tiistaina, tammikuuta 19, 2010

Lisää työkaluja noitavainoon

Sopivasti juuri hollantilaispoliitikko Geert Wildersin oikeudenkäynnin alla Oikeusministeriön rasistisia rikoksia tutkiva työryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Työryhmän virallisena tavoitteena oli

saattaa kansallisesti voimaan Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen Strasbourgissa 28. tammikuuta 2003 tehty lisäpöytäkirja, joka koskee rasistisia ja muukalaisvihamielisiä tietoverkkorikoksia sekä panna täytäntöön Brysselissä 27.—28. marraskuuta 2008 tehty neuvoston puitepäätös rasismin ja muukalaisvihan tiettyjen muotojen ja ilmaisujen torjumisesta rikosoikeudellisin keinoin.”

Tuon ääneen lausutun tavoitteen lisäksi työryhmän ääneen lausumattomana tavoitteena oli tarjota viranomaisille työkaluja poistaa internetistä epämiellyttäviksi katsomiaan sivustoja ja saattaa niiden tekijät ja esillepanijat oikeudelliseen vastuuseen. Lakia ei edes yritetty selkeyttää, koska epämääräinen ja tulkinnanvarainen laki lisää tehokkaammin itsesensuuria kuin selkeä laki, jonka perusteella kuka tahansa tietää, mikä on oikein ja mikä väärin.

Tuon voi sanoa, koska työryhmän yksi kolmesta jäsenestä oli nimeltään Mika Illman, joka on jo vuosia käynyt pyhää sotaansa sananvapautta vastaan. Jos työryhmän ehdotuksesta tulee laki, se tarjoaa Illmanille kohtuullisen hyviä lisätyökaluja, vaikka sananvapauden kannalta aivan pahin mahdollinen skenaario ei toteutunutkaan.

Esityksen pääkohdat

Pääkohdat käyvät melko hyvin ilmi oheisesta Ylen nettisivujen kirjoituksesta. Esitän kunkin otteen jälkeen oman analyysini kunkin kohdan väärinkäyttöpotentiaalista. Ensimmäinen kohta on kuin suoraan Illmanin märästä unesta:

Työryhmä ehdottaakin, että kiihottamisrikossäännöksessä mainittaisiin uutena tekotapana yleisön saataville asettaminen. Näin varmistettaisiin, että rikosnimike soveltuu muun muassa linkkien avaamiseen rasistista kiihottamista sisältäville internetsivuille. ”

Nettikirjoitukset perustuvat linkittämiselle, koska näin vältetään ylipitkät lainaukset ja annetaan lukijalle mahdollisuus varmistaa, että lainaaminen on ollut rehellistä. Linkit antavat myös tarkempaa tietoja ja lukijalle mahdollisuuden arvioida, millaisesta kirjoituksesta on oikeasti kyse.

Jos linkittäminen kielletään, minä en saisi enää linkittää Mikko Ellilän kirjoitukseen Yhteiskunta koostuu ihmisistä, koska Ellilä tuomittiin kyseisen kirjoituksen perusteella kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Työryhmän termiä käyttääkseni Ellilän kirjoitus on ”rasistista propagandaa”, jonka esillepanosta minut tuomittaisiin, jos työryhmän ehdotus säädetään laiksi.

Työryhmä on myös keksinyt uuden rikoksen eli alkuperäisen kiihottamisen törkeämmän muodon:

Työryhmä ehdottaa myös, että rikoslakiin lisättäisiin erityinen törkeää kiihottamista kansanryhmää vastaan koskeva rikos. Sitä sovellettaisiin muun muassa tapauksiin, joissa kehotetaan tai houkutellaan joukkotuhontaan tai muihin vakaviin ihmisoikeusrikoksiin, murhaan tai terroristisessa tarkoituksessa tehtyyn tappoon. Enimmäisrangaistus olisi neljä vuotta vankeutta.”

Käsittääkseni joukkotuhonta, murha, terroristisessa tarkoituksessa tehty tappo ynnä muut ovat jo rikoksia. On perusteltua kieltää yllyttäminen näihin rikoksiin ja tietääkseni yllytys murhaan on jo rikos. Törkeän kiihottamisen lisäyksellä ei pyritäkään tekemään uusia rikollisia vaan legitimoimaan alkuperäinen laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan ja etenkin sen tiukka illmanistinen tulkinta, jonka mukaan kansalainen saa (toistaiseksi) ajatella mutta ei lausua ääneen. Jos laki tulee voimaan, kiihottaminen illmanistisessa mielessä yhdistetään sellaisenaan kansanmurhaan.

Seuraava sitaatti osoittaa, että Suomen johtavalle sensuurin edistäjälle mikään ei todellakaan riitä:

Työryhmä haluaa myös selventää kiihottamisrikossäännösten ulottumista niin sanottuihin viharikoksiin niin, että rikosten vaikuttimina mainittaisiin uskonnon ohella myös elämänkatsomus, syntyperä, sukupuolinen suuntautuneisuus ja vammaisuus.”

Erityisesti ”elämänkatsomus” tarjoaa Illmanille käytännössä vapaat kädet soveltaa lakia mitä tahansa poliittista mielipidettä vastaan. Vegaaneja, ateisteja tai kommunisteja ei enää saa arvostella syyllistymättä rikokseen.

Tulevaisuudessa vastuu kiihottamisesta laajenee:

Myös oikeushenkilö kuten yhteisö tai yhdistys voisi ehdotuksen mukaan joutua vastuuseen kiihottamisrikoksesta kansanryhmää vastaan, syrjintärikokseta ja, jos rikoksella on vihamotiivi, julkisesta kehottamisesta rikokseen, laittomasta uhkauksesta ja kunnianloukkauksesta. ”

Oikeushenkilöllä voidaan tarkoittaa esimerkiksi yhdistyksen keskustelupalstaa. Jos joku palstan kirjoittajista syyllistyy kiihottamisrikokseen, palstan ylläpitäjä voidaan tuomita oikeudessa. Äskettäin Kanadassa Marc Lemire -niminen henkilö vapautettiin tuomioistuimessa vastaavasta rikoksesta.

Oikeushenkilön tuomitseminen tarkoittaa, että yhteisö tai yhdistys voidaan tuomita sellaisten mielipiteiden julkaisusta, jota yhteisö tai yhdistys ei kannata eikä halua edistää. Tällainen vaatimus on kaikin tavoin kohtuuton sananvapauden kannalta.

Jotakin puoliksi hyvääkin esitykseen sisältyy.

Kiihottamisrikosta koskevassa säännöksessä täsmennettäisiin sananvapauden suojaa määrittelemällä alueet, joissa sananvapauden merkitys rangaistavuuden punninnassa on tavanomaista suurempi. Tällaisia olisivat tiede, taide ja niihin rinnastettavat julkiset toiminnot sekä ajankohtaisten ja historiallisten tapahtumien selostaminen. ”

Teoriassa tämä kuulostaa hyvältä, koska ”ajankohtaisten ja historiallisten tapahtumien selostaminen” pitää sisällään poliittiset mielipidekirjoitukset. Käytännössä on vaikea uskoa, että tuollainen täsmennys edustaisi jotakin muuta kuin kosmetiikkaa. Jos maassamme vallitsisi todellinen sananvapaus, yllä olevan kaltaisia täsmennyksiä ei tarvittaisi.

Pyrkimys kontrolliin

Oikeusministeri Tuija Brax osoitti jo kunnallisvaalien jälkeen olevansa kontrollifriikki, joka pyrkii valvomaan sitä, mitä sanotaan ja miten sanotaan. Tässä on yksi syy, miksi hän asetti työryhmän, jonka esitys on ensimmäinen vakava yritys saattaa suomenkielinen internet valtion valvontaan.

Brax puolusti työryhmän esitystä voimakkaasti. HS:n artikkelin mukaan:

Braxin mukaan lausuntokierroksella onkin pohdittava sitä, miten keskustelupalstojen pitäjien vastuuta selvennettäisiin. Lehdet ovat vastuussa verkkosivuistaan, mutta niin sanotuilla vapailla sivustoilla käydään vilkkaita keskusteluja, joista ketään ei yleensä saada vastuuseen.

"Mitä pitäisi tehdä yhteisöille, jotka eivät poista rasistisia viestejä, vaikka niitä toistuvasti kehotetaan siihen", kysyy Brax.”

Braxin yritykset kontrolloida internetiä on tietysti tuomittu epäonnistumaan. Edes Kiinan viranomaiset eivät pysty täydellisesti sensuroimaan valtion kannalta ei-toivottua aineistoa. Uuden lain voimaantulo todennäköisesti lisää itsesensuuria valtamedian verkkosivuilla, eli käyttäjien kommentteja siivotaan aiempaa ankarammalla kädellä. Myös yksittäiset ylläpitäjät voivat joutua Illmanin inkvisition hampaisiin.

Kuitenkin Brax ja Illman yrittävät haukata liian suurta palaa ja ovat tästä syystä tuomitut epäonnistumaan. Tämä ei silti tarkoita, etteikö uusi laki tuottaisi taas lisää uusia sananvapausrikollisia. Brax ja Illman edustavat totalitarismia mutta Suomi ei ainakaan vielä.


10 kommenttia:

Puppek kirjoitti...

Karua luettavaa nuo työryhmän "saavutukset". Saa nähdä milloin Brax ja Ilman alkavat puuhata ajatuspoliisia.

Mitä mieltä olet Vasara, voisiko lakiesityksen läpimeno johtaa vaikkapa Hommaforumin sulkemiseen?

Roope kirjoitti...

Illmanistien kauhistus on ollut amerikkalainen sananvapauskäsitys, joka mahdollistaa sellaistenkin asioiden ilmaisemisen, jotka joku toinen voi kokea loukkaaviksi. Illman taisi joskus väläyttää ratkaisuksi ulkomailla toimivien sivustojen sensuroimista nettisuodatusta laajentamalla. Siitä olisi kuitenkin tullut sanomista. Sitä paitsi silloin sensuroitavat sivut olisi pitänyt määritellä etukäteen.

Linkkaamiskielto on epämääräisyydessään elegantimpi tapa saavuttaa suunnilleen sama lopputulos. Lisäksi kielletyt sivut voi määritellä vasta syytteennostamisvaiheessa.

En pitäisi sitäkään poissuljettuna, että linkkaamiskieltoa käytetään "koepallona" ja kohahduttavana neuvotteluvalttina, joka lausuntokierroksen jälkeen "neuvotellaan" johonkin vähemmän törkeään rajoitukseen kuten keskusteluryhmien moderointipakkoon.

Joka tapauksessa linkkaamiskielto tuntuu jo nyt vieneen huomion esimerkiksi lakiesityksen ehdottamalta yhteisön tai yrityksen rangaistusvastuulta ja televalvonnan mahdollistavalta törkeän kiihottamisen epäilyltä.

Braxin kysymys "Mitä pitäisi tehdä yhteisöille, jotka eivät poista rasistisia viestejä, vaikka niitä toistuvasti kehotetaan siihen" on kuvaava. Brax unohtaa mainita, ettei hän puhu oikeusistuimen vahvistamista määräyksistä, vaan yksityisten tahojen pyynnöistä. Yksityishenkilöillä, järjestöillä tai viranomaisillakaan ei ole välitöntä valtaa määrätä nettisivuja suljettaviksi, lehtiä lakkautettaviksi tai kirjoja poltettaviksi. Toistaiseksi.

Markku kirjoitti...

Jos linkittäminen kielletään, minä en saisi enää linkittää Mikko Ellilän kirjoitukseen Yhteiskunta koostuu ihmisistä, koska Ellilä tuomittiin kyseisen kirjoituksen perusteella kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Työryhmän termiä käyttääkseni Ellilän kirjoitus on ”rasistista propagandaa”, jonka esillepanosta minut tuomittaisiin, jos työryhmän ehdotus säädetään laiksi.

Linkittäminen on niin 90-lukua. Google on jo nyt aivan riittävän hyvä, jotta antamalla vinkit oikeista hakusanoista oman tekstin seassa voi viitata mihin haluaa.

Anonyymi kirjoitti...

Hienosti Vasara pilkkoi tuon palasiin, että näin tyhmempikin sen ymmärtää.

Myös Roopella varteenotettava pointti, jota pidän erittäin todenäköisenä.

Vasarahammer kirjoitti...

Puppek:
"Mitä mieltä olet Vasara, voisiko lakiesityksen läpimeno johtaa vaikkapa Hommaforumin sulkemiseen?"

Kyllä voi. Tätä ennen Homma ry voidaan lakkauttaa rasistisena yhdistyksenä. Lisäksi yhdistys voi joutua vastaamaan foorumilla heitetyistä herjoista.

Roope:
"televalvonnan mahdollistavalta törkeän kiihottamisen epäilyltä."

Tätä en tullut ajatelleeksi eli epäily törkeästä kiihottamisesta mahdollistaa televalvonnan.

Luonnollisesti uusi laki tarjoaa myös entistä paremmat mahdollisuudet provokatorisiin toimin kuten avoimesti rasististen tekstien ja linkkien postaamisen eri foorumeille ja sen jälkeen foorumien ilmiantamisen.

Tähän saakka vain tekstin kirjoittaja on voinut joutua vastaamaan kiihotussyytteeseen.

Roope kirjoitti...

"Tätä ennen Homma ry voidaan lakkauttaa rasistisena yhdistyksenä. Lisäksi yhdistys voi joutua vastaamaan foorumilla heitetyistä herjoista."

Ei lakiesitys sinänsä mahdollista yhdistyksen lakkauttamista, eikä yhdistys myöskään automaattisesti joudu vastuuseen kaikesta palstalla kirjoitetusta. Sellainen vaatii tiettyjen ehtojen täyttymistä. Mutta lakiesitys antaa kyllä sananvapaustaistelija Illmanille aivan uusia aseita ahdistella mielivaltaisesti nettikirjoittajia ja keskustelupalstojen pitäjiä.

EU:n puitepäätöstä koskevat asiakirjat ovat naiivissa totalitarismissaan kiusallista luettavaa:
"Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat väistämättä monista eri roduista ja kulttuureista muodostuva yhteisö. Jotta monikulttuurisuutta voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla, on ensiarvoisen tärkeää tukahduttaa rasismi ja muukalaisviha, viimeisenä keinona myös kriminalisoimalla ne. Muinaiset kreikkalaiset tunsivat käsitteen xenofobia eli ”muukalaisten pelko”, mutta ”filoxeniaa”, ”muukalaisten toivottamista tervetulleiksi”, pidettiin Kreikan kansalaisen parhaimpana hyveenä. Samanlaiset olosuhteet voidaan saavuttaa meidänkin yhteiskunnassamme pitkällä aikavälillä koulutuksen ja asenteiden muokkaamisen avulla, jotka ovat tarpeen varsinkin tiedonvälityksen alalla. Rasismi ja muukalaisviha saavat jalansijaa heikoimmassa asemassa olevissa ja vähiten koulutetuissa yhteiskunnan kerrostumissa, eli sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka ovat helppoa riistaa häikäilemättömille ääripuolueille varsinkin taloudellisesti vaikeina aikoina ja sellaisilla alueilla, joilla perinteinen teollisuus on loppunut ja joilla on vaikeaa löytää työtä. Voimme pyrkiä torjumaan muukalaisvihan aiheuttamaa salakavalaa uhkaa huolehtimalla heikoimmista väestönosista ja luomalla työpaikkoja."

Entäs jos muukalaisvihaa torjutaankin parhaiten keskustelemalla avoimesti maahanmuuttopolitiikasta ja jakamalla puolueetonta tietoa myös maahanmuuton ongelmista, eikä yrittämällä väkisin muokata kansan asenteita median avulla eliitin mallin mukaisiksi ja kriminalisoimalla ikävältä tuntuvan tiedon levittäminen?

Anonyymi kirjoitti...

Roope: "Entä jos muukalaisvihaa torjutaankin jne"

Jokainen järkevä ihminen tajuaa tuon, jopa normi virtanen, se yksinkertainen kaduntallaaja. Pointti on vaan siinä, että silloin ei asian sisäistäminen olisi tullut holhoovalta kommariklikiltä ja he tuntisivat itsensä tarpeettomiksi.

Valta on valtaa, pienikin. Tyyliin, saat olla mitä mieltä haluat, jos olet samaa mieltä kuin minä, tai et ainakaan sano sitä ääneen.

Tiedemies kirjoitti...

Epäilen, että linkkikielto on Ilmannin tms käsialaa, koska muistaakseni Ellilän oikeudenkäynnissä hän käytti "näyttönä" sitä, että Ellilä oli linkittänyt johonkin rasistisina tunnettujen tahojen teksteihin. Tietysti on mahdollista, että se on tarkoituksellinen "red herring", mutta epäilen tätä. Suomalaiset lainvalmistelijat eivät ole niin fiksuja.

IDA kirjoitti...

Itse kallistuisin myös tuohon, että linkkikielto tosiaan on esitetty vakavissaan. Lakihan tulee nyt siis tässä muodossa:

Joka yleisön keskuuteen levittää tai asettaa yleisön saataville lausuntoja, kuvia tai muita tiedonantoja, joissa uhataan, panetellaan tai solvataan jotakin kansallista, etnistä, rodullista taikka uskontoon tai elämänkatsomukseen, syntyperään, sukupuoliseen suuntautumiseen tai vammaisuuteen perustuvaa ryhmää taikka niihin rinnastettavaa muuta kansanryhmää, on tuomittava kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Kiihottamisena kansanryhmää vastaan ei pidetä sellaisten 1 momentissa tarkoitettujen lausuntojen, kuvien tai tiedonantojen levittämistä yleisön keskuuteen tai asettamista yleisön saataville, joiden esittämistä on pidettävä hyväksyttävänä tieteessä, taiteessa tai näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa taikka ajankohtaisten tai historiallisten tapahtumien
selostamiseksi
.

Eli siis täyttä paskaa, mutta tuo asettaa saataville on ilmeisesti sitten se mistä ruvetaan sitten oikeudessa vääntämään niiden linkkausten kanssa.

Väitän, että Mikko Ellilä on ollut täysin oikeassa kaikessa siinä mitä hän on näistä lainsäätäjistä sanonut. Itse tyytyisin toteamaan: heikkolahjaisia kusipäitä.

Unknown kirjoitti...

Kuten jo (omassa asiaa koskevassa kirjoituksessani) epäilin, tämä laki - mahdollisesti lainvoimaiseksi tullessaan - ei tule aiheuttamaan mitään muuta kuin eräiden käytäntöjen muuttumisen, poliisin työmäärän lisääntymisen, tahallisen kiusanteon räjähdysmäisen kasvamisen ja lopulta koko asian (tämän lainsäädännön) naurunalaiseksi joutumisen.

Kyseessä on nykypäivän versio panssarin ja penetraatiokyvyn kohtaamisesta. Kautta aikain, penetraatiokyky on osoittautunut vahvemmaksi kuin panssari.