lauantaina, lokakuuta 06, 2007

Väärinkäsityksiä islamista

Britanniassa on meneillään kampanja, joka pyrkii kiillottamaan islamin kuvaa ihmisten silmissä. Iskulauseella ”Proud to be British Muslim” kulkevan kampanjan järjestäjien mukaan monet britit yhdistävät islamin terrorismiin. Brittiläisen muslimijärjestön Muslim Council of Britainin pääsihteeri Muhammad Abdul Bari sanoi: ”Kyseessä on muslimien hiljaisen enemmistön urhea yritys tulla esiin ja haastaa islamofobia, jota esiintyy osassa mediaa.”

On ironista, että kampanjaa mainostetaan juuri sellaisissa busseissa, jollainen räjäytettiin osana Lontoon terrori-iskuja 7.7.2005. Jihadwatchin Robert Spencer on kommentoinut kampanjaa Hot Air –videoblogissa. Kampanjan tavoitteena on kiinnittää huomiota negatiivisiin käsityksiin ja stereotypioihin islamista ja brittiläisistä muslimeista. Kampanjaan sisältyvässä viiden kohdan ohjelmassa on ykkösenä taistelu islamofobiaa vastaan, mikä kertoo, että kampanjan järjestäjien mielestä muslimen ongelmat johtuvat ensisijaisesti ei-muslimien ennakkoluuloista ja vihasta muslimeita kohtaan.

Robert Spencer puolestaan esitti videobloginsa päätteeksi oman viiden kohdan ohjelman, jolla islamofobia saadaan katoamaan. Spencerin mukaan islamofobia häviää, jos muslimit

- keskittyvät karsimaan joukostaan väkivaltaiset äärimuslimit
- tuomitsevat kaikenlaiset, myös rauhanomaiset yritykset saattaa sharia-laki voimaan ei-muslimien hallitsemissa yhteiskunnissa (Kuuleeko Abdullah Tammi?)
- opettavat toisille muslimeille rauhanomaista ja tasa-arvoista rinnakkaineloa ei-muslimien kanssa
- opettavat muslimit vastustamaan väkivaltaista jihadia ja islamin ylivaltapyrkimyksiä moskeijoissa ja koraanikouluissa
- pyrkivät yhdessä länsimaiden turvallisuusviranomaisten kanssa etsimään ja pidättämään väkivaltaiset jihadistit.

Mitä väärinkäsitykset oikeasti ovat?

Islam is Peace –kampanjan sivustolta löytyy myös tietoa islamista. Siellä olevan kohdan Misconceptions inspiroimana minä teen oman lyhyen listan väärinkäsityksistä, joita ei-muslimeilla on islamista.

1. Islam on rauhan uskonto

Ensinnäkin sana islam ei tarkoita rauhaa, kuten monet muslimit ja islamin puolustelijat yrittävät selittää, vaan alistumista Allahin tahtoon. Islam ei ole rauhan uskonto, jos rauhalla tarkoitetaan rauhanomaista ja tasa-arvoista rinnakkaineloa ei-muslimien kanssa. Muslimit ovat lähtökohtaisesti parempia ihmisiä kuin uskottomat ja täten oikeutettuja hallitsemaan. Islam on rauhan uskonto, jos rauhalla tarkoitetaan islamin lopullista tavoitetta eli sitä, että maailmassa ei enää palvota muuta jumalaa kuin Allahia. Tiellä kohti lopullista päämäärää monet ei-muslimit saavat tuntea, mitä on hautausmaan rauha.

2. Jihad tarkoittaa ihmisen sisäistä kamppailua pahaa vastaan

Historiallisesti jihad on merkinnyt pääsääntöisesti pyhää sotaa islamilaisen järjestyksen levittämiseksi. Se tarvittava sisäinen kamppailu on ehkä ollut samanlainen kuin Adolf Hitlerillä tämän kirjoittaessa Mein Kampf –teoksensa.

Islam is Peace –sivustolla todetaan, että jihad tarkoittaa myös pyrkimystä parantaa elämän laatua yhteiskunnassa ja taistelua sortoa, epäoikeudenmukaisuutta ja tyranniaa vastaan. Tämä lause saattaa tuntua hyvältä maailman epäoikeudenmukaisuudesta huolestuneen tiedostavan vasemmistolaisen silmissä, mutta kannattaa ensin miettiä, mitä sanat sorto, epäoikeudenmukaisuus ja tyrannia tarkoittavat islamilaisesta näkökulmasta. Karkeasti sorto on sitä, kun joku kehtaa vastustaa islamin etenemistä. Epäoikeudenmukaisuus puolestaan vallitsee, jos lainsäädäntö perustuu muuhun kuin Allahin lakiin. Tyrannia puolestaan tarkoittaa hallintoa, joka ei perustu islamiin. Luonnollisesti elämän laatu paranee, mitä enemmän islamia yhteiskunnassa on.

Islamilaisesta näkökulmasta taistelu sortoa, epäoikeudenmukaisuutta ja tyranniaa vastaan voi myös tarkoittaa pyrkimystä korvata liberaali demokratia sharia-lakiin perustuvalla islamilaisella yhteiskunnalla.

3. Islam ei levinnyt miekkalähetyksellä

Jaakko Hämeen-Anttila toteaa tämän kirjoittamassaan Islamin käsikirjassa. Tässäkin kyse on semantiikasta. Koraanissa käsketään taistelemaan ”kirjan kansoja” eli juutalaisia ja kristittyjä vastaan, kunnes nämä kääntyvät islamiin tai tunnustavat islamin vallan ja alistuvat maksamaan veroa. Muille kuin kirjan kansoille tarjolla oli vain kääntymys tai kuolema.

Arabit valloittivat 600-luvulla laajoja alueita, joilla asui enimmäkseen juutalaisia ja kristittyjä. Heitä ei pakotettu kääntymään islamiin, vaan he saivat elää muslimien hallitsemilla alueilla toisen luokan kansalaisina eli dhimmeinä. Hämeen-Anttila katsoo sen, että ”alueiden islamisoituminen kesti vuosisatoja”, osoittavan miekkalähetys-hypoteesin pätemättömyyden. Islam ei kuitenkaan olisi etenkään alkuaikoina levinnyt ilman miekkaa, joten Hämeen-Anttilan tapaa tulkita miekkalähetys-sanaa voidaan pitää hyväntahtoisena ja jopa apologeettisena.

4. Fundamentalismi on paha asia uskonnosta riippumatta

Tämä käsitys on yleinen etenkin ateistien tai uskontoon välinpitämättömästi suhtautuvien keskuudessa. He usein pitävät kaikkia uskontoja taikauskona ja uskovaisia yksinkertaisina hölmöinä. Ei ole väliä, mitä uskontoa tunnustaa, vaan voimakas usko yliluonnolliseen on sinänsä pahasta.

Kuitenkin uskonnot opettavat erilaisia asioita, ja kiihkeästi islamiin uskova ns. fundamentalisti on erilainen kuin harras kristitty, joka ehkä uskoo kreationismiin tai Pyhän Hengen parantavaan voimaan. Ensinnäkin harras kristitty tuskin hyväksyy väkivaltaa oman uskonsa levittämiseksi. Vaikka kristinuskon historiassa on harrastettu miekkalähetystä, kristinuskon doktriinista ei löydy tukea miekan käytölle. Sen sijaan islamin pyhä kirja Koraani sisältää useita avoimia kehotuksia taistella vääräuskoisia vastaan.

Lisäksi muslimi, joka ei pidä Koraania sellaisenaan ja kirjaimellisesti jumalallisena ilmestyksenä, ei ole oikea muslimi ensinkään. Uuden Testamentin evankeliumit puolestaan ovat nimiensä (Matteus, Markus, Luukas ja Johannes) perusteella ihmisen kirjoittamia joskin jumalallisen johdatuksen inspiroimina. Lisäksi tiedämme, että Raamattuun sisällytettävät evankeliumit valittiin aikanaan kirkolliskokouksessa, joten mistään puhtaasta Jumalan sanasta ei Raamatussa ole kyse.

On täysin perusteltua väittää, että islamilainen fundamentalismi on vaarallisempaa ei-muslimeille kuin kristitty fundamentalismi ei-kristityille.

5. Islam ei tue terrorismia

Vaikka kaikki islamilaiset terrorismit ilmaisevat motiivinsa ja inspiraationsa islamilaisin termein, monet yhä kuvittelevat, että terrorismi ja itsemurhapommitukset ovat oikeasti islamin vastaisia. Islam is Peace –sivustolla siteerataan Koraania ja sanotaan: ”Islamin mukaan syyttömän tappaminen on selkeästi laitonta.”

Tässäkin tapauksessa pitää mennä sanojen taakse ja etsiä merkityksiä. Miten määritetään syytön? Jihadistien mielestä ei-muslimi ei lähtökohtaisesti voi olla syytön, koska hän ei tunnusta islamia. Jos terroristi kuolee itsemurhaiskussa, hän ei tee itsemurhaa, joka on islamin mukaan väärin. Sen sijaan hän kuolee osana jihadia, mikä on ainoa varma tie suoraan paratiisiin. Jos terroristi tappaa vahingossa syyttömän muslimin, tämä pääsee myös marttyyrina suoraan paratiisiin.

6. Ongelmat loppuvat, jos islamilaisen maailman konfliktit saadaan rauhoitettua

Jos Israelin ja palestiinalaisten välinen konflikti saadaan selvitettya ja länsimaat, eritoten Yhdysvallat, lopettavat sekaantumisensa islamilaisten maiden asioihin, terrorismi loppuu ja länsimaat voivat elää rauhassa islamilaisten maiden kanssa. Tämä käsitys on erittäin yleinen vasemmistolaisten keskuudessa.

Länsimaita ei kuitenkaan voi syyttää yrityksen puutteesta, sillä rauhaa Israelin ja palestiinalaisten välille on tosissaan yritetty hieroa jo pitkään. Vaikka rauha joskus saataisiinkin aikaiseksi, on haihattelua väittää, että ongelmat loppuisivat siihen. Jos provinsiaalisessa tanskalaislehdessä julkaistut pilakuvat riittävät ärsyttämään maailman muslimeja, voidaan perustellusti todeta, että pelkkä länsimainen sananvapaus sinänsä on loukkaus islamia kohtaan.

Sitä paitsi muslimiterroristit eivät vihaa länsimaita sen takia, että Yhdysvallat sotii Irakissa tai että tanskalaislehdessä julkaistaan julkeita pilakuvia profeetta Muhammadista. He vihaavat länsimaita sen takia, että länsimaat estävät terroristeja toteuttamasta tavoitettaan eli Atlantilta Tyynelle merelle ulottuvaa islamilaista kalifaattia. He vihaavat länsimaalaisia siksi, että me emme ole muslimeja. He ovat myös turhautuneita siitä, että islamilainen maailma on sotilaallisesti heikko ja länsimaat siihen nähden sotilaallisesti ylivoimaisia.

Väärinkäsityksiä on toki muitakin, mutta kirjoittelen niistä joskus lisää myöhemmin. Lopuksi kehotan tutustumaan Islam is Peace –kampanjan sivustoon, mikäli vatsa kestää.

1 kommentti:

Kumitonttu kirjoitti...

Eilisessä läpyskässä oli Sylvia Akarin ja jonkun iranilaisen tohtorismiehen varoituksen sana kirjoitettu islsmilaisen ääriliikkeen aktivoitumisesta Suomessa.