Joko jokin järjestely on parempi tai sitten se ei ole, ja kriteerinä voi olla mm. tehokkuus tai esimerkiksi joidenkin katastrofien todennäköisyys.

Esimerkiksi se, että ydinaseet ovat kiellettyjä yksityishenkilöiltä, kestää minusta libertaarin benchmarkin. Se taas ei esimerkiksi kestä, että puoliautomaattiset käsiaseet ovat kategorisesti kiellettyjä. Se, kestääkö subventoitu tai peräti ilmainen koulutus tämän vertailun, ei ole suoraviivaista. Se, missä määrin sosiaaliturva kestää, on riippuvainen sosiaaliturvan tasosta - minusta on ilmeistä, että monilta osin nykyisen hyvinvointivaltion sosiaaliturva ei sitä kestä.

Ja niin edelleen. Uskoisin, että kaikesta yllä sanotusta huolimatta, Jukka lienee kanssani jotakuinkin samaa mieltä. Juha, libertaarina, ehkä ei, mutta uskoisin, että hänkin hyväksyy tällaisen tarkastelun rehellisyyden.

Toisin kuin Jukka yllä, itse en pidä mitään partikulaarisia ihmisten keskinäisiä organisointitapoja sinänsä arvokkaina aktuaalisina yhteisöinä. Rajoitetussa mielessä pidän toivottavana, ettei ulkopuolelta puututa tällaisten yhteisöjen toimintaan, mutta en katso, että ihmisyhteisöt yhteisöinä, so. riippumatta näiden yhteisöjen yksilöiden toiveista, voivat nauttia sellaista suojelua, jota esimerkiksi uhanalaisille eläimille on syytä tarjota. (Libertaareilla keinoilla tai ei; tässä en ota siihen kantaa)

Roope kirjoitti...

Tiedemies:
"Vihreät eivät ole nykyistä maahanmuuttopolitiikkaa ja sosiaaliturvaa toteuttaneet, ja toisin kuin joku kokoomus tms., vihreät ovat - kieltämättä tosin monesti tyhmät - mielipiteensä julkisesti ilmoittaneet ja alistaneet kritiikille. Niiden vaikutusvaltaisuus on kuitenkin vähäisempi kuin näissä annetaan ymmärtää ja myös niiden kannatus vähemmän homogeeninen kuin näissä puhutaan."


Mielestäni olet väärässä. Väitän, että hallituksessa vastuu maahanmuuttoasioista on annettu suosiolla RKP:le ja vihreille (käytännössä Pakolaisneuvonnalle eli Demlalle) hengessä "hoitakaa te nuo asiat, jos se kerran on teille noin tärkeää". Viime vuoden ulkomaalaislaki oli vihreiden muotoilema, kuten jälkeenpäin on ilmennyt. Myös nyt käsittelyssä oleva ulkomaalaislain tarkistus on jo etukäteen vihreiden vesittämä. Muilla puolueilla ei tunnu olevan asiaan todellista kiinnostusta.

Vihreät eivät enää alista tyhmiä mielipiteitään kritiikille, vaan he oppivat eurovaalien alla Halla-aho-kohusta, ettei omaa tyhmyyttä kannata kailottaa kaikelle kansalle, koska se vähentää äänimäärää. Milloin olet viimeksi kuullut vihreän poliitikon kommentoivan maahanmuuttopolitiikkaa? Uutta kansalaisuuslakiesitystä? Uutta rasistiset rikokset määrittelevää lakiesitystä?

Vihreät ja RKP päättävät Suomen maahanmuuttopolitiikasta. Kokoomus ja keskusta sallivat sen pitääkseen hallituksen kasassa vaaleihin asti.