maanantaina, tammikuuta 25, 2010

Rasismi syynä muslimien radikalisoitumiseen

Vain muutama päivä Oikeusministeriön työryhmän raportin jälkeen Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla julkaistiin kirjoitus, jossa suoraviivaisesti esitettiin syyt nettirasismin kitkemiselle ja sensuurin lisäämiselle. Emeritusprofessori ja Euroopan neuvoston rasismin ja suvaitsemattomuuden vastaisen komission jäsen Lauri Hannikainen kertoi lisäksi HS:n lukijoille, että Suomessa on syytä sallia uskonnolliset tunnukset.

Kirjotuksessa esitetään kolme erilaista mallia, joiden perusteella suhtaudutaan uskonnollisten symbolien käyttöön kouluissa: ranskalainen, belgialainen ja pohjoismainen. Näiden erot käydään kursorisesti läpi ja lopuksi päätellään, että Suomessa olisi syytä pidättäytyä uskonnollisten symbolien kieltämisestä.

Kaikki paha johtuu rasismista

Kirjoituksessa Suomi asetetaan erityisasemaan tavalla, joka tuo mieleen Eppu Normaalin takavuosien kappaleen Suomi-ilmiö. Se, mitä islamin kohtaaminen saa aikaan muualla Euroopassa, ei voi tapahtua täällä, jollei sitten Belgiassa tapahdu Suomi-ilmiötä.

Hannikainen päästelee aivoissaan syntyneitä pahanhajuisia kaasuja ihmisten ilmoille oikein urakalla:

”Belgiassa, kuten monissa muissakin Länsi-Euroopan maissa, on myös laajempi yhteiskunnallinen syy valtaväestön ja muslimisiirtolaisten välien huononemiseen: äärioikeiston lietsoma rasismi.”

”Äärioikeiston harjoittama propaganda on myrkyttänyt ilmapiiriä ja vaikeuttanut muslimien kotoutumista yhteiskuntaan. Puolustuskannalle joutuneiden muslimien taistelunhalu on vahvistunut.”

Muslimeilla ei siis ole omia kantaväestöstä riippumattomia ominaisuuksia. He vain reagoivat kantaväestön rasismiin, joka vahvistaa heidän taistelunhaluaan. Tundratabloidsin asiaa koskevassa artikkelissa Hannikaisen ja hänen kaltaistensa asennetta kutsutaan ”humanitaariseksi rasismiksi”, eli tiettyjen etnisten ryhmien edustajat eivät lähtökohtaisesti ole täydessä vastuussa omista tekemisistään. Hannikainen pitää naiiviudessaan muslimeja päiväkotilapsina, joita on varjeltava ilkeältä kantaväestöltä.

Hannikainen myös käyttää paljon sanoja Suomen Islamilaisen Neuvoston (SINE) ylistämiseen. Kuitenkin edellinen vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen loi neuvoston Suomen muslimien edustajaksi ja keskustelukumppaniksi monikulttuuribyrokratialle. Britanniassa, jonka kokemuksiin islamista Hannikainen ei kirjoituksessaan puutu, itse itsensä muslimien edustajiksi nimittäneiden järjestöjen maltillisuus on osoittautunut silmänlumeeksi, ja niiden toimiinta pikemminkin eristää muslimit muusta yhteiskunnasta, kuin luo kaivattua ”yhteisöjen välistä koheesiota”.

Jopa ihmisoikeuslakimies ja Hannikaisen Demla-toveri Husein Muhammed on kirjoituksissaan arvostellut kaikkein uskonnollisimpien muslimien asettamista koko muslimiyhteisön puhemiehiksi. Kukaan muu kuin Suomen valtio ei ole nimennyt Suomen Islamilaista Neuvostoa muslimien edustajaksi.

Tukea Braxille

Hannikaisen mielestä myös SINE:n paljon puhuttu maltillisuus voi olla vaarassa:

”Neuvoston äänenpainot ovat olleet maltilliset. Tämä kertoo siitä, että Suomesta puuttuu vahva äärioikeisto, joka provosoisi vihaa islamia kohtaan.”

Jos Belgiassa tapahtuu Suomi-ilmiö, SINE voi muuttua vähemmän maltilliseksi. Onneksi Suomen valtio varjelee islamin kunniaa tuomitsemalla profeetta Muhammadin pilkkaajat oikeudessa sharia-lain vaatimusten mukaisesti.

Kaikessa typeryydessäänkin Hannikaisen kirjoituksesta löytyy myös pahaenteinen kaiku. Kirjoitus ilmestyi juuri sopivasti Oikeusministeriön nettirasismityöryhmän raportin jälkeen. Demla-toveri Brax tarvitsee Hannikaisen kaltaisen ihmisoikeusbyrokraatin arvovaltaa, jotta lakiesitys saadaan vietyä joustavasti läpi. ”Rasistit” ovat syyllisiä muslimien radikalisoitumiseen, joten ”rasistit” pitää hiljentää vaikka väkisin.

18 kommenttia:

Markku kirjoitti...

Totalitarististen maiden toisinajattelijoiden menetelmät voidaan ottaa käyttöön soveltaen nykyajan tietoteknisiä mahdollisuuksia, jos keskustelu islamin varjopuolista ja uhasta yhteiskuntajärjestykselle todella tehdään laittomaksi.

Roope kirjoitti...

Hannikainen on ECRI:n asiantuntijana ilmeisesti ollut vastuussa sen Suomi-raporteista. Niissä mm. vaaditaan "poliittisten puolueiden kannattajien rasistiseen ja muukalaisvihamieliseen kielenkäyttöön puuttuvien säännösten sisällyttämistä lakiin".

Esityksen mukaan järjestöiltä ja puolueilta pitäisi peruuttaa kaikki julkinen rahoitus, jos niiden katsotaan "edistävän rasismia". Raportin käyttämä sanamuoto antaa ymmärtää, että jo pelkkä puolueen kannattajien rasistiseksi tai muukalaisvihamieliseksi tulkittu kielenkäyttö riittäisi puolueen rankaisemiseen. ECRI ei ota kantaa siihen, kuka tällaiset määrittelyt tekisi tai miten ehdotus suhtautuu sananvapauteen ja demokratiaan.

Suomalaiset poliitikot ja viranomaiset ovat kuunnelleet ECRI:ä hyvin tarkkaavaisesti ja toteuttaneet sen ehdotuksia kuin ne olisivat EU:n määräyksiä. Elämme mielenkiintoisia aikoja.

Kullervo Kalervonpoika kirjoitti...

Hannikainen lähtee aivan väärästä lähtökohdasta.

Rasismi on seuraus kulttuurien ja rotujen kohtaamisesta - ei syy. Ikävä sinänsä, että tällaisella pseudotieteellisellä humpuukilla pönkitetään alkuperäisasukkaiden oikeuksien kaventamispyrkimyksiä ja rakennetaan sitä kautta todellista rasismia.

Tiedemies kirjoitti...

Arkikielessä rasismilla tarkoitetaan negatiivista suhtautumista erinäköisiin ihmisiin ja siis nimenomaan niin, että tämän suhtautumisen lähtökohtana on näiden rodullisten tms. ulkonäköpiirteiden esiintyminen.

Tässä mielessä rasismia syntyy yhtäältä uskottavien negatiivisten mielikuvien ja toisaalta negatiivisten kokemusten kautta. Mielestäni Kullervolla on hyvä pointti siinä, että ainakin näiden negatiivisten mielikuvien synnyttämisessä merkittävä tekijä on koettu epäoikeudenmukaisuus. Siis esimerkiksi se, että jonkin etnisen ryhmittymän koetaan saavan suhteettoman siivun jostain julkisesta resursssista.

Minusta voidaan perustellusti sanoa, että eniten rasismia lisää torjuva ja tuomitseva suhtautuminen kansalaisten huoleen. Kun kansalaiset ovat huolestuneita vaikkapa suvivirsistä tms., niin tämä voi olla tai olla olematta aiheellista, mutta huolen oikeutuksen kieltäminen synnyttää vain torjuntareaktion.

Toissijaisesti rasismia synnyttää kuitenkin erilaisten negatiivisten mielikuvien tarkoitushakuinen viljely. Lisäksi ihmisten heikko kyky ymmärtää tilastollisia ilmiöitä, voidaan valjastaa rasismin edistämiseksi. Tästä hyvänä esimerkkinä parin vuoden takaiset raiskaustilastojen levittelyt. Kun tutkin poliisin tilastoja, niistä pystyi päättelemään, että esimerkiksi hurjat monikymmenkertaiset raiskaisluvut tulivat yleensä parista kolmesta tapauksesta; on jotenkin ilmeistä, että jos jonkun ihmisryhmän joukosta löytyy viisi raiskaajaa, niin puheet "viisikymmenkertaisesta todennäköisyydestä" ovat järjettömiä. Jotenkin se vain meni läpi ja edelleen ihmiset uskovat niihin lukuihin.

Edes jälkimmäisen tapaiseen valehteluun ja selkeään vihanlietsontaan (johon monet "maahanmuuttokriitikot" silloin syyllistyivät) ei mielestäni ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista puuttua lainsäädännöllä ja rangaistuksilla. Kiihkoton ja asiallinen argumentointi riittää.

Tosin, kuten aikanaan niiden raiskauslukujen kanssa nähtiin, se ei kaikkiin tehoa. Ymmärrän näiden sananvapauden kaventamista vaativien tyyppien turhautumisentunteen. Turhatutuminen muutaman puupään tyhmiin juttuihin on kuitenkin harvinaisen pöljä syy lähteä kaventamaan perusoikeuksia, kuten sananvapautta.

Kumitonttu kirjoitti...

Arkikielessä rasismilla tarkoitetaan negatiivista suhtautumista erinäköisiin ihmisiin ja siis nimenomaan niin, että tämän suhtautumisen lähtökohtana on näiden rodullisten tms. ulkonäköpiirteiden esiintyminen.

Tiedemies osuu asian ytimeen, vaikka arkikielen määritelmän osalta lumi penkalla pöllähtääkin. On valitettavaa, että Tiedemies hyväksyy näkemyksen, jonka mukaan ajatukset ovat rasismia. Rasismia eivät ole ajatukset vaan TEOT, joissa syrjitään jotain yksilöä perustuen hänen etniseen taustaansa. Ajatuksissa ihminen saa syrjiä muita ihan vapaasti - osoittaen enintään jonkinlaista näköalattomuutta.

Amerikkalaisista alle kaksi prosenttia on juutalaisia. Amerikkalaisten huippuyliopistojen (ns. Ivy League) oppilaista taas viidennes on juutalaisia (siis 1:10). Syitä on useita, mutta selvästikin etnisellä taustalla on merkitystä. Asetelma korostuu, jos mietitään juutalaisten asemaa tieteen ja kirjallisuuden nobelisteissa. Onko ihminen rasisti, jos hän tällä perusteella pitää juutalaisia keskimäärin lahjakkaampina kuin vaikkapa suomalaisia? Vastaus on yksinkertainen: ei ole. Entä syyllistyykö esimerkiksi pankki rasismiin, jos se palkkaa juutalaisen eikä suomalaista? Kyllä, jos etninen tausta vaikuttaa päätökseen (todistusta on tietysti vaikea hankkia).

Poliittisessa kielenkäytössä rasismi yritetään venyttää ajattelun- ja ilmaisunvapauteen, ja siksi myös Tiedemiehen on jatkossa syytä olla tarkempi tämän suhteen. Ei nimittäin ole kunniaksi, jos toteaa, että "ajattelutapasi osoittaa, että olet rasisti" mutta "sananvapauden takia se täytyy hyväksyä".

Rasismia ei siis lisää se, että netissä tai jossain muualla kirjoitetaan etnisten taustojen erilaisuudesta. Se lisää tietoa, joka tunnetusti lisää tuskaa :) Rasismia on siis jo määritelmän mukaan se, että valtio (tasa-arvon nimissä, tietenkin) loukkaa yhden ryhmän (suomalaiset) vapautta antaakseen etuisuuksia toiselle (pakolaiset). Perustellusti voi väittää, että valtion toimet monikulttuurisuuden (tavoitellun "tasa-arvon") nimissä sekä ovat että lisäävät rasismia.

Vasarahammer kirjoitti...

"Turhatutuminen muutaman puupään tyhmiin juttuihin on kuitenkin harvinaisen pöljä syy lähteä kaventamaan perusoikeuksia, kuten sananvapautta."

Olen joskus miettinyt, ovatko nimenomaan erään tamperelaisen herrasmieshistorioitsijan blogit vaikuttaneet tähän poliitikkojen ja viranomaisten nettirasismihysteriaan. Jopa Erkki Tuomioja piti aikanaan herrasmieshistorioitsijan tuomiota erinomaisena asiana.

Ne, joille internet on suhteellisen uusi asia, eivät ymmärrä välineen luonnetta. Kuka tahansa voi kirjoittaa mitä tahansa eikä kaikkeen kirjoitettuun pidä suhtautua vakavasti.

Tiedemies kirjoitti...

En ole Kumitontun kanssa eri mieltä siitä, että rasismina voidaan pitää tekoja, ei niinkään ajatuksia.

Kun kirjoitin negatiivisesti suhtautumisesta, viittasin konkreettiseen toimintaan. En sanonut, että rasismia on se, jos ajattelee negatiivisia asioita.

Se on rasismia, jos kieltäytyy tervehtimästä tällaisen tunnistettavan piirteen, vaikka tummemman hipiän tms. perusteella. Tarkoitukseni oli siis viitata suhtautumisella tämänkaltaisiin ilmiöihin.

Tiedon esittäminen voi olla "rasismia", jos se tehdään a) tarkoitushakuisesti ja b) harhaanjohtavasti. Esimerkkinä käytin tässä sitä, kun taannoin reposteltiin erinäisissä "kriittisissä" yhteyksissä tilastotietoa, jonka mukaan tiettyjen etnisten ryhmien edustajat syyllistyvät suhteessa monikymmenkertaisesti raiskauksiin.

Ero on olemassa ja varmasti tilastollisesti merkittävä, mutta tapausten lukumäärät olivat noissa eniten poikkeavissa tapauksissa luokkaa neljästä kymmeneen. Liikaa, ilman muuta, mutta puhe "monikymmenkertaisesta" riskistä on harhaanjohtavaa ja tiedon levittämisen konteksti ja tapa sellainen, että siitä on minusta täysin oikeutettua käyttää termiä "rasistinen".

Tämä ei tarkoita, ettei näistä asioista voisi puhua niiden oikeilla nimillä ja asiallisesti ja etteikö niitä korkeampia rikoslukuja voisi käsitellä. Ja takuulla näiden ihmisryhmien edustajat, samoin kuin "mokuttajat", siitä pahastuisivat silti. Kaikki sellainen asiallinen puhe kuitenkin hukkuu ainakin nykyään.

Yhtäältä se hukkuu tämänkin blogin tiettyjen kommentaattorien alkaessa vaahto suussa keuhkoamaan "mokuttamisesta" tms. kun tätä typerää ja epätarkoituksenmukaista kielenkäyttöä kutsutaan aivan aiheesta rasismiksi. Toisaalta se hukkuu siihen, että puupäät näkevät rassismia kaikkialla. Jälkimmäiseen ilmiöön voi kiinnittää huomiota ilman, että pitää turvautua alatyyliseen keuhkoamiseen.

En hae tällä mitään typerää ja lapsellista ajatusta, jonka mukaan asioiden todellinen laita löytyisi jostain ääripäiden välistä. Tosiasiat eivät riipu siitä, miten poliittisista tai henkilöpsykologisista syistä jotkut "keskustelijat" itsensä haluavat asemoida.

Kumitonttu kirjoitti...

Tiedon esittäminen voi olla "rasismia", jos se tehdään a) tarkoitushakuisesti ja b) harhaanjohtavasti.

Tässä kohtaa kulkee ilmiselvästi raja käsitystemme välillä. Minun mielestäni rasismia ovat vain teot - eivät ajatukset eivätkä edes ajatusten ilmaiseminen (jos ei uhkaa väkivallalla). Omasta mielestään huonoihin väitteisiin vastataan paremmilla väitteillä - ei tukkimalla toisianajattelijoiden suita.

Paras esimerkki tästä oli se sinun blogissasi ollut "keskustelu" Hönö Paglundin kanssa. Minä totesin, että Paloheimon näkemys skeptikkojen hirttämisestä on uskomattoman härski. Panu päätti ketjun toteamalla, että toisinajattelijat tulisi laittaa vankilaan ennen kuin joku ne tappaa. Kun Hönöä - samoin kuin Tonttia, Linkolaa, Paloheimoa, Soininvaaraa jne. - vielä haastatellaan lehdissä, ei vihreillä ole edes esittää sellaista puolustusta kuin vastustajillaan (oikeistoliberaalit), että "se nyt vaan on vähän häiriintyneen henkilön esittämä ajatus, ei valtavirran näkemys".

Jos ihminen haluaa esittää virheellisiä tai jopa valheellisia tilastoja, hänellä on ja täytyy olla siihen oikeus, myös Hönöllä! Pitäisikö Hönö tai Pachauri heittää linnaan? Hehän ovat ilmiselvästi valehdelleet tai antaneet väärää tietoa vahingoittamistarkoituksessa päin naamaa, ja useasti. Ei sillä, että se olisi kaikille tullut yllätyksenä, mutta isolle osalle näemmä on. Eihän mikään etene, jos asioista ei saa puhua. Se, mikä nyt vaikuttaa valheelliselta ajatukselta, saattaa muuttaa nykyistä maailmankuvaa.

Se työ, jonka Halla-aho teki ja antoi kasvot, joille vihreät saivat sylkeä, on viime vuosikymmenen kovin poliittinen juttu Suomessa. Se hakkaa mennen tullen kaiken, minkä yksikään ministeri on saanut aikaan. Halla-aho oli se painekattilan kannessa oleva pilli, joka sai Suomi-neidon konehuoneessa tapahtumaan. Vanha sanonta on, että älä tapa viestintuojaa, ja se on tyystin unohtunut tässäkin keskustelussa.

Tiedemies kirjoitti...

Minun mielestäni rasismia ovat vain teot - eivät ajatukset eivätkä edes ajatusten ilmaiseminen (jos ei uhkaa väkivallalla).

Raja on vähän väljä. Rasismia on sellainen tarkoitushakuinen toiminta, jolla levitetään tätä negatiivista suhtautumista. Negatiivisen suhtautumisen lisäämiseen tähtäävä toiminta, jossa harhaanjohtavasti esitetään virheellistä tietoa, on minusta rasismia.

Tämä on semantiikkaa, koska:

Omasta mielestään huonoihin väitteisiin vastataan paremmilla väitteillä - ei tukkimalla toisianajattelijoiden suita.

en ole tästä mitenkään eri mieltä. Minusta toisinajattelijoiden suita ei pidä tukkia edes silloin, kun he höpisevät rasistisia höpinöitään, yllä esitetyssä mielessä. Minusta rasismia ei pidä sinänsä kriminalisoida tms. Siitä pitää voida kuitenkin puhua. Jos naapurin Kalle ei morjesta Ogoa koska tämän naama on musta ja selittää kaljakuppilassa, kuinka Ogon pitäisi mennä takaisin afrikkaan, minne neekerit kuuluvat, niin Kalle on rasisti. Tämän sanomisessa ei minusta pitäisi olla mitään sen kummempaa kuin sen toteamisessa, että kun Jorma ei pääse peruskoulun oppimäärästä läpi, hän on vähän tyhmä.

Halla-ahon kohdalla olet jokseenkin oikeassa, mutta minä ainakin katson oikeudekseni todeta, että hän on sortunut paikoitellen mauttomuuksiin, ja suorastaan kerjännyt ns. suvaitsevaiston lokaa päälleen.

Enkä minä ole esittänyt, että edes disinformaation levittämisestä pitää ketään laittaa linnaan. Mauttomuuksiin syyllistyvät kaikki, myös minä, ja siitä saa ja on hyvä välillä vähän huomauttaa. Minä vastustan sitä, että rasismista tehdään lainopillinen termi, kun se on minusta ihmisten asenteisiin liittyvä termi. Asenteita ei voi kriminalisoida. Mutta niitä voi ja pitäisi nimittää niiden oikeilla nimillä.

Kumitonttu kirjoitti...

Raja on vähän väljä. Rasismia on sellainen tarkoitushakuinen toiminta, jolla levitetään tätä negatiivista suhtautumista.

Tarkastellaanpa asiaa toisesta suunnasta. Tietyn tyyppiset kannanotot ja puheet on yleisesti hyväksytty antisemitistisiksi. Sellaisia ovat esimerkiksi väitteet, että holokaustia ei ollut tms. Väite on toki järjetön, kuten jokainen asioihin perehtynyt tietää. Antisemitismi on Suomessa laillista, kuten tiedät. Ihminen (kuten pääosa vasemmistolaisista), jolla on antisemitistinen ajatusmaailma ei silti ole rasisti ennen kuin hän syrjii muita heidän rotunsa tähden.

Periaatteessa minua houkuttelee ajatus, että myös pelkkä kirjoittelu voisi olla rasismia, koska silloin koko suomalainen vasemmisto voitaisiin merkitä rasistiseksi! Sepä vasta mieltä lämmittäisi!

Tiedemies kirjoitti...

Antisemitismi ei ole tavallaan rasismia sen enempää kuin vaikkapa ruotsalais- tai venäläisvihamielisyyskään, edes toimeenpantuna. Antisemitismi on negatiivista suhtautumista juutalaisiin juutalaisuuden tähden. Kyllä sitä voi tietysti pitää rasisminakin, jos se on jotain der ewige Jude-kamaa, eli jonkinlaista rotu- tms. moskaa. Mutta se, että arvostelee Israelin valtion toimia ei ole edes antisemitismiä sen enempää kuin Vanhasen haukkuminen on suomalaisvastaisuutta.

Tässä on nyt kyse hiusten halkomisesta terminologian suhteen.

Kumitonttu kirjoitti...

Tässä on nyt kyse hiusten halkomisesta terminologian suhteen.

Totta, enkä nyt tahdo ärsyttää sinua vaan pohtia asiaa yhdessä. Kuten itse totesit

Raja on vähän väljä. Rasismia on sellainen tarkoitushakuinen toiminta...

ja se johtaa tietysti kysymykseen, miksi kansallismielinen aatemaailma on "rasistinen" mutta vasemmistolainen ei ole? Siis siinä mielessä, että vasemmistolaiset katsovat tyylipuhtaan antisemitismin läpi sormien, mutta kiihtyvät arabien arvostelusta?

Venäläisiä tai ruotsalaisia ei selvästikään voi pitää rodullisesti suomalaisista poikkeavina. Tuskin juutalaisia tai arabejakaan, mutta silti arabivastaisuus on "rasismia" ja antisemitismi yleisesti hyväksyttyä; ainakin siis vasemmistopiireissä. Lienemme samaa mieltä tästä, vai tarviiko linkittää vasurien netissä rehottavaan antisemistismiin?

Jollain tavalla hullua tässä on se, että kiinnostukseni aiheeseen lähti liikkeelle nimenomaan antisemitismin vastustamisesta, ja nyt minulle väitetään, että samojen ajatusten kirjoittaminen arabeista (tai "neekereistä") on rasistista ja siksi saatettava laittomaksi. Ei kovin loogista, vai mitä?

Kumitonttu kirjoitti...

Jatkan heti perään, kun huomasin vasta lähetettyäni edellisen kommenttini, että sinähän tarjoilit suoraan kasvojeni eteen vastauksen, joka minun olisi pitänyt heti ymmärtää. Ikä painaa, nääs... Huomaatko näissä lausahduksissasi jotain ristiriitaa?

Rasismia on sellainen tarkoitushakuinen toiminta, jolla levitetään tätä negatiivista suhtautumista. [esim. arabeihin]

Antisemitismi ei ole rasismia. Antisemitismi on negatiivista suhtautumista juutalaisiin juutalaisuuden tähden.

Tiedemies kirjoitti...

Minusta islam-kritiikkikään ei ole rasismia, edes silloin kun se saa äärimmäisiä muotoja, ellei sitä liitetä jotenkin arabien (tai muun sellaisen) joihinkin biologisiin tms. ilmiöihin. Minusta rasismi-sana on ryöstöviljelty, ja sen on tehnyt nimenomaan vasemmisto tms. ja siinä olen kanssasi samaa mieltä.

Jos nyt unohdetaan se, että Halla-ahon "muutama täky"-kirjoitus liikkui eri metatasolla, niin siinähän oli ne kaksi läppää: Toinen koski somaleita ja toinen islamia. Somaleita koskeva läppä (väärin tulkittuna) oli rasistinen, mutta islamia koskeva ei.

Ymmärrän kokemasi ristiriidan, enkä tahdo mitenkään kiistää etteikö mainitsemasikaltaista suvaitsemattomuutta esiintyisi ns. vasemmiston parissa.

Antisemitismi ja Islam-vastaisuus ovat tietyllä tasolla samankaltaisia asioita, joskin juutalaisuus on enemmän selvästi kytköksissä juutalaisten etnisyyteen. Muslimeja löytyy vähän joka paikasta, Malesiasta USA:n mustiin, joten toisaalta on kyllä niin, että antisemitismi on paljon enemmän rasismia kuin islam-vastaisuus.

Antisemitismin käsitteessä on kuitenkin sellainen ongelma, että sitä käytetään nykyään järjettömällä tavalla. Esimerkiksi kun Israelin armeija pommitti punaisen ristin sairaalaa, tähän pommitukseen kohdistuva kritiikki leimattiin tietyissä kirjoituksissa "antisemitismiksi". Sinäkin olet käyttänyt antisemitismi-nimitystä vähän tämänsuuntaisesti. On totta, että esimerkiksi jotkut Tuomiojan aikanaan antamat lausunnot olivat minustakin vähintään mauttomia ja että pidän niitä itsekin jossain määrin antisemitistisinä.

Vasarahammer kirjoitti...

Vasemmiston antisemitismi lähtee nähdäkseni ns. sortomytologiasta eli Lähi-idän konfliktissa palestiinalaiset nähdään Israelin sorron uhreina, joten he eivät ole samalla tavalla vastuussa teoistaa kuin Israelin valtio.

Sortomytologia on yleisemminkin tapa käsitellä kaikkia konflikteja eikä koske pelkästään tätä nimenomaista vastakkainasettelua.

Israelin olemassaolon oikeutuksen kieltäminen kumpuaa sekin sortomytologiasta, jonka mukaan Israel itsessään on rasistinen viritelmä. Siksi Ilmar Reepalu rinnastaa siionismin ja antisemitismin keskenään. Reepalun kaltaisille juutalainen kansallisvaltio ja sen perustana oleva ideologia ovat rasistisia.

Jos Malmön juutalaiset olisivat sanoutuneet irti Israelin valtiosta, he olisivat saavuttaneet hyväksynnän Reepalun silmissä.

Kumitonttu kirjoitti...

Vasemmiston antisemitismi lähtee nähdäkseni ns. sortomytologiasta eli Lähi-idän konfliktissa palestiinalaiset nähdään Israelin sorron uhreina, joten he eivät ole samalla tavalla vastuussa teoistaa kuin Israelin valtio.

Jossain määrin joo, mutta isompi osa on antiamerikkalaisuutta. Täällä Akuliina, Laura ja kummpanit pohtivat vasemmiston Israel-vastaisuutta aika paljastavasti:

On ollut jotenkin yllättävää huomata, että Saksassa afa-tyypeille ja erilaisilla vasemmistohenkisille hahmoille ei ole ollenkaan samalla tavalla yleistä palestiinahuivin pitäminen ja lähes kritiikitön Palestiina-symppaus kuin monissa muissa maissa. Tai ehkä lähinnä Pohjoismaissa, jos tarkemmin ajattelee.

Tiedemies kirjoitti, että Esimerkiksi kun Israelin armeija pommitti punaisen ristin sairaalaa, tähän pommitukseen kohdistuva kritiikki leimattiin tietyissä kirjoituksissa "antisemitismiksi". Sinäkin olet käyttänyt antisemitismi-nimitystä vähän tämänsuuntaisesti.

Minäkin teen virheitä.

Miksi Suomi ei virallisesti eikä epävirallisesti meuhkannut, kun Usa hyökkäsi (elokuun loppu 2009) sairaalaan Afganistanissa, kun siellä tiedettiin hoidettavan taleban-johtajaa? Oleellisempaa on kuitenkin se, että Stubb itsekin totesi, että Kirkon ulkomaanapu käyttää Israelin iskua sairaalaan propaganda-aseena. Ja vielä oleellisempaa on, että raportissa todettiin, että rakennus evakuoitiin taistelujen lähetessä. Sen jälkeen hamas miehitti sen ja hyökkäsi sieltä käsin israelilaisiin. Vasta sen jälkeen isralilaiset iskivät rakennukseen. Antisemitismin määritelmän mukaan se, että Israelilta vaaditaan enemmän kuin muilta mailta, on antisemitismiä.

Tiedemies kirjoitti...

Antisemitismin määritelmän mukaan se, että Israelilta vaaditaan enemmän kuin muilta mailta, on antisemitismiä.

En osaa puhua ns. vasemmistolaisten puolesta yhtään mitään, mutta omasta puolestani voin. Minä ainakin "edellytän" aina enemmän siltä osapuolelta, joka konfliktissa on vahvemmilla. Lisäksi "edellytän" enemmän tahoilta, joiden kanssa on mielekästä kuvitella voivansa neuvotella tai käydä kauppaa tms. so. tahoilta, joita voi pitää muutenkin ns. sivistyneempinä.

Kyse on ihan yksinkertaisesti siitä, että omaa arvo- ja kokemusmaailmaa lähempänä olevan tahon raakuus tms. on vähemmän hyväksyttävää.

Kumitonttu kirjoitti...

Minä ainakin "edellytän" aina enemmän siltä osapuolelta, joka konfliktissa on vahvemmilla.

Tämä onkin pieni ikuisuuskysymys. Kun juutalaisia asuu Lähi-idässä 8 miljoonaa ja arabeja 300 miljoonaa, niin kumpi on heikompi ja kumpi vahvempi?

Sodankäynnissä voittaa se, jolla on liikkuvampi tulivoima. Enemmän tulivoimaa omaava kuluttaa vastapuolen loppuun. Enemmän aseita omaava ei kuitenkaan automaattisesti voita, jos tulivoimaa ei saada liikkumaan (logistiikka).

Toisin sanoen, arabit voittaisivat Israelin niin halutessaan. Toki se vaatisi arabeilta massiivisia uhrauksia, mihin he eivät ole valmiita. Koska puheiden ja tekojen välillä on ammottava ristiriita, pitänee kysyä, mistä se johtuu.

Arabihallitukset ovat hyväksyneet Israelin olemassaolon, koska sen tuhoaminen ei ole helppoa. Israelilla on helppo kiihottaa ja johtaa kansaa. Kansan antisemitismi siis hyödyttää uskonnollisia johtajia.

Kun uskonnollinen johto kokee Israelin hyödylliseksi viholliseksi, sitä ei saa tuhota. Samalla kuitenkin oikeutetaan arkipäiväinen terrori ja väkivalta israelilaisia vastaan. Palestiinalaiset ovat yhtälailla uhreja kuin juutalaiset, mutta heidän säälimisensä ohi juutalaisten johtaa asetelman pysymiseen muuttumattomana.

Olet oikeassa, että "omiltaan" voi odottaa enemmän. On hyvä, että huomaat Israelin olevan "omiamme". Minusta "omia" pitää tukea ja auttaa eikä huudella kaukaa takalinjasta kuinka tulee toimia.