perjantaina, heinäkuuta 17, 2009

Islam ei uhkaa Eurooppaa

Tietysti monen mieli tekisi uskoa otsikon kertomalla tavalla, mutta Newsweekin artikkeli vain toistaa vanhat, usein esitetyt arvostelut muslimien eurooppalaista kantaväestöä korkeamman syntyvyyden aiheuttamasta huolesta ja Eurabia-hypoteesista, josta leivottuun salaliittoteoriaan Euroopan ”äärioikeisto” mukamas on sitoutunut.

Muslimit sopeutuvat

Tässä yhteydessä on hyvä kertoa ne oletukset, joihin suvaitsevainen tiedemies perustaa hyväuskoisen käsityksensä islamin ja Euroopan rauhanomaisesta rinnakkainelosta. Ensinnäkin muslimien syntyvyys tasaantuu ajan kuluessa samoihin lukemiin kuin eurooppalaisen kantaväestön. Tämän oletuksen tueksi Newsweek esittää tutkimuksen, jonka mukaan turkkilaissyntyisten naisten hedelmällisyys Hollannissa olisi pudonnut vuoden 1990 3,2 lapsen lukemasta vuoden 2005 1,9 lapseen eli melkein yhtä alhaiseksi kuin hollantilaisella kantaväestöllä.

Väestökehitystä on vaikea ennustaa, joten olen itse pidättäytynyt sitä koskevista spekulaatioista tässä blogissa. On kuitenkin varsin selektiivistä valita esimerkiksi turkkilaiset ja unohtaa yhä jatkuva turvapaikanhakijoiden tulva ja sitä seuraavat perheidenyhdistämiset. Mark Steynin America Alone –dystopiassa esitetään sellaisia käsityksiä tulevasta väestökehityksestä, joita on oikeutetusti arvosteltu. Toisaalta Steyn enemmänkin valittelee eurooppalaisten hedonismia, kadonnutta uskoa itseensä ja sen seurauksena tulevaa alhaista syntyvyyttä kuin musliminaisten kohtujen muodostamaa aikapommia.

Steynin arvostelun pääasiallinen kohde on sosiaalidemokraattinen hyvinvointivaltio, jonka positiiviseksi vastineeksi hän nostaa amerikkalaisen yksilön omaa vastuuta korostavan kulttuurin. Amerikkalaiset ovat säilyttäneet uskonnollisuuden ja sitä kautta korkean syntyvyyden, kun taas eurooppalaiset ovat maallistuneet enemmän ja kadottaneet yhteytensä maanosan juutalaiskristilliseen kulttuuriin.

Toisen suvaitsevaisen perusoletuksen mukaan muslimit lopulta omaksuvat eurooppalaiset arvot ja hylkäävät vanhan kotimaansa islamilaiset opit. Ongelmalliset ääriliikkeet edustavat heidän mukaansa vain pientä vähemmistöä eivätkä muslimien valtavirtaa.

Tämä oppi on tässä blogissa useasti osoitettu toiveajatteluksi. Siitä, mitä halutaan, ei seuraa se, mitä lopulta tulee. Euroislam-haihattelut ja kuvitelmat muslimien maltillisen enemmistön voimasta eivät riitä tekemään tyhjäksi islamin oppiin kuuluvia ylivaltapyrkimyksiä ja radikaalien islamistien kiihkoa. Islam ei tosin valloita Eurooppaa ”monoliittina”, vaan muslimien suuri määrä tekee vääräuskoisen kantaväestön elämän aiempaa epämiellyttävämmäksi, kalliimmaksi ja fyysisesti vaarallisemmaksi, millä taas on vaikutusta vääräuskoisen, helppoon elämään tottuneen ja konfliktia kaihtavan kantaväestön käyttäytymiseen.

The Islamist –kirjan kirjoittaja Ed Husain ja suomalainen ihmisoikeusaktivisti Husein Muhammed uskovat maltillisen islamin ratkaisevan radikaalin islamin ongelman. Molemmat ovat tietysti väärässä, koska ongelma löytyy ensisijaisesti eurooppalaisista itsestään ja radikaaleista, monikulttuurisuuden kaltaisista utopioista, joilla ongelmia yritetään ratkaista.

Monikultturistit lisäksi tekevät ”maltillisille muslimeille” karhunpalveluksen mielistelemällä radikaaleja ja tekemällä heistä ”yhteisönsä edustajia”. Näin on tapahtunut myös Suomessa, jossa alaikäisten avioiliittoja puolustellut imaami Khodr Chehab on jo useana vuonna esiintynyt Presidentinlinnan itsenäisyyspäiväjuhlissa.

Eurabia

Bat Ye’orin Eurabia-kirjasta on tullut vuosien saatossa yhtä väärin siteerattu kuin Samuel Huntingtonin kirjasta Clash of Civilizations. Kuitenkin Eurabia-kirja ei sinänsä muodosta mitään salaliittoteoriaa. Siinä on lähinnä dokumentoitu asiakirjalähteiden perusteella eurooppalaisten valtioiden vuoden 1973 öljykriisin jälkeen muuttunut politiikka arabimaita kohtaan sekä tämän politiikan seuraukset.

Siinä ei sanota, että Euroopan johtajat olisivat olleet salaliitossa rikkaiden öljysheikkien kanssa. Kirjassa ei myöskään väitetä, että laajamittainen muslimien maahanmuutto Eurooppaan olisi suoraa seurausta euroarabialaisesta dialogista, johon islamilainen terrorismi on 2000-luvun aikana tehnyt ikävän särön.

Eurabia ei vastaa kysymykseen, miksi eurooppalaiset valtiot ovat sallineet laajamittaisen muslimien maahanmuuton muutaman viime vuosikymmenen aikana. Eurabiasta vain on valitettavasti tullut käyttökelpoinen lyömäase suvaitsevaisten taistelussa pahoja äärioikeistolaisia islamofobeja vastaan.

Westergaard ja Wilders

Brussels Journalin Thomas Landenin artikkelissa esitetään kaksi konkreettista esimerkkiä islamisaation negatiivisista vaikutuksista. Tanskalainen pilapiirtäjä Kurt Westergaard, joka piirsi vuonna 2006 pommiturbaania pitävän profeetta Muhammadin, joutuu edelleen elämään linnoitusta muistuttavassa kodissa ja matkustamaan työpaikalleen Århusin poliisin kyydissä. Samalla tavalla hollantilaispoliitikko Geert Wilders elää jatkuvan väkivallan uhan takia poliisi- ja sotilasvartioinnissa.

Ei siis ole yllättävää, että Newsweekin artikkelissa Wilders esitetään tyypillisenä ”oikealle kallellaan olevana” eurooppalaispoliitikkona. Yksi Newsweekin käyttämistä asiantuntijoista (Jytte Klausen) taas on pitänyt Muhammad-pilakuvien julkaisua ”maakuntalehden pilana” eikä ole kiinnittänyt mitään huomiota ”pilan” seurauksiin eli maakuntalehden pilapiirtäjä Westergaardin pakotettuun elämänmuutokseen.

Samaan aikaan, kun eurooppalainen media tekee Israelista yksipuolisen syyllisen Lähi-idän konfliktiin ja kun eurooppalaiset poliitikot ajavat kahden valtion ratkaisua, eurooppalaiset sotilas- ja tiedustelupalvelut tutkivat Israelin hyökkäystä Gazaan. Ne eivät tutki sitä ”moraalisesti vääränä” ja ”kansainvälisen oikeuden vastaisena” operaationa vaan esimerkkinä mahdollisesta tulevasta konfliktista Euroopan sisällä. Malmön Rosengårdin lähiöstä on 34 kilometrin matka Juutinrauman toisella puolella sijaitsevaan Kööpenhaminaan eli suurin piirtein sama etäisyys kuin Gazasta ammuttavien Qassam-rakettien kantosäde.

5 kommenttia:

Kumitonttu kirjoitti...

Sosialistiset ideologiat eivät nojaa yhtenäiseen filosofiseen maailmankuvaan, mistä johtuen niiltä puuttuu moraalinen johdonmukaisuus. Tästä seuraa, että sosialismi on todellisuudessa aina autoritaarinen ja totalitaarinen hallintomalli. Sosialismi on nihilistinen ideologia, joten islamisaatio ei ole sille tietenkään mikään uhka.

Lainaan tähän otteen eräästä vallankumouksen oppikirjasta:

"Missä vielä on eurooppalainen demokratia vallassa, täytyy islamilaisten oppia suunnitelmallisesti yhdistämään laillinen toimintansa laittoman kanssa. Tällöin täytyy laillinen työ olla alituiseen alistettu laittoman toiminnan tosiasiallisen kontrollin alaiseksi. Islamilainen puolue ei mene parlamenttiin tehdäkseen siellä lainsäädännöllistä työtä vaan auttaakseen sieltä käsin valtiokoneiston ja parlamentin tuhoamisessa. Tämä toiminta parlamentissa, joka pääasiallisesti muodostuu parlamentin puhujalavalta toimitettavaksi vallankumoukselliseksi agitaatioksi, tulee kokonaisuudessaan ja täydellisesti alistaa palvelemaan ulkoparlamentaarisen taistelun päämääriä ja tehtäviä. Jokainen parlamentin muslimiedustaja olkoon tietoinen siitä, ettei hän ole lainlaatija vaan agitaattori, joka on lähetetty vihollisen leiriin toteuttamaan siellä islamilaisen vallankumouksen tavoitteita. Islamilainen kansanedustaja ei siis ole vastuussa hajanaisille valitsijajoukoilleen vaan islamilaisen vallankumouksen edistämiseksi ja saadakseen islamilainen kuri käytäntöön."

Tuossa tekstissä kun vaihdat sanan islam sanaksi kommunismi, se on melkein sanatarkka lainaus vuoden 1921 Kommunistisen internationaalin toisen kongressin päätöslauselmasta. Ei ole maailma paljoa muuttunut sadassa vuodessa.

Jukka kirjoitti...

Eurooppalainen hedonismi on varmasti yksi syy miksi Eurooppa on haavaittuvampi islamille kuin USA.

Varmaankin OSA muslimeista maallistuu samanlaisiksi hedonisteiksi hekin ja syntyvyys laskee, mutta kun uutta väkeä tulee koko ajan sisään, kokonaisvaikutusta on vaikea arvioida.

Hyvinvointiyhteiskunnan syntyvyyttä laskeva vaikutus ei ole kovin selvä, koska esimerkiksi Suomessa ja Ruotsissa kantaväestönkin syntyvyys on korkeampi kuin maissa joissa hyvinvointiyhteiskuntaa ei samassa määrin ole (Italia, Viro, ...).

Uskonnollisuuden lasku ja Takkiraudan mainitsema Leikkokukka-efekti on pääsyy lännen heikkenemiseen.

Kumitontun analyysi pitää pitkälti paikkansa - näitten halosten ja muitten sosialistien tarkoitus on lopulta murskata koko länsi. He ovat tyyypillisesti ikipuberteettia eläviä alamittaisia ihmisiä jotka kapinoivat koko isänsä isäänsä (=länttä) vastaan kasvamatta aikuisiksi.

Anonyymi kirjoitti...

Kumitonttu teki hyvän vertailun.

Uskonnon ja ideologian ero on usein häilyvä. Kummassakin voi olla toistensa piirteitä.

Joissakin poliittisissa aatteissa on uskontoa tai uskonnollisuutta muistuttavia piirteitä. Esimerkkeinä on vaikka vihreä liike ja ympäristöjärjestöt. Heidän puheet, kirjoitukset, käyttäytyminen ja toiminta muistuttavat uskonnollisuutta ja totuudellisuutta.

Itse asiassa islamin luonnetta ymmärtää tarkemmin kun ajattelee sen olevan ideologia. Islam ei tyydy olemaan "pelkkä" uskonto. Se on yhdistelmä normatiivista lakiuskontoa, totalitääristä ideologiaa ja arabi-imperialismia. Tuo yhdistelmä tekee siitä vaarallisen.

Muslimien maallistaminen edellyttää lähtöolosuhteiden muuttumista eli islamilaisten maiden selvää maallistumista ja modernisomista, muuten se ei onnistu. Maallistumiseta ei voida puhua ennen kuin naisten aseman voidaan sanoa joka suhteessa selvästi parantuneen ja nousseen edes lähelle miesten asemaa.

Anonyymi kirjoitti...

Yksi juttu vielä, niin kuin komisario Columbo sanoo. Unohdin sanoa edelliessä viestissä että islam muistuttaa myös mafiaa. Jos joku luopuu islamin uskosta, luopuja on usein hengenvaarassa muslimiyhteisön suunnalta.

Wikipediasta poimittu: "Mafiasta ei voi erota, ja kaikille jäsenille sääntöjen rikkomisesta seuraa poikkeuksetta kuolema. Luopioksi alkanut mafioso eli pentito joutuu usein salamurhan uhriksi, ja toisinaan mafia saattaa kostaa myös ilmiantajan hyvinkin etäisille sukulaisille, vaikka nämä eivät olisi olleet edes tietoisia rikollisen sukulaisensa olemassaolostakaan puhumattakaan, että olisivat pystyneet vaikuttamaan tämän tekemisiin."

http://fi.wikipedia.org/wiki/Mafia

man with desire kirjoitti...

Viimeisten vuosien ja vuosikymmenten kiistanalaisin ilmiö politiikassa on ollut Israelin valtio. Se on ollut tiedotusvälineissä ja lehtien otsikoissa luultavasti enemmän esillä kuin mikään muu asia viimeisten vuosikymmenten aikana ja usein negatiivisessa mielessä. Se johtuu varmasti siitä, että tämä maa on ollut jatkuvien ulkoisten ja sisäisten hyökkäysten kohteena - se on kokenut mm. kolme isoa sotaa ja lukuisia itsemurhaiskuja - joka on ylläpitänyt tiedotusvälineiden mielenkiintoa. Se on jakanut mielipiteitä jyrkästi kahteen leiriin: toiset ovat puolesta, useimmat vastaan. Tärkeimpänä vastustaja on ollut islamilainen leiri, joka on kieltäytynyt tunnustamasta Israelin olemassaoloa ja todella päättänyt tuhota sen. Toinen samanlainen vastustava tekijä on ollut ateismi. Nämä ajatusmallit ovat myös tärkeimmät hengelliset voimat, jotka vastustavat kristinuskoa ja evankeliumia Jeesuksesta.
Seuraavilla riveillä tutkimme tätä mielenkiintoista ja kiistanalaista aihetta. Tutkimme sitä erityisesti Raamatun valossa, jolla on sanoma myös meidän aikamme ihmisille. Lähdemme liikkeelle historiasta, jotta saamme syvemmän näkökulman asiaan.

http://www.jariiivanainen.net/israeljamielipiteet.html