sunnuntaina, heinäkuuta 16, 2017

Bussikuski ja poliittinen korrektius


Nobina Finland Oy on osa kansainvälistä Ruotsissa päämajaansa pitävää konsernia, joka toimii joukkoliikenteen operaattorina Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Joukkoliikenteen operaattori osallistuu joukkoliikenteen järjestäjien tarjouskilpailuihin ja saa hoidettavakseen joukon linjaliikenteen linjoja. Matkustaja ei siis ole Nobinan asiakas vaan joukkoliikenteen järjestäjän eli Pääkaupunkiseudulla HSL:n. Käytännössä veronmaksaja maksaa noin puolet matkan kustannuksista ja lipun ostaja toisen puolen.

Bussikuski ja potkut

Gleb Simanov -niminen henkilö toimi Nobinan palvelukssa linja-auton kuljettajana. Hän oli työssään nähnyt, kuinka somalitaustaiset henkilöt pyrkivät usein linja-autoon ilman kelvollista matkalippua. Kuljettajan velvollisuus on tarkistaa, että jokaisella autoon nousevalla on voimassa oleva matkalippu.

Gleb Simanov kuvasi omalla kamerallaan tilanteen, jossa kaksi somalityttöä pyrki linja-autoon ilman kelvollista matkalippua. Toinen tytöistä väitti, että kännykän akku on lopussa eikä hän näin ollen voi näyttää matkalippua. Linkin takaa löytyy myös toinen tilanne, jossa somalitaustainen matkustaja väittää, että kännykän akku on lopussa.

Monissa linja-autoissa on kamerat, joiden tarkoituksena on suojella kuljettajaa ja matkustajia mahdolliselta väkivallalta. Simanovin kuljettamassa Nobinan autossa ei sellaista kameraa ole vaan hän käyttää kuvaamiseen omaa kännykkäkameraansa.

Myöhemmin Simanov sai työntantajaltaan potkut, joiden perusteluna oli sopimaton ja rasistinen käytös. Itse kukin voi päätellä videoilta, onko Simanovin käytös ollut sopimatonta tai rasistista siinä määrin, että se oikeuttaisi työsuhteen päättämiseen. Jokainen voi myös mielessään kuvitella, olisiko Simanov saanut potkut, jos videolla esiintyneet ihmiset olisivat olleet kantasuomalaisia.

Monikulttuurisessa yhteiskunnassa jotkut väestöryhmät menestyvät keskimäärin huonommin kuin toiset. Tämän syynä pidetään virallisen ideologian mukaan näiden ryhmien kohtaamaa rasismia ja syrjintää. Käytännössä tämä tarkoittaa, että syrjintää kohtaavien vähemmistöjen edustajilta ei edellytetä samoja käyttäytymissääntöjä kuin kantaväestöltä.

Videoilta voi ainakin päätellä sen, että bussiin pyrkijät ovat somaleja ja he yrittävät päästä kyytiin ilman kelvollista matkalippua. Kuljettajan tehtävänä on päässään miettiä, kannattaako heidät päästää sisään ja riskeerata bussivuoron mahdollinen myöhästyminen vai ryhtyä penäämään matkalippua.

Simanovin tapauksen perusteella on selvää, että lipun penääminen ei kannata. Jos kuljettaja tekee työnsä eli vaatii, että kyytiin pyrkivällä on kelvollinen matkalippu, hän joutuu vaikeuksiin erityisesti, jos pyrkijä edustaa virallisen ideologian mukaan syrjittyä väestöryhmää. Uskon, että kaikki Suomen linja-autonkuljettajat saivat tämän viestin Simanovin kohtelusta ja tietävät tulevaisuudessa, että huijausta yrittävä somali kannattaa mieluummin päästää kyytiin kuin vaatia tätä esittämään matkalippu.

Kantasuomalaiselta lipun voi edelleen vaatia, koska tällä ei ole esittää uhristatuksen edellyttämää rasistikorttia kuljettajalle. Näin joukkoliikenteen matkustajissa on kahta eri kastia eli niitä, joilta matkalippu vaaditaan, ja niitä, jotka voivat keksiä minkä tahansa selityksen lipun puuttumiselle. Säännöt eivät siis ole samat kaikille, mikä on yksi monikulttuurisen yhteiskunnan tunnusmerkeistä.

Vaikka joku pitäisikin Simanovin oma-aloitteista kuvausta ja sen julkaisua eettisesti kyseenalaisena, veronmaksajan edun mukaista on saada tietoa siitä, jos veronmaksajan suurelta osin kustantamaa joukkoliikennettä yritetään käyttää ilman maksettua matkalippua. Myös tieto siitä, että tiettyjen väestöryhmien edustajat syyllistyvät tähän muita useammin on kansalaiselle tärkeää tietoa. Se on tärkeää myös tämän väestöryhmän edustajille ja merkki siitä, että moista käytöstä ei hyväksytä.

Kaksoisstandardin seuraukset

Sillä, että etnisesti edistykselliseltä väestönosalta ei edellytetä samojen sääntöjen noudattamista kuin kantaväestöltä, on pitkällä tähtäimellä vakavat seuraukset. Ensinnäkin se johtaa siihen, että osa etnisesti edistyksellisen väestönosan edustajista käyttäytyy röyhkeästi tietoisena siitä, että tarvittaessa sääntöjen noudattamattomuudesta selviää rasistikortilla. Toiseksi se johtaa siihen, että linja-autonkuljettajat ja muut etnisesti edistyksellisen väestönosan kanssa tekemisissä olevat eivät edes yritä valvoa sääntöjen noudattamista vaan katsovat rikkeitä ja jopa rikoksia sormien läpi. Kun yksittäinen henkilö joutuu syytetyksi rasismista, hänellä ei ole juuri mahdollisuuksia puolustautua. Syytös itsessään on yhtä kuin tuomio, minkä etnisesti edistyksellisen väestönosan edustajat nopeasti oppivat ja ovat jo oppineet. Opin sisällön voi itse kukin katsoa tältä videolta.

Myös kantaväestö oppii selviytymään uudessa todellisuudessa. Kantaväestön edustajan tulee ymmärtää, että säännöt ovat olemassa häntä varten eikä etnisesti edistyksellisen väestönosan edustajan tarvitse niistä piitata. Kantaväestön edustajan tulee myös ymmärtää, että mahdollisessa konfliktitilanteessa etnisesti edistyksellisen väestönosan edustajan kanssa kantaväestön edustaja on lähtökohtaisesti alakynnessä ja häviää suurella todennäköisyydellä.

Kantaväestön edustajan on myös sisäistettävä, että viranomaiset ovat virallisen ideologian kyllästämiä ja näiden edustajat pelkäävät yhtä paljon rasismisyytöksiä kuin kuka tahansa. Viranomaiselta tai sellaiseen rinnastettavalta ei ole odotettavissa apua konfliktitilanteissa etnisesti edistyksellisen väestönosan kanssa. Suomalaiselta valtamedialta ei myöskään kannata odottaa sympatiaa, koska sen tehtävänä on edistää valtion virallista ideologiaa. Simanovin kaltaisille ainoa tuki löytyy sosiaalisesta mediasta ja vaihtoehtomedioista.

Taloudellisessa mielessä työssä käyvällä on vain hävittävää. Jos työpaikka menee, voi uuden löytäminen olla vaikea. Tämä taas voi aiheuttaa ongelmia asuntolainan maksussa. Siksi kannattaa pitää mölyt mahassaan, jos joutuu todistamaan etnisesti edistyksellisen väestönosan huonoa käytöstä, huijausyrityksiä tai jopa rikoksia.

Etnisesti edistyksellisen väestönosan edustaja taas tietää, että hänen sosiaalitukensa eivät lakkaa riippumatta siitä, miten paljon hän yrittää huijata tai miten röyhkeästi hän käyttäytyy. Tämä johtaa halveksuntaan lammasmaisesti käyttäytyvää kantaväestöä kohtaan mutta ei mitenkään paranna kyseisen vähemmistön sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Poliittisen korrektiuden vaikutukset

Äskettäin Maaseudun tulevaisuus julkaisi kolumnin, jossa arvosteltiin ns. suvaitsevaisuutta valtamedian mittapuulla erittäin kärkevästi. Valitettavasti kirjoitus jäi puolitiehen, koska siinä käsiteltiin vain vaikutuksia julkiseen keskusteluun. Virallisen ”suvaitsevaisuuden” ja sitä ylläpitävän poliittisen oikeaoppisuuden vaikutukset ulottuvat paljon pitemmälle ja vaikuttavat todelliseen elämään ja viranomaisten käyttäytymiseen.

Gleb Simanovin potkut näyttivät, että myös tavallinen duunari voi saada potkut, jos hänen esiin tuomansa ongelma saa etnisesti edistyksellisen vähemmistön näyttäytymään huonossa valossa. Tämä taas rajoittaa merkittävästi kansalaisen poliittisia toimintavapauksia. Aiemmin ainoastaan etnisesti edistyksellisen väestönosan kanssa tekemisissä olevat julkisen sektorin työntekijät saivat varoa sanomisiaan. Nykyisin myös tavallinen bussikuski on vaarassa menettää työpaikkansa, jos hänen lausuntonsa ovat ristiriidassa virallisen ideologian kanssa. Toisaalta Nobina Finland Oy:n asiakas ei ole linja-auton matkustaja vaan julkinen sektori ja sitä edustava HSL. Ei olisi mitenkään yllättävää, jos HSL tai sitä ylemmät tahot Helsingin kaupungin johdossa olisivat painostaneet Nobina Finlandia antamaan potkut Gleb Simanoville.

Meitä pitemmälle ehtineissä monikulttuurisissa yhteiskunnissa poliittinen korrektius halvaannuttaa viranomaisten toiminnan ja vaikeuttaa puuttumista törkeisiinkin rikoksiin. Esimerkiksi Rotherhamissa ja muissa Englannin kaupungissa tapahtuneet alaikäisten tyttöjen värväykset prostituutioon tuskin olisivat jatkuneet pitkään, mikäli poliittinen korrektius ja sen mukanaan tuoma pelko leimautumisesta rasistiksi eivät olisi hidastaneet puuttumista rikoksiin varhaisessa vaiheessa.

17 kommenttia:

Yrjöperskeles kirjoitti...

Kyseinen tapaus on taas hyvä esimerkki siitä, että maassamme on sekä kansalaisia että kunniakansalaisia joita koskevat eri säännöt. Mielenkiintoista tässä on se, että kuinka tämän kuljettajan ammattiliitto suhtautuu asiaan. Kuski on irtisanottu ilman työsopimuslain mukaista varoitusta. Jos liitto ei riitauta asiaa, niin se on oikeastaan vielä pelottavampaa kuin tapaus itsessään.

Professori kirjoitti...

Kiitos analyysistä. Olen joka sanasta samaa mieltä; mutta lisäisin vielä sen, että pitkän päälle väestöryhmien erilainen kohtelu johtaa sellaiseen yhteiskuntaa, jota kukaan ei halua ja jossa kukaan ei voi hyvin.

Vasarahammer kirjoitti...

Yrjö: "Mielenkiintoista tässä on se, että kuinka tämän kuljettajan ammattiliitto suhtautuu asiaan."

Haastattelun perusteella Simanov ei kuulu liittoon, joten ammattiliitto ei luultavasti tee yhtään mitään asian edistämiseksi. Toiseksi liitot ovat myös sisäistäneet virallisen ideologian. Jos homma etenee kuin Ruotsissa, väärinajattelijoiden on jatkossa turha odottaa liitolta mitään apua.

Anonyymi kirjoitti...

Tästä lähtien jokainen hyvin ruskettunut voi mennä bussiin ilman lippua ja uhata kuskia potkuilla,jos kuski pyytää lippua.

Hemuli kirjoitti...

Liitot ovat puun ja kuoren välissä kun liittoon kuulumatonto syrjitään (muuten kuin alipalkkauksen osalta). Neuvoja saa varmasti mutta lakimiestä on turha odottaa.

Joku nuiva lakimies voisi tuosta ottaa jutun vaikkapa tulospalkkauksella. Jos häviää jutun niin lakimies maksaa viulut jos voittaa jutun saa pitää puolet korvauksista.
Jos jutussa ei olusi etnistä värinää niin Simanov saisi ainakin vuoden palkan. Nyt kun juttuun liittyy suojaväri niin asiat eivät oleyksinkertaisia, ei vaikka oikeusjuttuun tytöt eivät mitenkään liity.

Anonyymi kirjoitti...

Eiko yleissitovuus koskekaan ay-liikettä itseään ,jos eivät tue työtoveriaan +

Anonyymi kirjoitti...

Liiton kannanottoa odotellen.

Oinomaos kirjoitti...

Tässä on taustalla sekin, että Hyvät Ihmiset ovat päättäneet, ettei kunniakansalaisista saa julkaista kuvia kuin uusuutistarkoituksissa. Kerrassaan merkillinen tulkinta voimassaolevasta lainsäädännöstä, eikä asiasta pysty noiden denialistien kanssa käymään minkäänlaista faktapohjaista keskustelua.

Väitän, että jos Erkki Aurejärvi julkaisisi vastaavia kuvia, kukaan näistä Hyvistä Ihmisistä ei uskaltaisi sanoa yhtään mitään.

Bogreol kirjoitti...

Kysymyksessä on lännessä vallalla oleva suvaitsevaisuus pahuutta kohtaan. Niinkuin Geert Wilders sanoi, ellemme tunnista pahuuden olemusta, meidät on tuomittu sen seuraaviksi uhreiksi. Islamin propaganda on kuin kommunistien propaganda, jonka tehtävä on nöyryyttää. Ihmisten tulee vaieta, vaikka heille kerrotaan ilmeisiä valheita. Tästä bussikuskitapauksesta tulee heti mieleen vastaava kantaväestön nöyryyttämisoperaatio, on hiljaa vierestä katsottava, kun järjestelmäämme käytetään hyväksi. Ihminen pakotetaan mukaan epäoikeudenmukaisuuteen ja näin hän tuntee itsensä pahaksi ja väärintekijäksi, samanlaiseksi kuin ne, jotka osallistuvat vilppiin. Poliittinen korrektius nöyryyttää ihmisiä hyväksymään moraalittomuutta ja muuttumaan moraalittomaksi.

Hemuli kirjoitti...

Ei se niin mene, että saat palvelut vaikka et niistä mitään maksa. Lakimiehen saa kun siitä maksaa.

Anonyymi kirjoitti...

Analyysi menee heti alkumetreillä metsään. Kaikilta matkustajilta kuuluu penätä, ja jos sitä ei löydy, kyytiin ei pidä ottaa. Olennaisin asia on, että asiakaspalvelijan ei missään tapauksessa kuulu kuvata asiakkaiden törttöilyjä nettiin. Sellaisesta ansaitseekin irtisanomisen.

Anonyymi kirjoitti...

Se oon ihan sama kuuluuko hä ammattiliittoon...hänellä oon samat oikeudet kuin muillakin duunareilla...kannattaisi hommata as ajaja ja laityaa hänen kauttaan kunnon palkkavaatimukset laittomasta irtisanomisesta...firma tuskin haluu paskata maineensa...koska tietää häviävänsä työtuomioistuimmessa jutun...ja maksavansa kulut...ka vielä korvaukset....rohkeesti vaan eteenpäin ....tsemppiä Simanov


Anonyymi kirjoitti...

Mutta kuuluuko kuljettaja liittoon...?

Vasarahammer kirjoitti...

Professori: " pitkän päälle väestöryhmien erilainen kohtelu johtaa sellaiseen yhteiskuntaa, jota kukaan ei halua ja jossa kukaan ei voi hyvin."

Aivan näin. Siinä yhteiskunnassa poliisi on vain yksi jengi muiden joukossa.

Hemuli: " Nyt kun juttuun liittyy suojaväri niin asiat eivät oleyksinkertaisia"

Tässä tapauksessa on paljon samaa kuin Alppilan opettajan potkuissa muutama vuosi sitten. Tuolloin järjestelmä kärsi tappion ja opettajan irtisanominen purettiin.

Bogreol: " Ihmisten tulee vaieta, vaikka heille kerrotaan ilmeisiä valheita. Tästä bussikuskitapauksesta tulee heti mieleen vastaava kantaväestön nöyryyttämisoperaatio, on hiljaa vierestä katsottava, kun järjestelmäämme käytetään hyväksi. Ihminen pakotetaan mukaan epäoikeudenmukaisuuteen ja näin hän tuntee itsensä pahaksi ja väärintekijäksi, samanlaiseksi kuin ne, jotka osallistuvat vilppiin."

Vihavainen siteerasi tässä asiassa Solzhenitsyniä:

http://www.orthodoxytoday.org/articles/SolhenitsynLies.php

"And the simplest and most accessible key to our self-neglected liberation lies right here: Personal non-participation in lies. Though lies conceal everything, though lies embrace everything, but not with any help from me."

Eli meidän ei pidä osallistua valheen ylläpitämiseen.

Yksi anonyymeistä: "Olennaisin asia on, että asiakaspalvelijan ei missään tapauksessa kuulu kuvata asiakkaiden törttöilyjä nettiin."

Voit olla kuvaamisen eettisyydestä mitä mieltä tahansa. Kuitenkin tietoa siitä, että somalien keskuudessa kyseinen lippuhuijaus on yleinen, kuuluu kansalaisille eikä sitä saa pimittää tai teeskennellä jotakin muuta. Irtisanominen on myös kohtuuton rangaistus kuljettajalle, joka pyrki puuttumaan selkeään epäkohtaan.

Sitä paitsi matkustaja ei ole Nobinan asiakas vaan HSL. Ilman lippua matkustava ei myöskään ole mikään asiakas vaan pelkkä huijari.

Kari kirjoitti...

Suomessa ollaan jo vaiheessa "kylmä sisällisota" rintamalinjoineen.
Tilanne on puolue-eliitin ja sitä tukevan median pitkään rakentama.

"Kylmäksi veljessodaksi" tilannetta ei oikein voi sanoa, koska vastakkain ovat suomalaiset ja kauttaaltaan vasemmistolaisen puolue-eliitin tänne tuottamat muslimimiehittäjät.

Keskustelua suomalaisista arvoista ja sananvapaudesta kirjoitti...

Unkarin alueesta ja unkarilaisten asuttamista alueista on viety 2/3 osaa Ryssän, Ranskan, Englannin ja USA:n toimin, kuten Saksalta, Suomelta ja monelta vastaavalta nyt pitäisi vielä alistua lopunkin alueen muuttamiseksi vuohennussijoiden kyläksi? - Seppo Lehto Kansallinen vastarinta eläväksi

Moskovan Kurkutus kirjoitti...

Ex-suurlähettiläs Talvitietä suurempaa miehittäjä-Ryssän desanttia on turha hakea

On syytä miettiä miksi Suomella on sankarivainajia? Miehittäjä-Ryssän imperialismi on riesanamme Nevan suistoa, Karjalaa ja Petsamoa myöden, kuten monilla muillakin euroopan valtioilla on alueita nykyäänkin Ryssän miehittäminä. Ohessa kartta Saksaa koskien:Putinisteille ja muillekin nisteille kenkää ja pistintä:Erilaiset putinistit riesanamme: "Eino Mäki" tapaiset fakeprofiilit kylvävät stalinismin valheita keskuuteemme "leningradista ja sen imperialistisesta oikeudesta"; Paskanmarjat, ryssät olisivat voineet lähteä uralille kuten suomalaiset evakkoon, stalin ei päästänyt vaan tapatti ns. kansaansa, joten ime putinisti (eino mäki fakeprofiili ymv kaltaisesi) paskaasi.


Ihmettelen miksi monilla km-tahoilla on ko miehittäjä-Ryssän fakeprofiileja fb-kaverinaan? Sanoin sopii ihmetellä peter fryckman tapaisten kyseenalaista miehittäjä-Ryssän ihannointiaan stalisnmin = putinismin toimina Ukrainaa vastaan?

Seppo Lehto historioitsija

Ketä armeijamme puolustaa? Entä poliisi? Matuinvaasiota? - Moskovan keskushallinnon eli Neuvostoliiton ja Venäjän Federaation kansanmurhien ja sotarikosten korvaus- ja totuusyhdistys r.y. Ulkoasiainministeriön lausunto HEL1011-13 Yhdistysrekisterin Rek.nro. 188.193 rekisteröity 20.11.2003 Y-tunnus: 2023568-3 Aatteellinen yhdistys http://kavkazblogi.blogspot.fi/