torstaina, elokuuta 25, 2011

Sallittua vihapuhetta


Sanasta vihapuhe on tullut alkavan syksyn muoti-ilmiö. Sitä käyttävä osoittaa muille kuuluvansa suvaitsevaisiin ja edustavansa älyllistä eliittiä. Toisaalta vihapuhe voi olla myös hyväksyttyä ja suorastaan hyveellistä. Tämä on kuitenkin riippuvainen siitä, kuka on vihapuheen kohteena.

Blondi ajattelija

Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstan kirjoituksista löytyy usein sallittua vihapuhetta. Viimeksi Jemima Repo -niminen nuori politiikan tutkija kertoi äärioikeistonajatuksista. Jemiman mukaan naisviha kytkeytyy äärioikeistolaiseen ajatteluun:

”Äärioikeistolaiset ajattelevat, että vain perinteinen patriarkaalinen yhteiskunta voi taata Euroopalle heidän ajamansa rodullisesti ja kulttuurisesti yhtenäisen tulevaisuuden, jossa naiset synnyttävät "puhdasrotuisia" lapsia ja miehet tekevät "miesten työt".”

Jemiman väite on argumenttina puhdas olkiukko ja peitelty natsikortti. Jemima myös vääristelee norjalaisen bloggari Fjordmanin sanomisia. Jemiman mukaan:

”Fjordman katsoo naisten ja feministien toimivan järjenvastaisesti ja olevan herkkätunteisia sekä väittää tämän olevan yksi syy Euroopan "itsetuhoiseen maahanmuuttopolitiikkaan".”

Fjordman on kyllä kirjoittanut miesten ”feminisoinnista” ja siitä, kuinka feministit pyrkivät esittämään miesten perinteiset maskuliiniset hyveet kielteisessä valossa. Löysin pikaisella googletuksella yhden Fjordmanin artikkelin, jossa hän arvosteli länsimaista feminismiä. Fjordman sanoo:

”Länsimaiset feministit ovat kehittäneet uhriutumiskulttuurin, jossa poliittista valtaa hankitaan pönkittämällä statusta uhrihierarkiassa. Monella tapaa tämä on poliittisen korrektiuden ydin. He ovat myös vaatineet ja onnistuneet vaatimuksissaan kirjoittaa historia uudelleen korjatakseen väitetyn puolueellisuuden historiankirjoituksessa. Heidän maailmankuvansa on päässyt koulujen opetusohjelmaan. He ovat käytännössä saavuttaneet hegemonian tiedotusvälineissä ja onnistuneet leimaamaan arvostelijansa ”kiihkoilijoiksi”. He ovat myös onnistuneet muuttamaan käyttämäämme kieltä, jotta se olisi vähemmän loukkaavaa. Radikaalit feministit ovat poliittisen korrektiuden etujoukkoa.”

Fjordmanin mukaan muslimien ovat tulleet lännessä valmiiseen pöytään ja löytäneet oman asemansa uhrihierarkiassa. Muslimimiehet voivat olla patriarkaalisia sikoja mutta he ovat yhtä lailla sortavan valkoihoisen heteromiehen uhreja. Fjordman myös siteeraa amerikkalaista Phyllis Chesleriä, joka kirjassaan ”Death of Feminism” sanoo, että liian monista länsimaisista feministeistä on tullut ”pelkurimaisia laumaeläimiä ja synkkiä totalitaristisia ajattelijoita”.

Jemima Revon artikkeli osoittaa Fjordmanin väitteen todeksi. Hänen kelvoton kirjoituksensa kelpasi maan johtavan päivälehden mielipidesivulle.

Suosittelen myös lukemaan Henry Laasasen vastineen Jemima Revon kirjoitukseen. Siinä Laasanen toteaa:

”Islamvastaisten tahojen keskeinen argumentti on islamin epätasa-arvoisuus naisia kohtaan...”

”Äärioikeisto on voimakkaan feminismivastaista, mutta eivät he turvaudu argumentaatiossaan naisvihaan, vaan naisten puolustamiseen. Feminismivastaisuus on eri asia kuin naisviha.”

Tanskalainen Lars Hedegaard on myös ihmetellyt, miksi naiset usein kannattavat puolueita, jotka haluavat lisätä maahanmuuttoa islamilaisista maista. Hedegaardin mielestä naiset eivät hyväksy muslimien maahanmuuttoa naiiviuttaan tai ideologisista syistä. Hedegaard väittää provokatiivisesti:

”Kun naiset avaavat tietä sharialle, he haluavat sitä. He eivät halua vapautta, koska he pitävät alistumisesta ja alistamisesta.”

Hedegaardin väite ei tietysti pidä paikkaansa useimpien länsimaisten naisten tai edes feministien osalta. Ruotsissa haastateltiin islamiin kääntyneitä länsimaalaisia naisia. Haastattelujen perusteella käännynnäiset ovat mieltyneitä islamilaiseen perhekäsitykseen, jossa miehen tehtävänä on olla järkevä ja looginen, kun taas nainen on tunteellinen ja huolehtiva. Tämä tarkoittaa, että naisen tehtävä on huolehtia lapsista ja kodista, kun taas mies tekee työtä ja tuo leivän pöytään.

Jemiman tarkoituksena ei tietysti ollut analysoida ”äärioikeiston” ajattelua vaan pelkästään heittää kuraa ”hyvien vihollisten” päälle. Tämä paljastuu hänen kirjoituksensa viimeisestä kappaleesta:

”Rasismi, jonka varaan äärioikeistolainen ajatusmaailma nojaa, on kytkeytynyt vahvasti moneen muuhun viha-aatteeseen, eikä sitä vastaan voi kamppailla puuttumatta äärioikeiston naisvihaan ja antifeminismiin. Ne ovat vaarallisia aatteita, joista täytyy sanoutua irti samaan tapaan kuin rasismista.”

Feminismi itsessään on viha-aate, mutta siinä viha on sosiaalisesti hyväksyttyä, koska se kohdistuu ”hegemoniseen heteropatriarkaattiin”. Äärioikeistolaiset ovat hylkiöitä, jotka voidaan huoletta liittää kaikkeen mahdolliseen vihaan, koska se palvelee feminismiä. Totuudesta ei niin tarvitse välittää.

Kansallislaulun vaarat

Heteropatriarkaatti uhkaa myös koululaisia ainakin dosentti Taru Leppäsen mukaan. Hän väittää, että erityisesti isänmaalliset laulut voivat sisältää läheisesti vihapuhetta muistuttavia piirteitä.

Leppänen myös toteaa, että suomalaisuuden esittäminen maskuliinisena ja sen kytkeminen väkivaltaan ei edistä peruskoulun opetussuunnitelman toteutumista. Iltalehden mukaan:

”Peruskoulun opetussuunnitelman arvopohjana ovat muun muassa ihmisoikeudet, tasa-arvo, demokratia ja monikulttuurisuuden hyväksyminen.”

”Leppänen esittää ongelmaan ratkaisuksi, että musiikin oppitunneilla ja oppikirjoissa nostettaisiin nationalismin, sukupuolen ja väkivallan teemoja esille ja käsiteltäisiin niitä kriittisesti oppilaiden kanssa.”

Kaikki totalitaristiset ideologiat pyrkivät vaikuttamaan lapsiin eikä Leppäsen edustama radikaali feminismi poikkea muista vastaavista edukseen. Tosin useimpien tavallisten suomalaisten mielestä Leppäsen mielipiteet kertovat vakavasta vieraantumisesta todellisuudesta. Kuitenkin Leppänen on saanut Suomen Akatemialta apurahaa omiin tutkimuksiinsa.

Leppänen on tutkinut akatemian rahoituksella ”Sukupuolten tuottamista lasten kulttuureissa”. Nimimerkki Tiedemies oli omassa kirjoituksessaan lievästi närkästynyt tästä ja kysyy mielestäni aiheellisesti, mitä yhteiskunnallista tarkoitusta lopultakin palvelee se, että tällaista tutkimusta rahoitetaan.

Kansallisen identiteetin murtaminen

Yritän vastata tähän kysymykseen. Sukupuoliroolit ja perinteinen kansallinen identiteetti koetaan tietyissä poliittisissa ja akateemisissa piireissä uhaksi suvaitsevaisuudelle ja monikulttuurille. Tämä on itse asiassa ilmaistu jo peruskoulun opetussuunnitelmassa, jossa pyritään edistämään ihmisoikeuksia, tasa-arvoa, demokratiaa ja monikulttuurin hyväksymistä.

Siksi häiritsevästä maskuliinisväritteisestä kansallisesta identiteetistä pyritään pääsemään eroon. Erityisesti Perussuomalaisten suuri kannatus koetaan uhaksi.

Tästä syystä Suomen Akatemia valitsi Inari Sakki (o.s. Mattsson) -nimisen tutkijan akatemiatutkijaksi, joka saa akatemialta palkkaa ja tutkimusrahoituksta. Sakin tavoitteena on tutkia ansallisia historiakäsityksiä, kollektiivisia tunteita ja äärioikeiston kannatusta. Helsingin Yliopiston sivuilta käy ilmi, miten Sakki aikoo toteuttaa tutkimuksensa:

”Kokeellisessa tutkimuksessa suomalaisille esitetään esimerkiksi muistoja toisen maailmansodan aikaisista Karjalan nälkäleireistä ja ruotsalaisille Ruotsin natsiyhteyksistä ja pakkosterilisaatioista.”

Tästä tulee ensimmäisenä mieleen Stanley Kubrickin elokuva Kellopeli Appelsiini, jossa päähenkilöä yritettiin vieroittaa väkivallasta pakottamalla hänet katsomaan väkivaltaa valkokankaalta.

Yliopiston sivuillla kerrotaan myös, mistä esikuvat löytyvät:

”Muun muassa Saksassa tehtyjen tutkimusten perusteella voidaan olettaa, että tällainen manipulaatio herättää kollektiivisia häpeän ja syyllisyyden tunteita, joilla on Sakin mukaan yhteys myönteisempiin käsityksiin ulkoryhmiä – esimerkiksi maahanmuuttajia – kohtaan.”

Suomalaisista siis yritetään väkisin tehdä suvaitsevaisia samantapaisilla keinoilla, joilla saksalaisia on yritetty saada ja osin saatukin tuntemaan syyllisyyttä natsismista ja häpeämään omaa historiaansa. Jo klisheeksi muodostunut orjalaivojen terva ei siis enää riitä, vaan tuleville koululaisille pyritään esittämään Suomen historia negatiivisessa valossa, jotta he olisivat suvaitsevaisia ja suhtautuisivat myönteisesti maahanmuuttajiin.

Väärää tietoisuutta siis pyritään tosissaan kitkemään. Vastauksena Tiedemiehen retoriseen kysymykseen sanon, että sekä Sakin että Leppäsen tutkimukset palvelevat valtion virallista politiikkaa eli ovat yhteiskunnallisesti perusteltavissa. Kokonaan toinen asia on, ymmärtääkö tavallinen suomalainen, että hänen maksamiaan verorahoja käytetään mitätöimään asioita, joita hän mahdollisesti pitää arvokkaina ja kunnioitusta ansaitsevina.

12 kommenttia:

Yrjöperskeles kirjoitti...

Jälleen kerran: ikäviä palasia koottu osuvaksi paketiksi. Kiitos siitä.

Tiedemies kirjoitti...

Sakin tutkimus voi tällaista tavoitetta palvellakin, koska sen kuvauksen perusteella se on (tietyssä mielessä) oikeaa tutkimusta. Sen eettinen puoli on tietysti eri asia, enkä siihen tässä kommentissani puutu. [Mainitsen kuitenkin, sivumennen sanoen, etten sitä hyväksy, jottei asia jäisi painamaan tämän kommentin tulkintaa liiaksi]

Sensijaan Leppäsen, kuten myös muidenkin gender/tms- tutkijoiden "tutkimus" ei sisällä mitään arvokasta tiedollista ulottuvuutta. Metodina näyttäisi olevan se, että päätetään ilmiön olemassaolo, ja sitten luetaan tai kuunnellaan laulujen sanoja, kunnes on keksitty miten ne tätä ilmiötä edustavat. Tämä on metodiltaan täysin yhtenevä horoskooppien laatimisen kanssa, sillä erotuksella, että horoskoopin tekijä sentään ottaa jotain tulkintoja taulukosta sen mukaan, miten tähdet ja planeetat oikeasti liikkuvat. Naistutkijat eivät piittaa tuon taivaallista tosiasioista.

Trie Trei kirjoitti...

Aiheeseen etäisesti liittyen: Sinun puolestas elää ja kuolla. Suomen liput, nationalismi ja veriuhri 1917-1945

Kari kirjoitti...

Vihapuhe on aina ollut äärivasemmiston arsenaaleihin kuulunut työkalu, kuten feminismi, erilaiset "tasa-arvot" ja "ihmisoikeudetkin".

Aivan erityisesti muslimit ja kaiken sortin sosialistit, sekä heitä tukeva media ovat siinä kunnostautuneet

Jopa Halosen, Koiviston ja Ahtisaaren arvo-kannanotot ovat useimmiten hyvin kätkettyä vihapuhetta jotakin ryhmää tai kansanosaa kohtaan, joten kannattaa pitää mielessä ensi presidentinvaaleissa, ettei vaan taas tavata "nahkurin orsilla".

Viimeisen kymmenen vuoden aikana, kun heidän vihapuheisiinsa on alettu kiinnittää suurempaa huomiota, niin vihapuhujat ovatkin heittäytyneet tomuun uhrin osaan, alkaneet kilpailla järkyttyneisyydestä ja väittävät että tosiasioiden esiintuojat ovatkin sosialistisia(kansallis) vihapuhujia, joiden suu on tukittava.Tämä "Nacht und Nebel"(saksalaisten sosialistien "Yö ja Usva"), on tarkoitettu häivyttämään heidän vihansa ja valheidensa nostattama vastarinta.

LS kirjoitti...

Tähän(kin) ongelmaan tarjoaisin (osittain) libertaareja lääkkeitä. Jos lapset ja heidän vanhemmat saisivat päättää mitä lapset oppivat koulussa tämäkään asia ei olisi ongelma (vaikka koulunkäynti maksettaisiin edelleen verorahoista). Kouluilla olisi mahdollisuus erikoistua. Kysyntä ja tarjonta määräisivät mitä kussakin kouluissa opetettaisiin. Ja tämä määräisi esimerkiksi sen olisiko 'progressiivisille musiikkitunneille' kysyntää.

Etatistinen syytös seuraa väistämättä: "Mutta lapset ja heidän vanhemmat ovat liian tyhmiä päättääkseen mitä lasten kannaattaa oppia koulussa."

Mietitäänpä tätä hetki. Onko todellakin niin että Jutta Urpilainen, Jukka Gustafsson & co ovat todellakin ne viisaimmat asiasta päättämään?

Ja myös moraalisesti ja eettisesti on mielenkiintoista että etatistit jotka ovat selvästikkin 'hyvien puolella' ovat valmiita käyttämään valtion pakkokeinoja jotta kaikkien pikku kullanmurut oppivat varmasti Maamme-laulun 'epäprogressiivisen sanoman.'

----------

Innovators and creative geniuses cannot be reared in schools. They are precisely the men who defy what the school has taught them.
- Ludwig von Mises, Human Action

It is a miracle that curiosity survives formal education.
- Albert Einstein

Under the United States Constitution, the federal government has no authority to hold states "accountable" for their education performance. In the free society envisioned by the founders, schools are held accountable to parents, not federal bureucrats.
- Ron Paul

IDA kirjoitti...

Itse olen satasen varma, että viimeistään viiden vuoden sisällä vihapuhe on Suomen laissa tuomittua toimintaa. Toki toivon olevani väärässä.

Suomessahan on esimerkiksi sananvapautta ajava Homma. "Haista vittu" ja muu yksinkertainen mielipiteenilmaisu on kuitenkin ehdottomasti kielletty, jos se kohdistuu kyseisen kollektiivin johtajia vastaan.

Väittäisin, että ainoa tapa toimia näitä vihapuhelakeja vastaan on yksinkertaisesti olla välittämättä niistä riippumatta kustannuksista joita välittämättömyys aiheuttaa. On parempaa ja otollisempaa olla reilusti köyhä, kuin huutaa jossain Hommassa, että meidän köyhyys on kuitenkin parempaa kuin teidän.

Kari kirjoitti...

Eihän aidon vihapuheen kieltävä laki sinänsä huono ajatus ole. Ongelmaksi muodostuu vain sen käytännön tasapuolinen, ei positiivisesti syrjivä toteutus.

Jo nykyäänkin katsotaan vaikkapa Tuomiojan avoimen antisemiittiset ja Arhinmäen poliisienmurhaajia ylistävät tai uusiosuomalaisten kansanedustajia uhkailevat vihapuheet hyväksyttäviksi, joten palataan asiaan vasta sitten kun
Tuomiojalle ensin napsahtaa tuomio rasismista sekä Kalskeelle ja Illmanille virkavirheistä.

IDA:n kanssa samaa mieltä Hommasta omienkin kokemusten pohjalta.
Siellä ollaan toisaalta maahanmuuttokriittisiä, mutta myös vasemmistolle tyypillisesti myöskin aidon islam-positiivisia, missä yhdistelmässä ei ole päätä eikä häntää. Valitettavasti.

Vasarahammer kirjoitti...

"Jos lapset ja heidän vanhemmat saisivat päättää mitä lapset oppivat koulussa tämäkään asia ei olisi ongelma (vaikka koulunkäynti maksettaisiin edelleen verorahoista). Kouluilla olisi mahdollisuus erikoistua. Kysyntä ja tarjonta määräisivät mitä kussakin kouluissa opetettaisiin."

Hyvä huomio. Niin kauan, kun koulujen opetusohjelmasta päättää valtio, löytyy tahoja, jotka haluavat käyttää opetusohjelmaa omien ideologisten tavoitteiden ajamiseen muiden kustannuksella.

Ruotsissa on yksityiskouluja perustettu vuodesta 1992 lähtien ja siellä on nykyisin useita satoja yksityisiä peruskouluja ja lukioita.

Yksi koulun tehtävistä on kasvattaa kansalaisia yhteiskuntaan. Tämä tehtävä voi vaarantua, jos koulujen opetusohjelmat eriytyvät liikaa.

Käytännössä kouluja perustaisivat suureksi osaksi erilaiset uskonnolliset yhteisöt. Jos kristillinen koulu sallitaan, on pakko sallia myös islamilainen koulu.

Ruotsissa maltillisen Kokoomuksen kansanedustaja Abdirizak Waberi on perustanut Göteborgiin islamilaisen yksityiskoulun (Römosseskolan). Waberin arvoista ja asenteista olen itsekin muistaakseni joskus kirjoittanut. Waberin käsitykset naisten asemasta ovat islamilaisittain oikeaoppisia.

Waberin koulun toiminta on saanut osakseen paljon arvostelua:

Kritik mot friskola i Göteborg

LS kirjoitti...

@Vasarahammer,

Ruotsissa on yksityiskouluja perustettu vuodesta 1992 lähtien ja siellä on nykyisin useita satoja yksityisiä peruskouluja ja lukioita.

Mutta tässäkin on ongelmana että opetusohjelma on valtion määräämä.

Yksi koulun tehtävistä on kasvattaa kansalaisia yhteiskuntaan. Tämä tehtävä voi vaarantua, jos koulujen opetusohjelmat eriytyvät liikaa.

Olen varma että lapset ja vanhemmat ovat parempia tekemään yksilöllisiä päätöksiä kuin politiikkojen pakottama kaikki yhteen muottiin tapa.

Käytännössä kouluja perustaisivat suureksi osaksi erilaiset uskonnolliset yhteisöt. Jos kristillinen koulu sallitaan, on pakko sallia myös islamilainen koulu.

Jos tarkoitat että kouluissa saarnattaisiin radikaalia islamia jos opetusohjelma olisi vapaa. Mutta sitä saarnattaisiin jokatapauksessa moskeijoissa ja perheissä.

Kari kirjoitti...

LS: "Jos tarkoitat että kouluissa saarnattaisiin radikaalia islamia jos opetusohjelma olisi vapaa. Mutta sitä saarnattaisiin jokatapauksessa moskeijoissa ja perheissä".

Tuskinpa, sillä ei ole olemassa mitään "radikaalia" islamia.

Ajatus on islamofilien kehittämä ja yhtä keksitty kuin "radikaali" maanviljely.

Islam on jo yli tuhat vuotta sitten lukkoonlyöty oppirakennelma,
josta ei löydy seuraajilleen vaihtoehtoisia osioita "maltillinen", "keskitaso" ja "extreme.

Islamin kannalta on vain hartaita uskovaisia, tai niitä, jotka epäuskonsa takia eivät hurskautta ja kuuliaisuutta ole vielä saavuttaneet.

Anonyymi kirjoitti...

Ei ole olemassa mitään "radikaalia islamia" tai "ääri-islamia" eikä "maltillista islamia". On olemassa vain yksi islam, koska on vain yksi Koraani. Profeetta Muhammmedeja on vain yksi ja Muhammedin perimätieto Haditheja vain yksi.

Henkilö jonka sanotaan olevan "radikaali muslimi" tai "äärimuslimi" on sellainen joka ottaa islamin opit tosissaan ja toimii niiden mukaan.

Ei ole olemassa "maltillisia muslimeja", vaan sellaisiksi väitetyt ovat pelkästään huonosti islamia noudattavia tai uskonnollisesti välinpitämättömiä. Islamin huono noudattaminen ja uskonnollinen välinpitämättömyys ovat islamin oppien ja muslimioppineiden mukaan rappio.

Termi "islamismi" on länsimaalaisten keksimä älyllisesti epärehellinen termi jolla yritetään uskotella itselleen tai toisille, että poliittinen islam olisi eri asia kuin islamin usko. Islam on kuitenkin yhdistelmä uskontoa ja ideologiaa, joka kattaa kaiken mahdollisen, sekä uskonnollisen että maallisen elämän, ja sekä kodin että kodin ulkopuolisen elämän.

Sinivihreä kirjoitti...

Kari ja Vieras: Myös kristinuskosta voitaisiin sanoa vastaavaa, että ”aitoja” ovat vain fundikset, ja ”maltilliset” ovat välinpitämättömiä. ”Uudestisyntyneet” saattavat uskoa, että vain he ovat ”aitoja” kristittyjä, ja kaikki muut kristinuskoon kastetut vain pyrkivät kohti heidän tilaansa – tai sitten he ovat uskonnon suhteen välinpitämättömiä. Aivan kuten ”maltilliset muslimitkin”. ”Maltilliset” kummassakin uskonnossa haluavat yleensä pysyä uskontonsa tunnustajina edes nimellisesti, ja kaunistavat näin tilastoja kummallakin puolella. Kuinka ”aitoja” kristittyjä tekään katsotte olevanne? Ja kuinka ”aidoiksi” joku äärikristitty teidät määrittelisi?

Okei, ero islamin ja kristinuskon välillä tullee sitten siinä, että äärikristitty harvemmin tekee väkivaltaisia tekoja kuin äärimuslimi. Mutta siihen asti uskonnot ovat tasoissa. Sekä äärimuslimi että äärikristitty varmasti yrittää myötävaikuttaa siihen, että oman dogmatiikan mukaiset käytännöt saadaan integroitua yhteiskunnan lakeihin tai säilymään yhteiskunnan lakeina.

Ja kannattaa katsoa tätäkin sivua. Aina joku amerikkalainen äärikristitty voi tehdä iskuja aborttiklinikoille tms.

http://fi.wikipedia.org/wiki/Kristillinen_terrorismi

Norjan tragediakin 2011 lienee tuolla juuri sen takia, että Breivikin tarkoitus oli puolustaa länsimaista/kristittyä maailmaa väkivalloin, oli hänen oman uskonsa laita niin tai näin. Hm, eli tässä oli ”opillisesti ei-ääri-”kristitty väkivallanteossa kristinuskon puolesta, temppeliritarileikkineen?