maanantaina, toukokuuta 26, 2008

Kansan vihollinen

Kun rakennetaan ihanneyhteiskuntaa, asiat eivät aina etene suunnitelmien mukaan. Tulee epäonnistumisia ja niille tarvitaan selitys. Koska vallitsevan ideologian mukaan ihanneyhteiskunnassa ei kerta kaikkiaan voi olla vikaa, epäonnistumiselle tarvitaan joku muu selitys. Tarvitaan vihollinen, joka toiminnallaan estää ihanneyhteiskunnan toteutumisen.

Työläisten ja talonpoikien valtio

Neuvostoliitto oli teoriassa työläisten ja talonpoikien eli lyhyesti kansan hallitsema valtio toisin kuin kapitalistiset länsimaat. Jos joku uskalsi vastustaa neuvostovaltaa, hän vastusti samalla kansaa eli oli kansan vihollinen, vrag naroda (враг народа). Vaikka oikeat viholliset lopulta katosivat kommunistivallan säälimättömän terrorin ansiosta, kansan vihollinen käsitteenä ei kadonnut minnekään. Kansan vihollista tarvittiin pelon lietsomiseen, jotta kukaan ei vahingossakaan asettaisi kyseenalaiseksi uutta ihanneyhteiskuntaa ja tietä, joka vääjäämättömästi johtaa sitä kohti.

Stalinin Neuvostoliitossa kansan vihollisen käsitettä hyödynnettiin vallan lujittamiseen, mutta sitä on samassa tarkoituksessa käytetty myös muualla. Kansan vihollinen on välttämätön, jos ihmisille halutaan perustella yhteiskuntamalli, jota he eivät muuten välttämättä kannattaisi. Kansan viholliselle koituvat rangaistukset eivät demokraattisissa länsimaissa ole yhtä brutaaleja kuin gulag mutta kansan vihollista ei missään tapauksessa voi jättää rankaisematta.

Euroopan Unionin jäsenmaa Suomi ei (ainakaan vielä) ole totalitaarinen diktatuuri kuten Stalinin Neuvostoliitto. Suomessa kansan vihollisia ei lähetetä maan syrjäisiin kolkkiin piikkilanka-aitojen ympäröimille leireille. Silti Suomessakin rakennetaan ihanneyhteiskuntaa, joka on luonteeltaan monikulttuurinen. Viimeistään viime viikolla järjestetty Presidenttifoorumi varmisti, että monikulttuurisen yhteiskunnan rakentamisella on valtion ylimmän johdon siunaus. Monikulttuurisuus on valtion virallista politiikkaa ja sen lisäksi historiallinen välttämättömyys kuten sosialismi Neuvostoliitossa.

Rasisti on kansan vihollinen

Monikulttuurisessa yhteiskunnassa elää useita eri kulttuureja harmonisesti rinnakkain. Luonnollisesti kaikki rinnakkaiset kulttuurit ovat samanarvoisia eikä yksikään kulttuuri ole toista parempi. Kantaväestön edustama kulttuuri tietysti hallitsee, koska kantaväestöä on lukumääräisesti enemmän kuin vähemmistöjen edustajia. Koska pyrkimys on kaikkien kulttuurien tasa-arvoon, kantaväestön edustama valtakulttuuri pitää mitätöidä ja osoittaa jos ei huonommaksi kuin muut niin ainakin huonommaksi, kuin se todellisuudessa on.

Vastaavasti vähemmistökulttuurit esitetään alkuperäisinä, alkuvoimaisina ja siloiteltuina. Niitä ylistetään ja niiden suhteellisesti heikomman aseman syyksi esitetään valtaväestön harjoittama syrjintä. Tästä syrjinnästä voidaan kuitenkin päästä eroon voimakkaan asennekasvatuksen avulla. Valtaväestön piilorasismi on tärkein syy, miksi vähemmistöt eivät nouse ansaitsemaansa kukoistukseen. Rasistinen rikollisuus lisääntyy jatkuvasti, mutta suuri osa rasistisesta rikollisuudesta ei paljastu koskaan. Tätä vielä paljastumatonta rasismia vastaan tarvitaan tehokkaita keinoja viranomaisille, jotta he voivat puolustaa ihmisten arjen turvallisuutta.

Rasisti on paha ihminen, joka ei kannata uutta ihanneyhteiskuntaa. Rasismia esiintyy monessa muodossa. On avointa syrjintää, kulttuurirasismia, uskontorasimia ja kavalia piilorasisteja, jotka pyrkivät saamaan muukalaisvastaiset näkemyksensä valtavirtaan. Katalat piilorasistit käyttävät hyväkseen ihmisten maahanmuuttajien määrään kohdistuvaa huolta kylvääkseen vihaa ja epäluuloa ulkomaalaisia kohtaan.

Monikulttuurisen yhteiskunnan myyttinen vihollinen on alaluokkainen kalju skinhead, jonka häpeämätön muukalaisvastaisuus, natsismin ihannointi ja holokaustin kieltäminen uhkaavat kansallista turvallisuutta. Alaluokkaista skinheadia pahempi on vain nettirasisti eli netsi, joka hyödyntää internetin mahdollisuuksia pahan sanomansa levittämiseen. Siksi on aivan ehdottoman välttämätöntä saada nettirasismi kuriin, mikä tarkoittaa samoja keinoja kuin lapsipornon vastaisessa taistelussa. Nettirasisteja on rankaistava ja heidän kirjoituksensa on hävitettävä, koska ne aiheuttavat ahdistusta ja vaarantavat arjen turvallisuuden. Nettirasisti on kansan vihollinen. Jos nettirasismi saadaan kuriin, mikään ei estä matkaa kohti uutta ihanaa monikulttuurista yhteiskuntaa.

1 kommentti:

IDA kirjoitti...

Olisi kiva olla kärpäsenä katossa kun saamelaiskäräjät, romanifoorumi ja Suomen islamilainen neuvosto neuvottelisivat saamelaiskielten asemasta ja Lapin maankäyttöoikeudesta.

Mitä valtakulttuuri oikeastaan tekee siinä välissä sotkemassa? Ja toisaalta monikulttuurisessa valtiossa mitään valtakulttuuria ei ole.