perjantaina, maaliskuuta 05, 2021

Ovatko koronaviruksen torjuntatoimet pahempia kuin itse tauti?

 


Kun Suomen hallitus puuhaa kiristystoimia koronapandemian torjumiseksi, on syytä jälleen kerran kysyä, mitä kiristyksillä saavutetaan ja aiheuttavatko ne enemmän vahinkoa kuin itse tauti.

Vajaa vuosi sitten kirjoitin itse koronan torjuntoimista ja puolustelin epidemian tukahduttamista. Tässä vaiheessa voi sanoa, että tukahduttaminen epäonnistui täysin. Syynä tähän oli se, että epidemian tukahtumisen myötä rajoja avattiin ja ulkomaanmatkat sallittiin. Tämän seurauksena tauti palasi syksyllä Suomeen.

Toimenpiteet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi saattoivat aikanaan estää tehohoidon ylikuormittumisen. Toisaalta mitään muita tuloksia toimenpiteillä on vaikea nähdä.

Kun toimenpiteet osoittautuvat tehottomiksi, poliittiselle vallankäyttäjälle syntyy houkutus kiristää ruuvia eli lisätä yrityksiä ja yksityishenkilöitä koskevia rajoituksia. Juuri tätä Suomen hallitus on juuri nyt tekemässä. Etelä-Suome koskevat viimeisimmät rajoitukset löytyvät täältä. Rajoitukset ovat erittäin ankaria ja vaikeuttavat entisestään yksityisten yrittäjien toimintaa. Rajoitukset todennäköisesti johtavat yritysten konkursseihin ja työpaikkojen menetyksiin etenkin, jos ne jatkuvat pitkään.

Kiristäminen edellyttää myös viranomaisvaltuuksien kasvattamista ja kansalaisten perusoikeuksien rajoittamista. Vuosi sitten keväällä toteutettu Uudenmaan sulku rajoitti Uudenmaan asukkaiden liikkumisvapautta. Uudenmaan sulku lopetettiin melko pian luultavasti siksi, että se söi kohtuuttomasti poliisin resursseja.

Viranomaisten valtuuksista on syytä keskustella

Äskettäin poliisi kävi hakemassa iisalmelaisen yrittäjän kotoaan käsiraudoissa ja pakotti tämän tekemään koronaviruksen havaitsemiseksi ns. PCR-testin.

Tartuntatautilain mukaan Aluehallintovirastolla on oikeus järjestää työpaikalla pakollinen terveystarkastus, jos se on yleisvaarallisen tartuntataudin tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi välttämätöntä.

Tietysti voi kysyä, onko koronaviruksen aiheuttamassa infektiossa kyse yleisvaarallisesta tartuntataudista vai ei. Tauti ei pääsääntöisesti aiheuta vakavia oireita alle 50-vuotiaille eikä merkittävästi lisää kuoleman todennäköisyyttä alle 70-vuotiailla. Tautia voidaan kuitenkin perustellusti epäillä yleisvaaralliseksi.

Sen sijaan voidaan syystä kysyä, olivatko iisalmelaisnaiseen kohdistetut pakkokeinot välttämättömiä tartuntataudin leviämisen ehkäisemiseksi. Tähän vastaus on yksiselitteisesti, että pakkokeinot eivät olleet välttämättömiä. Poliisi olisi saanut tiedot tartuntaketjuista muutenkin.

Poliisin käytöstä kiinniottotilanteesta ja ylipäänsä ihmisen pakottamista vasten tahtoaan lääketieteelliseen kokeeseen voi perustellusti pitää eettisesti kyseenalaisena toimintana, josta siihen syyllistyneen poliisin pitäisi joutua henkilökotaiseen vastuuseen. Yksittäisen PCR-testin tuottama tieto ei voi olla niin tärkeä, että sitä varten henkilö viedään pakkokeinoja käyttäen sairaalaan, jossa hänelle tehdään testi ilman henkilön suostumusta. Näin on myös siksi, että PCR-testi on itsessään epäluotettava työkalu tartunnan havaitsemiseen. PCR-testi on testin kohteelle epämiellyttävä, koska siinä tungetaan esine syvälle nenäonteloon. Iisalmelaisnainen pelkäsi, että testi aiheuttaisi hänelle verenvuodon, joka olisi vaikea tukahduttaa.

Poliisin toiminta iisalmelaisnaisen kohdalla ei kestä eettistä tarkastelua. Ehkä siksi poliisi on lähtenyt selittelemään toimintaansa Iltalehdessä. Tutkinnanjohtaja Arto Elomaa esittää köykäisen perustelun pakkokeinojen käytölle. Hän rinnastaa iisalmelaisnaisen kiinnioton ja tahdonvastaisen testaamisen 90-vuotiaan heikkokuntoisen naisen vientiin sairaalaan:

Voin kertoa esimerkin: noin 90-vuotias, heikkokuntoinen naishenkilö pitää saada sairaalaan. Hän on vastentahtoinen eikä halua lähteä, mutta hänet on sinne vietävä. Sairaankuljetushenkilökunta ei voi ottaa naista kiinni vaan joutuu pyytämään toimivaltaisen viranomaisen virka-apua, tässä tapauksessa poliisin. Poliisi käy sitten nostamassa naisen ambulanssiin ja sitten jatkuu kuljetus. Eli vaikka olisi raavaita sairaankuljettajia niin tämä ei onnistu, vaan siinä on tällainen virka-apumenettely, jossa esteen poistaminen ja tämän tyyppiset asiat kuuluvat poliisin toimivaltaan”

Analogia ei toimi, koska pakkokeinoilla ei pyritty pelastamaan iisalmelaisnaisen henkeä vaan viemään tämä PCR-testiin, jota nainen ei halunnut. Kiinniotto tehtiin naisen lapsen nähden. Kuten aiemmin sanoin, yksittäinen PCR-testi ei voi olla niin tärkeä, että sen teettämiseen käytettäisiin pakkokeinoja. Poliisi luultavasti tietääkin tämän ja selittelee asioita lisää.

Poliisin mukaan nainen olisi epäiltynä lukuisista korona-altistumisista eli hän olisi tehnyt rikoksen. On todennäköisempää, että nainen on harjoittanut yritystoimintaansa tietämättä koronatartunnasta yhtään mitään. Poliisi siis yrittää tehdä naisesta rikollisen. Kun syyllinen on tiedossa, rikoskin keksitään.

Poliisi turvautuu spekulointiin yrittäessään perustella naisen pahuutta:

” Sanotaan näin päin että eilen paikallisen lääkärin alustava arvio oli 60, joista kymmenkunnalla on jo korona. Mahdollisesti lukuisia enemmän. Määrä on epämääräinen ja se tässä oli se pointti, että haluamme tämän mahdollisesti jopa tahallisen teon kautta estää tartuntaketjujen leviämisen. Poliisillakin on jo oma toimintavelvoite tämän vahingon estämiseksi. Suomi on ikääntynyttä ihmistä täynnä ja hänellä (epäillyllä) on myös siivousyritystoimintaa. Isomman vahingon ja vaaran välttämiseksi. Siellä saattaa olla heikkokuntoisia ihmisiä, joiden luona hän saattaa joutua käymään.”

Saattaa ja saattaa mutta yhtä asiaa siellä ei ole, nimittäin näyttöä rikoksen tapahtumisesta,vaikka Elomaa yrittää vihjailla naisen tartuttaneen ihmisiä tahallaan ja spekuloida tartuntojen määrällä.

Poliisi myös julkaisi naisen kuvan nettisivuillaan ja takavarikoi tämän puhelimen. Tähän kuulemma tuli ”tiettyjä tarpeita” sen jälkeen, kun nainen oli luovutettu terveydenhuoltoviranomaisten haltuun. Arto Elomaa esitti myös toisen perustelun puhelimen takavarikoinnille. Tämä kuulemma perustuu rikoksiin, joista naista epäillään. Kyseessä on virkamiehen väkivaltainen vastustaminen, joka tapahtui siinä vaiheessa, kun poliisit tunkeutuivat naisen asuntoon ja panivat tämän käsirautoihin. Kyseessä on prosessirikos, jota ei olisi tapahtunut, mikäli poliisit eivät olisi käyttäneet pakkokeinoja ja joka tulee yleensä ”kaupan päälle”, jos henkilön kiinniottamiseen käytetään pakkokeinoja.

Iisalmen tapahtumat kertovat poliisin brutalisoitumisesta, joka taas johtuu maassa vallitsevasta koronavirushysteriasta, jota media kauhutarinoillaan lietsoo. Poliisin vallan väärinkäyttö on pahinta maissa, joissa hallinto on autoritaarinen. Myös demokraattisissa maissa ylettömän tiukat sulut ja ulkonaliikkumiskiellot johtavat virkavallan ylilyönteihin. Tässä Britanniasta peräisin olevassa tapauksessa poliisi ahdistelee työmatkalla olevaa nuorta miestä koronaviruslainsäädännön perusteella. On perusteltua epäillä, että viranomaisten valtaoikeuksien lisääminen koronaviruspandemian varjolla lisää vallan väärinkäyttöä ja viranomaisten mielivaltaa. Iisalmen tapahtumien perusteella ei ole syytä olettaa, että suomalainen poliisi muodostaisi tässä suhteessa poikkeuksen.

Koronaporno

Tuolla nimityksellä voi kutsua valtamedian uutisointia, jossa mässäillään pandemialla. Valtamedian ansaintalogiikka perustuu pitkälti klikkauksiin. Siksi medialle syntyy houkutus liioitella viruksen vaarallisuutta ja näin pelotella ihmisiä myötämielisemmiksi tiukoille rajoituksille.

Lehdet julkaisevat myös päivittäin tilastoja tartunnoista, tehohoidossa olevista ja kuolleista. Tilastot omalta osaltaan pitävät ihmisten mielenkiinnon pandemiassa. Erityisesti tartuntojen suuri määrä herättää huomiota.

Todellisuudessa tartuntojen määrä on suurempi kuin vuosi sitten siksi, että nykyisin tehdään paljon enemmän testejä. Kun testataan, ”tartuntoja” löytyy. Sana tartunta on lainausmerkeissä, koska PCR-testin ilmoittama tartunta ei välttämättä johda taudin puhkeamiseen eikä aina ole tartunta ensinkään.

Vaikka maan hallitus ja valtion palkkalistoilla olevat asiantuntijat pelottelevat koronapandemian karmeuksilla, toistaiseksi ei ole syytä huoleeen. Tämän artikkelin kirjoittamishetkellä tehohoidossa on 39 ihmistä ja sairaalahoidossa 245 ihmistä. Tämä määrä ei millään voi oikeuttaa paniikkia ja tiukennuksia nykyisiin torjuntatoimiin. Siksi tulevaisuudesta pitää maalata kauhukuvia ja eri mutaatioita kuten ”brittivarianttia” hehkuttaa.

Yksi peruskeinoista lisätä ihmisten pelkoa ja tätä kautta klikkauksia on hehkuttaa koronaviruksen eri mutaatioita ja niiden väitettyä vaarallisuutta. Esimerkiksi tässä uutisessa Iltalehti selkeästi liioittelee koronaviruksen ns. ”brittimuunnosta”, joka kuulemma on selkeästi vaarallisempi kuin ns. ”perinteinen” koronavirus.

Todellisuudessa vaarallisuudesta ei ole selkeää näyttöä. Mediasta puhe brittivariantin vaarallisuudesta on kuitenkin levinnyt ja vakiintunut totuudeksi samoin kuin brittivariantin väitetty leviämisherkkyys.

Lisäksi tiettyjä maita käytetään tarkoitushakuisesti huonona esimerkkinä, koska niiden johto edustaa aatemaailmaa, josta valtamedia ei pidä. Näin on käynyt erityisesti Brasilian tapauksessa. Presidentti Bolsonaro hoitaa koronaa huonosti ja Brasiliasta tulee uusien koronavarianttien ”hautomo”. Bolsonaron kaltaisia moititaan mediassa, koska he eivät suosi tiukkoja liikkumisrajoituksia, joiden media olettaa aina olevan oikein.

Kautta koko koronapandemian valtamedia on antanut ymmärtää, että tiukat rajoitukset ovat lähtökohtaisesti hyvä asia. Karkeasti sanottuna se, että pelastetaan ikäihmisille ehkä yksi tai kaksi elinvuotta lisää kuin se, että rajoituksilla tuhotaan nuorempien sukupolvien elämä.

Uutismediasta saa käsityksen, että lockdownit toimivat ja että valtion määräämät rajoitukset ihmisten toimintaan suoraan vaikuttavat viruksen leviämiseen. Valtamedia ei koskaan ole kysynyt itseltään, mitä oheisvahinkoja tiukat rajoitukset aiheuttavat ja ovatko ne suurempia kuin rajoitusten oletetut hyödyt.

Pitkäkestoiset rajoitukset ovat historiallisesti ainutlaatuinen kokeilu, jota asiantuntijat eivät ole suosittaneet missään aikaisemmassa epidemiassa.

Lisää voi lukea tästä artikkelista, joka on kirjoitettu Yhdysvaltojen näkökulmasta. Siellä eri osavaltioiden tapa hoitaa pandemiaa poikkesi merkittävästi toisistaan. Suomessa rajoitukset eivät toistaiseksi ole olleet läheskään yhtä tiukkoja kuin Yhdysvalloissa tai Britanniassa. Esimerkiksi maskipakkoa ei ole täällä säädetty.

Suomen rajoitustoimet

Virusvariantit kelpaavat myös perusteluksi, kun hallitus suunnittelee viime kevään Uudenmaan sulkua kunnianhimoisempia liikkumisrajoituksia.  Pelkästään viimevuotinen Uudenmaan sulku työllisti poliisia merkittävästi.

” Uudenmaan eristys vaati viime keväänä yli 700 poliisin työvoiman ja virka-apua Puolustusvoimilta. Tiesulkuja pystytettiin 30 kappaletta.”

Käytännössä poliisi pysäytteli vuorokaudet ympäri autoja Suomen vilkkaimmalla moottoritiellä useiden viikkojen ajan. Moinen oli mielestäni valtavaa poliisin resurssien haaskausta, koska Uudenmaan sulku ei tuottanut mitään mitattavissa olevia tuloksia.

Jos nyt yritetään eristää useampi maakunta toisistaan, kuten hurjimmat visiot ovat, poliisin resurssit joutuvat oikeasti koetukselle. Kyseessä olisi paljon viime kevään sulkua mielettömämpi hanke.

Onneksi sentään koko Suomen kattava ulkonaliikkumiskielto tunnustetaan mahdottomaksi:

” – Jos ruvetaan eristämään maakuntien kokoisia alueita, resurssit riittävät ainoastaan pääväylille.

– Jos kävisi sellainen tilanne, että koko Suomessa otettaisiin jonkinlaiset liikkumis- tai oleskelurajoitukset käyttöön, raaka tosiasia on, että poliisilla putoavat hanskat hyvin nopeasti.”

Mikä sitten toimii?

Koronapandemia noudattaa melko selkeää kaavaa. Talvella ja alkukeväästä tartunnat lisääntyvät. Jossain vaiheessa, kun kevät muuttuu kesäksi tartunnat alkavat laskea ja kesän loppupuolelle tultaessa ne käytännössä loppuvat. Syksyn myötä alkaa uusi kierros alusta.

Käytäntö on osoittanut, että valtio ei voi pakkokeinoilla kovin paljon vaikuttaa viruksen leviämiseen. Siksi sitä ei kannata edes yrittää, jos virus on levinnyt laajalle. Parhaiten toimivia keinoja ovat ihmisten vapaaehtoisuuteen ja omaan terveeseen järkeen pohjautuvat keinot. Valtion pakkokeinoista on monesti enemmän haittaa kuin hyötyä, koska ne ajavat yrityksiä konkursseihin ja vahingoittavat yhteiskuntaa enemmän kuin suojelevat.

Johtavat poliitikot eivät sitä paitsi usko rajoitustoimiin edes itse. SDP:tä edustava liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka istui baarissa samaan aikaan, kun pääministeri Sanna Marin vetosi televisiossa suomalaisiin, jotta he vähentäisivät kontaktit minimiin ”vakavan” koronatilanteen vuoksi.

En moiti Harakkaa, vaikka tämän omat puolustelut (”Oli maski”, ”Olin jalan.) vaikuttavat huvittavilta.. Samanlaista käyttäytymistä on maailmalla nähty johtavilta poliitikoilta, jotka pakottavat kansalaiset elämään ankarien lockdown-sääntöjen alaisuudessa.

Sen sijaan, että hallitus miettisi tapoja rajoittaa kansalaisten elämää, sen kannattaisi alkaa miettimään, miten tästä kurimuksesta päästään pois ja milloin rajoituksia aletaan poistamaan. Onneksi tätä myös tapahtuu. Globaalisti tulisi myös miettiä, oliko tapa reagoida koronavirukseen turhan rankka. Oliko kyseessä ylireagointi? Kannattaako valtamedian kauhu-uutisointia käyttää päätöksenteon perustana? Olivatko koko väestöön kohdistuneet rajoitukset turhia? Joka tapauksessa rajoitukset ja kansalaisten pelottelu ovat ajaneet talouden kurimukseen ja tehneet kuluttajista varovaisia. Tämän tilanteen korjaaminen voi olla vaikeaa etenkin, jos talouskasvy pysyy edelleen olemattomana eikä taivaanrannassa näy valonpilkahduksia.

13 kommenttia:

Juha Kivela kirjoitti...

Suomessa harjoitettava rikollinen positiivinen iskee nyt kaikista julmimmin kantasuomalaisiin.

Erityisesti kantasuomalaiset lapset ja nuoret ovat nyt harjoitetun ihmisoikeusloukkausten kärsivin osapuoli.

Nyt kuntavaalien yhteydessä on tärkeää tuoda tämä julma rikos ihmisyyttä vastaan esille.

Korona erityisesti nosti tämän näkyväksi osaksi yhteiskuntamme vääristynyttä rakennetta. Nyt on aika aloittaa välttämättömät korjaustoimenpiteet.

Juha Kivela kirjoitti...
Blogin järjestelmänvalvoja on poistanut tämän kommentin.
Nimetön kirjoitti...

Tohtori Campbell muuten raportoi päivittäin koronasta; asiallinen ja hyvä lähde kaikkeen koronaan liittyvään. https://youtu.be/U3otWaBrvEc

Tupla-J kirjoitti...

On se kieltämättä hämmästyttävää, mihin ihmisten sietokyky, auktoriteettiusko ja mukautuvaisuus venyy mediassa paisutellun ja jossain määrin tavallista ilkeämmän influenssan takia.

Kun viruskanta on taas muuttunut, kuten se on tehnyt joka vuosi ennenkin, ollaan taas sulkemassa Suomi, siitäkin huolimatta, että tutkitusti lockdowneista ei ole minkään valtakunnan hyötyä.

Ei voi kuin ihmetellä tätä menoa. Ottaisivat sinkkiä ja D3-vitskua ja eläisivät normaalisti. Ovat halpoja, helposti saatavilla ja vahvistavat vastustuskykyä joka sortin flunssalle tujakasti.

Olavi Koskela kirjoitti...

"Tietysti voi kysyä, onko koronaviruksen aiheuttamassa infektiossa kyse yleisvaarallisesta tartuntataudista vai ei." Kysyä voi, mutta tartuntatautien luokittelua ei tehdä oman arvioinnin perusteella, vaan luokittelu annetaan yksikäsitteisesti valtioneuvoston asetuksessa (ajantasainen asetus on 146/2017, muutettu 69/2020, luokittelu 1 Luku 1 §, kohta 14) SARS ja MERS ja muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio).

Vasarahammer kirjoitti...

Tupla-J. "On se kieltämättä hämmästyttävää, mihin ihmisten sietokyky, auktoriteettiusko ja mukautuvaisuus venyy mediassa paisutellun ja jossain määrin tavallista ilkeämmän influenssan takia"

Kyllä Covid on erittäin vakava sairaus ikäihmisille mutta ei erityisen tappava nuoremmissa ikäryhmissä. Siksi suojelu olisi kannattanut kohdistaa riskiryhmille eikä vetää koko yhteiskuntaa mukaan tähän sirkukseen.

Kaikissa torjuntatoimissa pitäisi miettiä, ovatko torjuntatoimet itsessään suurempi ongelma kuin se, mitä yritetään torjua. Koronan osalta tämä keskustelu on käymättä enkä usko, että sitä käydään vaan sama toistuu uudelleen, kun seuraava hengitystieinfektio leviää ympäri maailmaa.

Tiukat lockdownit aiheuttavat enemmän ongelmia kuin ratkaisevat. Siksi niitä pitäisi välttää koronan kaltaisen helposti leviävän tartuntataudin torjunnassa. Toimiakseen edes joten kuten lockdownin pitää olla äärimmäisen tiukka ja aukoton. Lockdownien aiheuttama taloudelline tuho on karmeaa.

Olavi Koskela: " Kysyä voi, mutta tartuntatautien luokittelua ei tehdä oman arvioinnin perusteella, vaan luokittelu annetaan yksikäsitteisesti valtioneuvoston asetuksessa (ajantasainen asetus on 146/2017, muutettu 69/2020, luokittelu 1 Luku 1 §, kohta 14) SARS ja MERS ja muu uuden koronavirustyypin aiheuttama vaikea infektio)."

Kiitos, Olavi, tiedosta. Hallitus siis päättää, onko tauti yleisvaarallinen vai ei.

Kyse oli siitä, saako pakottaa testiin. Lain mukaan saa, jos tauti on yleisvaarallinen tai sellaiseksi tulkittava ja testi on välttämätön leviämisen estämiseksi. Minun tulkintani mukaan iisalmelaisnaiselle tehty PCR-testi ei ollut välttämätön leviämisen estämiseksi.

Jos nainen oli tartuttanut, kyseessä oli jo tapahtunut asia. Naisen kanssa tekemisissä olleet henkilöt saa kiinni ilmoituksella paikallislehdessä, Facebookissa tai missä tahansa. Siihen ei tarvita pakkokeinoja.

Nimetön kirjoitti...

Minua jotenkin häiritsee se, että missään ei kerrota sitä että kuka määräsi tämän naisen haettavaksi ja millä perusteella? Oliko kyseessä nimetön ilmianto, katellinen naapuri vai kuka. Ja kuka tämän pakkotestausmääräysen allekirjoitti. Jotenkin haisee virolaisen yritteliään naisen vainoamiselta ja nimeetömältä someöyhöttäjältä.
Huru-ukko

MikkoK kirjoitti...

Nyt uutisissa puhutaan tartunnan saaneista. Heidän määränsä on saatu kasvuun lisäämällä testauksia ja käyttämällä sopivan epätarkkaa testimenetelmää. Tietysti hallituksen kannalta ”suotuisaan” kehitykseen on vaikuttanut myös talvikausi, jolloin flunssat ovat yleisimmillään. Koronaan liittyy vahvoja taloudellisia ja poliittisia pyrkimyksiä, minkä vuoksi pelottelukampanjaa jatketaan.

Hallitus voi koronalla perustella haluansa siirtää valtaa ja rahaa EU:n käyttöön. Se voi siten edistää utopiaansa saattamalla Suomen tilaan, josta ei ole paluuta itsenäiseksi valtioksi. Hallitus voi myös propagandakoneistonsa avulla ylläpitää päättäväistä imagoaan, vaikka sen todellinen kyky hallita asioita on olematon. Se ilmenee mm. ministerien triggeröitymisherkkyydestä.

Kuten pääministeri Marin kirjoitti aikoinaan, tautihysterian perusteella voidaan käynnistää esim. rokotuskampanja, joka on lääketeollisuudelle kultakaivos. Tänä päivänä Marin on itse edistämässä kampanjaa, jollaista hän aikaisemmin arvosteli ankarasti. Tapahtui siis sama kuin ministeri Ohisalon kohdalla, joka paheksui muutama vuosi sitten poliittisten virkanimitysten kulttuuria. Nyt sisäministerinä Ohisalo on paljastunut poliittisten virkanimitysten henkilöitymäksi.

Kyse on isosta vallasta ja isoista rahoista. Kuinka paljon rahaa liikkuu kansallisille päättäjille maan ulkopuolelta julkisuuden ja verottajan ulottumattomiin? Veroparatiisitekniikka on jo tavallaan hyväksyttyä, kun valtiokin ostaa palveluja yrityksiltä, joiden voittoja ei päästä verottamaan. Bill Gates-tason vaikuttajille mojovatkin voitelurahat ovat pikku juttu sen rinnalla, kuinka kannattavia investointeja ne heille ovat. Tehokasta voitelua ovat myös vihjailut korkeista kansainvälisistä viroista. Siitä hyvänä esimerkkinä on Jyrki Katainen, joka lähti pääministerin paikalta Brysseliin saatuaan komissaari-tittelin. Johtajien historia osoittaa, että pahimmat heistä ovat valmiita vaikka uhraamaan oman kansansa henkilökohtaisen etunsa vuoksi. Presidentti Rytin tapaiset itsensä uhraajat ovat harvinaisia.

Qroquius Kad kirjoitti...

https://www.murha.info/rikosfoorumi/viewtopic.php?p=1137178#p1137178:

"Jos joku vielä ihmettelee miten Hitler pääsi aikanaan suureen kansansuosioon kyseenalaisista johtamismenetelmistään huolimatta, niin katsokaa peiliin. Nyt saadaan ihmiset kannattamaan kritiikittä tällaista, vaikka riskit ovat melkoisen olemattomia. Kohta tuleekin pakkopiikin vuoro, jos ei ota, niin poliisi vie piikille. Ihmiset tuomitsevat netissä kasvokuvien ja nimien perusteella. Sitten keksitään joku uusi "terveysuhka", kun tämä näytti toimivan näin hyvin, joku vähän vaarallisempi. Sitten sallitaankin jo uunitukset, eikä kansa vastusta.

Kannustan tekemään ohjeiden mukaan, mutta kyllä tässä on mopo pahasti karannut käsistä, jos miettii mitä poliisi ei muka ole saanut kertoa meille tiedotteissaan. Puhun todellisista kuolemanvaaroista kenenikäisille vaan."

Vasarahammer kirjoitti...

MikkoK: "Nyt uutisissa puhutaan tartunnan saaneista. Heidän määränsä on saatu kasvuun lisäämällä testauksia ja käyttämällä sopivan epätarkkaa testimenetelmää."

PCR-testi itsessään tuottaa paljon tartuntoja eli pelkästään testauksen lisääminen lisää tartuntoja. Vuosi sitten keväällä testeistä oli pulaa, joten testejä tehtiin paljon vähemmän.

Qroquius Kad: "Nyt saadaan ihmiset kannattamaan kritiikittä tällaista, vaikka riskit ovat melkoisen olemattomia. Kohta tuleekin pakkopiikin vuoro, jos ei ota, niin poliisi vie piikille. Ihmiset tuomitsevat netissä kasvokuvien ja nimien perusteella. Sitten keksitään joku uusi "terveysuhka", kun tämä näytti toimivan näin hyvin, joku vähän vaarallisempi.

Julkisuudessa on jo puhuttu, että lentoyhtiöt jatkossa vaatisivat rokotustodistuksen lennolle pääsystä.

Tästä Suomen viimeisimmästä kiristyksestä huomataan, millä mekanismilla kiristykset toimivat:

Tartuntoja on enemmän kuin odotetaan -> kiristetään toimia -> kiristykset eivät toimi -> jatketaan kiristyksten voimassaoloa -> tiukennetaan lisää jne.

Tämän toteutumiseen tarvitaan uskoa siihen, että valtio kykenee kontrolloimaan epidemian etenemistä kontrolloimalla ihmisiä. Näinhän se ei mene.

Nimetön kirjoitti...


Tervehdys Sledgehammer ja muut lukijat
Gentlemen.

Pari lyhyttä kommenttia.

Taiwanista yritettiin ilmoittaa WHOlle että heillä on todisteita viruksen siirtymisestä ihmisestä toiseen.
Joulukuun lopulla 2020.(tarkoittaa että se leviää ilmateitse)
WHO ei halunnut kuunnella koska on vain One-China.

He myöskin tiesivät jo tuolloin että viruksen alkukoodi on Wuhanista paljon etelämpänä.

Coronankaltaista virusta ei esiinny lähimainkaan Wuhania olevista lepakoista.
Mitenköhän se kuitenkin levisi Wuhanista
Paitsi että Wuhanissa sattuu olemaan kiinan suurin virustutkimuslaboratorio.

Suomessa puhuttiin jostain viruksen torjuntastrategiasta keväällä 2020.
Mitään strategiaa ei tietenkään ollut olemassa.

Verratkaa Singaporeen,siellä on ollut strategia alunalkaen.
He päivittelevät kun tartuntoja on muutama kymmenen päivässä.Väkiluku lähes sama kuin suomessa.
Ja asumistiheys varmaan tuhatkertainen.

Singaporessa on suhtauduttu hyvin maltillisesti rokotusten aloittamiseen.
Maltti on valttia joten suomen avuttomuus osuu vahingossa tällä kertaa.
Rokotteiden epäillään olevan syynä mutaatioihin jotka kuulostavat varsin pelottavilta.

Suomessa ei kyetty ainoan kansainvälisen lentokentän kontrollointiin.
Ei myöskään tautipesäkkeiden rajaamiseen.

Tämä maa on vihervassariämmien hallinnassa ja mikään ei toimi.
Jälkikäteen selvitellään että meillä on työryhmä ...

Rgds Gowdy_wink


Vasarahammer kirjoitti...

Gowdy_wink puhuu asiaa. Poimin muutaman.

Mitä tulee viruksen alkuperään, nähdyn kaltaista virusta ei esiinny Wuhanin torilla myytävissä lepakoissa vaan paljon etelämpänä.

Suomessa ei ole eikä ole ollut mitään strategiaa. Juuri tällä hetkellä muka jäljitetään tartuntaketjuja, vaikka homma on jo levinnyt käsistä.

Olen käynyt Singaporessa ja tiedän, että kaupunki on toimiva ja siisti etenkin verrattuna samoilla leveysasteilla oleviin muihin suuriin kaupunkeihin. Hallinto on autoritaarinen.

Suomi mukamas yritti tukahduttaa viruksen leviämistä mutta jätti muutamia kriittisiä kohtia avoimeksi (lentkokentät, Ruotsin raja, Vaasan lauttayhteydet jne. Nämä tekivät tyhjäksi tukahduttamisyritykset.

Tulevat kiristykset johtuvat luultavasti tarpeesta siirtää kunnallisvaalit tulevaisuuteen.

Rokotteista Pfizerin ja Modernan versiot ovat kokeellisia ja muokkaavat viruksen RNA-koodia.

Astra Zeneca ja Sputnik ovat "tavanomaisia" rokotteita. Näin olen ymmärtänyt.

"Tämä maa on vihervassariämmien hallinnassa ja mikään ei toimi." Toimimattomuus johtuu surkeasta perustuslaista, joka teki toimeenpanovallasta heikon.

Nimetön kirjoitti...

Raumalla telakan väestä 25% testatuista löytyi korona (ainakin yhdessä vaiheessa) Meteli oli sen mukainen. En huomannut yhtään huomiota sen suhteen, että sillä ei ollut nähtävästi mitään vaikutusta telakan toimintaan , että neljäsosa sairasti koronaa. Ennen testiä. Luulisi olevan hämmästyttävä huomio, että näin "vaarallista" sairautta ei kyetä huomaamaan telakan toiminnassa millään lailla vaikka neljäsosa sairastaa. Aivan kuin olisin ainakin Amerikan mantereelta jo kuullut sellaistakin läppää, että koska koronatoimilla on ollut niin positiivinen vaikutus tavallisen nuhan yms. räkätautien leviämiseen niin eikö olisi järkevää jatkaa tällä tavoin rokotusten jälkeenkin. En tiedä onko moista paskaa meillä vielä esitetty, mutta vastaus on EI. En suostu elämään moisessa maailmassa.