perjantaina, helmikuuta 15, 2008

Abdullah Tammi ja oikea islam

Olin jo vähän odottanut tämän kaltaista uutista. Siinä Suomen islamilaisen neuvoston puheenjohtaja Anas Hajjar valittelee, että Suomessa islam-keskustelu pyörii toistaiseksi vielä perustamattoman Islamilaisen puolueen ympärillä. Kyse on siis Abdullah Tammen puolueesta, joka on julkisuudessa kovaan ääneen esittänyt vaatimuksia muslimien erityiskohtelusta ja jopa sharia-lain käyttöönotosta.

Kotisivujensa mukaan Islamilaisen neuvoston tarkoituksena on toimia yhteistyöelimenä ja keskustelufoorumina islamilaisille yhteisöille Suomessa. Neuvosto pyrkii edistämään kunnioitusta ja tietoisuutta sekä islamia kohtaan Suomessa että suomalaista kulttuuria kohtaan muslimien keskuudessa. En tunne neuvoston toimintaa niin tarkasti, että voisin kommentoida, miten hyvin se on näissä tehtävissään onnistunut.

Puheenjohtaja Hajjar itse edustaa Suomen islamilaista yhdyskuntaa, jonka imaamina toimii Khodr Chehab. Suomen islamilaisen neuvoston hallituksessa toimii myös tuttu tamperelainen Mustafa Kara, joka on hänkin esiintynyt televisiossa, joskaan ei yhtä usein kuin Abdullah Tammi.

Tammen puolue aiheuttaa kuohuntaa

Abdullah Tammen puolueen julkinen esiintyminen on pakottanut neuvoston astumaan esiin ja julkaisemaan tiedotteen, johon tuo Helsingin Sanomien juttukin perustuu. Tiedotteessa sanoudutaan peitellysti irti Tammen puoluehankkeesta ja tavoitteesta saada sharia-laki Suomeen.

Tiedotteesta kannattaa poimia muutamia kohtia ja lukea niitä hieman rivien välistä.

Politiikka ei kuulu Neuvoston ensisijaisiin tavoitteisiin. Neuvoston ensimmäisessä vuosikokouksessa käydyssä strategiakeskustelussa katsottiin, että yhteiskunnallinen toiminta olisi yksi pitkän tähtäimen tavoitteista mutta ei politiikka.

Mitä on tämä yhteiskunnallinen toiminta? Tuon lauseen edellä on kerrottu, että tavoitteena on mm. vuoropuhelu islamilaisten järjestöjen ja muiden uskonnollisten tahojen sekä valtion kanssa. Käytännössä tämä tarkoitta ”uskontojenvälistä dialogia”, josta löytyy viitteitä, kun etsii Googlella merkkejä järjestön toiminnasta. Valtion osalta keskustelukumppanina on ollut lähinnä vähemmistövaltuutettu, johon viittaavia linkkejä löytyy useita.

Islamilainen neuvosto pyrkii siis vaikuttamaan yhteiskunnallisesti mutta ei poliittisesti eli kyseessä on muslimien etuja puolustava ”lobbausjärjestö”. Yhteyksiä ei haeta poliitikkoihin tai poliittisiin puolueisiin, vaan valtion viranomaisiin ja uskonnollisiin järjestöihin. Järjestö on osa virallista ”monikulttuuriestablishmentia”, jolle Abdullah Tammen puoluehanke on lähinnä kauhistus. Maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors jopa luonnehti Tammen vaatimuksia ”islamin vastaisiksi”.

Siinä missä Tammen puoluehankkeen takana olevat tahot ovat enimmäkseen suomalaisia käännynnäisiä, islamilaisen neuvoston johtohenkilöt edustavat suurimmaksi osaksi maahanmuuttajia. Suomen islamilainen neuvosto väittää tiedotteessaan jäsenjärjestöjensä (17 kpl) edustavan enemmistöä Suomen muslimeista. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon, että mikään järjestö ei voi noin vain edustaa Suomen muslimeja. Abdullah Tammen puoluekin edustaa vain äänestäjiään sikäli, kun puoluetta koskaan perustetaan.

Islamilainen neuvosto ja sharia

Tiedotteessa puututaan myös sharia-lakiin seuraavasti:

Tiedostusvälineissä on puhuttu ”sharia” laista. Tämä on todellisuudessa laaja käsite, jota ei voi pelkistää ainoastaan rikoslakiin. Sharia laki on kattava kokonaisuus johon sisältyvät esim. oikeudenmukaisuus, lasten kasvatus, talous, sosiaaliset lait, sisä- ja ulkopolitiikka, uskonharjoittamiseen liittyvät lait, uskonvapaus, perintölaki, avioliittolait jne. ”Sharia” lain olennainen osa on sopimusten noudattaminen. Kansalaiset, oleskelevat ja vierailijat ovat käytännössä sopimuksia tehneet kunnioittamaan lakia ja perustuslakia ja näitä sopimuksia on kunnioitettava. Islamin lait soveltuvat jokaiselle aikakaudelle ja paikalle ja uskomme, että Suomen lain kanssa ristiriidassa olevat asiat ovat ratkaistavissa.

Yllä oleva teksti edustaa puolestaan tyypillistä hämmentämistä, jossa käsitteen sharia todellinen merkitys haudataan sanahelinän alle. Suomen islamilaisen neuvoston brittiläisen vastineen Britannian muslimineuvoston propagandasivuilla sharia on selitetty kansantajuisemmin.

Sharia on järjestelmä, jolla johdetaan lakeja Koraanin ja profeetan Sunnan perusteella. Koraani on sellaisenaan Allahin sanaa ja tärkein opastuksen ja tulkintojen lähde. Profeetan esimerkki (Sunna) on toissijainen opastuksen ja tulkintojen lähde. Sunna sisältää profeetan sanoja ja tekoja. Sunna vahvistaa Koraanin tulkintoja tuomalla yksityiskohtaisempaa tietoa joihinkin käsitteisiin sekä laajentaa lakeja ja käytäntöjä. Se käsittää useita päivittäisen elämän aspekteja mukaan luettuna politiikka, talous, pankkitoiminta, liiketoiminta, sopimukset, perhe, hygienia ja sosiaaliset kysymykset.

Abdullah Tammen puolue sanoo edustavansa sunnalaista islamia. En usko, että puolue on kovasti eri mieltä yllä esitettyjen asioiden kanssa. Tavallisen vääräuskoisen kannattaa tietää, että islam määrittää säännöt kaikille elämänalueille Koraanista ja Sunnasta suoraan otettujen tai johdettujen tulkintojen perusteella. Toisin kuin Suomen islamilainen neuvosto väittää, sharia sisältää lakeja, jotka eivät ole yhteen sovitettavissa Suomen lain tai länsimaisen oikeuskäytännön kanssa. Täydellisimmässä muodossa shariaa sovelletaan Iranin ja Saudi-Arabian kaltaisissa maissa, joiden ihmisoikeustilanne on varsin kaukana länsimaisesta ihanteesta. Useimpien islamilaisten maiden perustuslait sisältävät viittauksen shariaan, eli säädettävät lait eivät saa olla ristiriidassa sharian kanssa.

Toisin kuin ministeri Thors väitti (ennen kuin korjasi tiedotteensa), sharia ei ole islamin vastainen vaan olennainen osa islamia. Uskontoonsa vakavasti suhtautuva muslimi haluaa elää sharian alaisuudessa, koska sharia-laki tulee suoraan Allahilta ja länsimaiset lait ovat puolestaan ihmisten säätämiä. Ne muslimit, jotka eivät kannata shariaa (heitäkin on runsaasti), eivät yleensä ole tunnollisia muslimeja, vaan heitä voi verrata lähinnä tapakristittyihin.

Suomen islamilainen neuvosto ei tiedotteessaan kerro, haluaako se shariaa Suomeen. Jos islamilaisen neuvoston jäsenet ovat uskovaisia muslimeja, he todennäköisesti haluavat. He eivät kuitenkaan sano tätä, koska se vahingoittaisi muslimien asemaa. Siksi he käyttävät muita keinoja asiansa edistämiseen toistaiseksi, kun muslimien määrä Suomessa on vielä suhteellisen pieni. Tilanne on toinen monissa muissa Euroopan maissa kuten Britanniassa, jossa Canterburyn arkkipiispa suorastaan vaati sharian nostamista brittiläisen oikeuskäytännön rinnalle.

Abdullah Tammi on puhunut asioista suoraan, islamilaisen neuvoston mielestä ilmeisesti liian suoraan ja ennen kaikkea liian aikaisin. Tällöin on vaarana, että vääräuskoinen enemmistö herää unestaan ja alkaa miettiä, mistä tässä islamissa oikeasti on kysymys. Siksi tarvitaan näitä tiedotteita, jotta tavallinen suomalainen saadaan uskomaan, että islam pyrkii pohjimmiltaan rauhanomaiseen rinnakkaineloon muiden uskontojen kanssa. Islamilainen neuvosto ei maininnut tiedotteessaan, olivatko Tammen vaatimukset islamin vastaisia. Minusta Tammen toivelistalla ei ole esiintynyt yhtäkään islamin vastaista asiaa. Ministeri Thors voi olla eri mieltä.

Tiedotteen viimeinen lause on paljon puhuva, koska siitä käy selkeästi ilmi, että neuvoston tavoitteena ei ole integroida muslimeja osaksi suomalaista yhteiskuntaa.

Mielestämme haasteena ei ole muslimien integroituminen, vaan heidän hyväksyminen täysimääräisinä yhteiskunnan jäseninä, sillä muslimit ovat todellisuudessa osa tätä yhteiskuntaa ja tulevat aina olemaan.

Muslimien integroituminen on haaste mille tahansa länsimaiselle demokratialle, ja joku voi väittää sitä mahdottomaksi tehtäväksi etenkin, jos muslimien lukumäärä kasvaa riittävän suureksi. Suomen islamilainen neuvosto ei koe integroitumista haasteeksi, koska se ei todennäköisesti edes tavoittele sitä vaan muslimeille asemaa erillisyhteisönä monikulttuurisessa yhteiskunnassa.

4 kommenttia:

meingott kirjoitti...

Halonen näyttää pällistelevän molemmassa kuva-galleriassa jotka löytyy sine:n sivuilta. Veikkaan, että Islamilainen puolue aiheuttaa harmaita hiuksia monelle liberaali-fasistille, samoin kun etuajassa aloitetut hyökkäykset yhteiskuntaa vastaan eri puolella eurooppaa.

Onneksi mm. Britannian lehdistö on vielä vapaa julkaisemaan tällaisia raportteja, kun on tämän päivän daily mailissa:

http://www.dailymail.co.uk/pages/live/articles/news/news.html?in_article_id=514523&in_page_id=1770&ct=5

Vasarahammer kirjoitti...

Tammen islamilainen puolue on lisäksi helppo maali, koska Tammelta puuttuu kritiikkiä estävä suojaväri.

Daily Mailin paperiversiossa on yleensä paljon luettavaa, enemmän kuin Iltasanomissa ja Iltalehdessä yhteensä. Hintakin on muistaakseni reilusti edullisempi.

ruttuvaari kirjoitti...

Kiitokset Vasarahammerille myös tästä analyysistä.

Hyvin perusteltu, pohdittu ja ajateltu puheenvuoro!

rv

Torquemada kirjoitti...

Kulttuuri perustuu yleensä uskontoon tai ideologiaan, jonka legitimiteetti on yhtä vahva, poikkeuksena nykyinen länsimainen kulttuuri, joka ei perustu mihinkään (Jukka Relanderin "kulttuuriton kulttuuri"). Länsimailla ei ole mitään keinoa reagoida esim. muslimien kulttuuriin, koska ei-kulttuuri ei voi asettaa itseään kulttuuria vastaan. Sivilisaatioiden sotaa ei ole. Siksi islam voittaa, kun Euroopan kulttuurityhjiö täyttyy.